Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klimatramverket för universitet och högskolor

Lunds universitet har anslutit sig till Klimatramverket för universitet och högskolor.

Flygfoto på ett isflak i vatten, med text i vitt som säger Klimatramverket. Kollage.

Vad är klimatramverket?

Klimatramverket är ett ramverk för klimatstrategier med syfte att engagera universitet och högskolor i Sverige att genom utbildning, forskning och samverkan fortsätta bidra till att motverka klimatförändringar. Samtidigt ska universitetet minska sin egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.

Vad innebär klimatramverket?

Klimatramverket innebär att till 2030 ska varje lärosäte som anslutit sig till klimatramverket ha genomfört åtgärder så att man ligger i linje med 1,5-gradersmålet. För Lunds universitet innebär klimatramverket att våra klimatpåverkande utsläpp ska minska kraftigt. Målsättning enligt Hållbarhetsplanen är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 50% fram till 2023, i genomsnitt 16% per år (referensår 2018).

Läs mer om Klimatramverket och se vilka lärosäten som är anslutna på KTH:s webbplats

Läs mer om Hållbarhetsplan för Lunds universitet

Kontakt

Claes Nilén
Miljöchef
+46 46 222 41 59
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se (claes[dot]nilen[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Maria Nilsson
Miljösamordnare
+46 46 222 70 82
maria [dot] nilsson [at] bygg [dot] lu [dot] se (maria[dot]nilsson[at]bygg[dot]lu[dot]se)