Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tips för ansökningsskrivande

Kämpar du med att skriva en ansökan till en utlysning om hållbar utveckling? Misströsta inte! Nedan har vi sammanfattat 9 tips för dig på saker att tänka på, för att underlätta skrivprocessen.

Film om nio tips för att skriva forskningsansökningar till utlysningar om hållbar utveckling och Agenda 2030 (på engelska).

9 tips för att skriva ansökningar till utlysningar inom hållbar utveckling

FN:s globala hållbarhetsmål = Sustainable Development Goals (SDGs)

 1. Fokus i utlysningen: Läs utlysningstexten noga, vissa finansiärer har större fokus på forskningsexcellens medan andra lägger mer vikt vid samarbeten, interaktion med externa aktörer, effekter, osv. Passar frågeställningen utlysningen och passar metodiken till frågorna? Kvalitén på ansökan är alltid central. Ligger fokus på nationell eller internationell nivå?
   
 2. Utvärderarnas bakgrund skiljer sig åt mellan finansiärer och olika utlysningar (kan finnas både akademiska och externa), tex kan dina ”outreach”-meriter vara lika viktiga som dina akademiska meriter. (Google scholar är ett verktyg många externa experter använder.) Utvärderingar kan även ske i flera steg. 
   
 3. Presentera ett starkt narrativ på ett pedagogiskt sätt (berätta en historia): Utvärderarna är möjligen inte experter inom ditt område, därav måste du skriva en ansökan med en fångande och övertygande berättelse som är lätt att ta till sig hos en bredare publik där du skriver fram vikten av just ditt projekt/din idé. Ett generellt tips att ”zooma in och ut” med utgångspunkt i samhällsrelevans och SDG:erna. Börja i en bred kontext och zooma in kring hur ditt projekt/din forskning bidrar till lösningen/kommer få en effekt (impact)/förväntat genomslag i samhället. Sammanfattningen: var så konkret att läsaren förstår vad du talar om, men gå inte in i detaljer så att man tappar bort de som inte är insatta. 
   
 4. Att adressera hållbarhetsfrågor, samhällelig relevans och SDG:er i forskningsprojekt börjar redan i designfasen. Använd dina partners (både akademiska och avnämare) expertis och perspektiv för att rama in ditt projekt. Fokusera den primära kopplingen till några SDG:er där du har indikatorer och/eller kan mäta effekt genom ditt projekt. (Du kan nämna kopplingar till andra SDG:er, men visa/beskriv att dessa ligger längre ifrån.)
   
 5. Använd ett logiskt schema (data pipeline): vi kommer att göra detta för uppnå/bidra till detta mål. Visa på innovativa inslag. 
   
 6. Systemansats - Var kritisk till din idé: visa både synergier och potentiella konflikter. Kan ditt projekt ge negativa effekter inom andra områden? Reflektera över hur potentiella svagheter hanteras/elimineras? Behövs andra kompletterande förändringar/pusselbitar för att din idé ska få genomslag (ge positiva effekter/hindra negativ utveckling). Ofta efterfrågas starka internationella och allmängiltiga frågeställningar, men projektet kan utgå från att besvara frågan i en lokal kontext (utvecklingspotential i framtida projekt). 
   
 7. Reflektera över hur ditt projekt kopplar till andra projekt (avslutade, pågående, kommande). Att knyta an till tidigare/pågående projekt, samt visa en vision kring hur resultat, outcomes, verktyg och samarbeten kan leva vidare stärker din ansökan. 
   
 8. Börja i tid (gärna när du får forskningsidén – vänta inte tills du ser utlysningen). Involvera partners (akademiska och avnämare) i ett tidigt stadium. Att etablera nya kontakter tar tid. Prioritera och var tydlig i dialogen kring vilket engagemang som förväntas (kopplar såväl till resurser, tid och budget, som engagemang, prioriterade frågeställningar och risker). Var beredd på att anpassa frågeställning, metoder och strategier (kill your darlings).
   
 9. Timing är en del av nyckeln. Din idé kan vara före sin tid. Återanvänd och förfina din ansökan (helt eller delvis) vid nästa utlysningstillfälle eller till andra finansiärer.