Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studentorganisationer för hållbarhet vid Lunds universitet

Studentorganisationer

Hållbart universitet

Hållbart universitet är en ideell miljöorganisation för studenter.

Som hållbarhetsentusiaster och engagerade miljöoptimister arbetar Hållbart universitet för en bättre framtid tillsammans med arbetsgrupperna Bee the Change, Food Saving Lund, Intersection, Klimatstudenterna, Sustainability Book Club, Sustainable Leaders och Collect and Affect. Hållbart universitet är en paraplyorganisation som främjar och koordinerar arbetsgrupper och alla engagerade studenter i deras hållbarhetsarbete.

Dessutom organiserar Hållbart universitet olika typer av sociala och akademiska aktiviteter varje termin, från DIY och workshoppar för klimataffischer till hållbarhetsrelaterade föreläsningar och klädbytesevenemang.

Hållbart universitets webbsida


UPF

UPF Lund, Utrikespolitiska Föreningen i Lund, är en organisation för de som är intresserade av att utforska politik och utrikesfrågor. UPF har åtta arbetskommittéer öppna för alla medlemmar att gå med i. UPF är värd föreläsningar minst en gång i veckan. Flera framstående föreläsare har deltagit, exempelvis Margot Wallström, Kofi Annan, Cecilia Malmström och Jan Eliasson. Det finns flera medier som webbtidningen The Perspective Webzine, den fysiska tidningen The Perspecitve Magazine och den prisbelönta The Perspective Radio. UPFs resekommitté anordnar regelbundna resor utomlands, och ett samarbete med Lund Diplomatic Club har resulterat i ett mentorprogram och en förberedelsekurs för medlemmar som är intresserade av en internationell karriär. Därtill finns också en karriärkommitté.

Webbsida för UPF


Oikos Lund

Oikos är en internationell studentdriven organisation för hållbarhet inom ekonomi och ledarskap. Oikos program strävar efter att bädda in miljömässiga och sociala perspektiv i ekonomifakulteter. Oikos ordnar konferenser, seminarier, föreläsningar, case-tävlingar och andra initiativ för att förändra undervisning och forskning och främja integrationen av hållbarhet i läroplanerna. 

Webbsida för Oikos Lund


P6!

Lunds Universitets Studenters Projekt Sex, förkortat P6, är en erkänd studentförening som arbetar för främjandet av sexuell hälsa bland studenter vid Lunds universitet på ett fysiskt, emotionellt och socialt plan. P6! mål är att få en större medvetenhet och ett säkrare sexuellt beteende bland Lunds studenter. De arbetar även för att öka respekten för olika individers sexualitet.

Webbsida för Projekt6


Studentorganisationer bundna till särskild utbildning

Miljövetarnas Ypperliga Studentråd

MYS är ett av fem studieråd knutna till Lunds naturvetarkår LUNA och de representerar programmen Miljövetenskap samt Miljö- och Hälsoskydd som ingår i Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC). Rådet fungerar som LUNAs förlängda arm och bevakar utbildningarnas intressen gentemot kåren, men de jobbar också som en länk mellan studenterna och utbildningsledningen.

Webbsida för Miljöveternas Ypperliga Studentråd (MYS)


SPiL

SPiL är föreningen för studenter på kandidatprogrammet i samhällsplanering på Kulturgeografiska insitutionen vid Lunds universitet. SPiL vänder sig också till personer med intresse för urbana och samhällplaneringsrelaterade frågor. SPiL anordnar föreläsningar med olika teman, liksom studiesociala aktiviteter i form av pubar och sittningar. Föreningen är också ansvarig för novischperioden för de nya studenterna på samhällsplanerarprogrammet under hösten.

Webbsida för SPiL


Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening

LUPEF, Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening, är en politiskt och religiöst obunden förening som är ideell och riktar sig till alla studenter med ett intresse för politik, ekonomi och samhällsdebatt. Föreningen agerar som kontaktnät för studenter vid pol. kand-programmet samt freds- och konfliktvetenskapsprogrammet såväl som för de som studerar kurser i exempelvis statsvetenskap och ekonomi. Föreningens syfte är att bevaka studenternas intressen samt att stimulera till politisk och ekonomisk debatt vid Lunds universitet.

Webbsida för LUPEF


Lund Sustainable Engineers

Lund Sustainable Engineers (LSE) är en fri studentorganisation under Teknologkåren vid LTH. LSE utvecklar studenters intresse och engagemang i miljö, etik och hållbar utveckling. Detta gör de genom att arrangera föreläsningar, seminarier, etikpubar, dokumentärvisningar och diskussioner.

LSE är en plattform där studenter nätverkar, delar idéer och erfarenheter. LSE engagerar studenter i hållbar utveckling och formar perspektiv som kan tas med till yrkeslivet.

Sustainable Engineers webbsida


Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränsers lokala grupp i Lund är öppen för både studenter och yrkesverksamma oavsett bakgrund. Alla som vill bidra och aktivt förbättra världen är välkomna att gå med.

Ingenjörer utan gränser/Engineers without borders på Facebook


Externa organisationer

Lunds Naturskyddsförening

Lunds FN-förening

Sustainable Leaders

PUSH Sverige

Fem Fighters

ABC - aktiva insatser för miljön

Tamam

EOS Cares