Hållbarhet på universitetet

Genom att skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund kan vi göra störst skillnad för att lösa de globala utmaningarna. Vi strävar också efter att vara en hållbar verksamhet. Det innebär att vi ska upprätthålla en god, säker, trygg och tillgänglig arbetsmiljö samt att vi ska vara en resurseffektiv verksamhet med minimerad klimat- och miljöpåverkan. Vi ser jämställdhet, likabehandling och mångfald som en styrka.