Expertförteckning IPCC

AR5 WG1 - THE PHYSICAL SCIENCE BASISHuvudförfattare till kap 9: Utvärdering av klimatmodeller
Markku Rummukainen (klimat- och jordsystemmodeller)
Professor, Centrum för Miljö- och klimatvetenskap
Tel: 046-222 9684, 0708-18 68 89

Markku Rummukainen i Lunds universitets forskningsportal
Markku [dot] Rummukainen [at] cec [dot] lu [dot] se

AR5 WG2 - IMPACTS, ADAPTATION, AND VULNERABILITY, Samordnande huvudförfattare till kap 13: Försörjningsmöjligheter och fattigdom
Lennart Olsson
Professor, LUCSUS
Tel: 046-222 05 11, 0706-46 27 12

Lennart Olsson i Lunds universitets forskningsportal
Lennart [dot] Olsson [at] lucsus [dot] lu [dot] se

AR5 WG3 - MITIGATION, Huvudförfattare till kap 3: Social, Economic and Ehical Concepts
Luis Mundaca 
Biträdande universitetslektor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 57, 0704-94 94 57

Luis Mundaca i Lunds universitets forskningsportal
Luis [dot] Mundaca [at] iiiee [dot] lu [dot] se
IPCC Special Report on Renewable Sources of Energy, Huvudförfattare till kap 8: Integration of renewable energy into present and future energy systems
Lars J Nilsson (omställning, energisystem, industri, förnybar energi)
Professor, Miljö- och energisystem
Tel: 046-222 46 83

Lars J Nilsson i Lunds universitets forskningsportal
Lars_J [dot] Nilsson [at] miljo [dot] lth [dot] se