Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Resor på Lunds universitet

Tjänsteresor står för en stor del av universitetets klimatpåverkande utsläpp. Läs mer på denna sida om hur universitetet arbetar med resepolicy och mål för resor.

Resepolicy

Det finns föreskrifter som gäller för alla resor som betalas av Lunds universitet (för såväl medarbetare, externa gäster som studenter). Reglerna är ett led i Lunds universitets ansvar att minska sin klimatpåverkan och värna om medarbetares säkerhet och statens resurser. Föreskrifterna gäller från och med 31 januari 2019 och målet är att alla resor i tjänsten ska planeras utifrån arbetsmiljö- och miljöhänsyn samt kostnadseffektivitet. 

Innan du bokar en resa så ska du alltid överväga om resan kan ersättas med digitala möten. Om resan behöver göras ska den planeras så att negativ miljöpåverkan begränsas. Resan måste godkännas av närmaste chef som också ansvarar för att miljöhänsyn och kostnadshänsyn tas vid val av färdsätt. Vid inrikesresor ska främst tåg väljas, flyg kan övervägas om den totala tidsvinsten blir minst två timmar vardera på utresan och hemresan (inklusive anslutningstransporter och väntetider). 

Att resa med tåg inom Europa

Tågresor har betydligt lägre utsläpp av klimatpåverkande gaser än flyg och ska väljas i första hand enligt resepolicyn. Lunds universitet har avtal med en resebyrå som är specialiserad på tågresor i Europa, den danska tågresebyrån Togrejse, för att underlätta för anställda att boka tågresor.

Om utrikes tåg – medarbetarwebben.lu.se

Studentorganisationer med fokus på resor och hållbarhet

Så har LUs flygresor och digitala möten påverkats 2020