Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nätverk och möjligheter

Är du en forskare och vill engagera dig i nätverksaktiviteter med koppling till hållbarhet? Eller har du ett brinnande intresse för att sprida din kunskap? Här samlar vi information kring olika nätverk och aktiviteter, inom och utanför universitetet.

Gå till: 

Dela med dig av din forskning

Hållbarhetsforumet får många förfrågningar om offentliga engagemang (samtal, diskussioner, paneler) från intressanta aktörer i hela samhället. Är du en forskare som är angelägen om att sprida din kunskap? Skicka ett mail till Jenny Hansson med några meningar om din forskning så lägger vi dig till vårt bibliotek av talare!

jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se (jenny[dot]hansson[at]cec[dot]lu[dot]se)

Nätverk

Baltic University Programme (BUP)

Baltic University-programmet är ett av de största universitetssamarbetena i världen, med cirka 90 deltagande universitet i Östersjöregionen som samarbetar för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och demokrati. Lunds universitet är ett deltagande universitet.

Ta del av aktiviteterna på balticuniv.uu.se

Future Earth

Future Earth är ett globalt nätverk av forskare och innovatörer som samarbetar för en mer hållbar planet. Tillsammans främjar detta globala samhälle forskning, mobiliserar nätverk, sätter igång innovation och förvandlar kunskap till handling.

Anslut dig till plattformen på futureearth.org (på engelska)

Global Academy Working on Global Goals

Global Academy är ett nätverk av forskare och akademiker som jobbar internationellt för att skapa en bättre värld. Tillsammans hjälper de oss att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Skaffa din egen forskarsida på theglobalacademy.ac

KIC Knowledge and Innovation Communities

Lunds universitet är partner i EIT Climate-KIC, EU: s främsta klimatinnovationsinitiativ, och en kärnpartner inom EIT Food, Europas ledande livsmedelsinnovationsinitiativ, som arbetar för att göra livsmedelssystemet mer hållbart, hälsosamt och pålitligt. Att arbeta med EIT-nätverk kan ge dig nya perspektiv och möjligheter.

KIC Knowledge and Innovation Communities

Lund Institute for Sustainability Impact (LISI)

Lund Institute for Sustainability Impact syftar till att underlätta samarbete mellan forskare, studenter och våra externa intressenter som är aktiva inom hållbarhetsområdet. Vi tror att det är viktigt att gå samman för att nå Agenda 2030 och främja en global hållbar utveckling. Gå med oss ​​i vår hållbarhetsomvandling! Vi ser fram emot dina idéer om vad du tycker att vi bör ha med på agendan för Lund Institute for Sustainability Impact!

Lund Institute for Sustainability Impact (LISI) 

Our Energy

Our Energy är en online-plattform för utbildning, medvetandegörande och nätverkande med fokus på nya rena energisamhällen, energiövergång och relaterade ämnen. Plattformen erbjuder korta, interaktiva multimediepresentationer för att utbilda, ge råd och inspirera sina användare om energi och energirelaterade ämnen. 

Mer information om plattformen på our-energy.eu (på engelska).

Researchers Desk

Researchers Desk är en plattform för dialog mellan klimatforskare/experter och företag, skolor, samt en bredare allmänhet. 

Mer information om plattformen på researchersdesk.se.

Wellbeing Economy Alliance

The Wellbeing Economy Alliance (WEAll) är det ledande globala samarbetet mellan organisationer, allianser, rörelser och individer som arbetar tillsammans för att omvandla det ekonomiska systemet till ett som ger social rättvisa på en hälsosam planet. 

Mer information om plattformen WEAll på weall.org (på engelska)

WINGS

WINGS är ett nätverk av forskare inom naturvetenskapliga fakulteten, medicinska fakulteten och LTH vid Lunds universitet som främjar könsbalans i den akademiska världen. Om du vill veta mer om WINGS kan du registrera dig för deras e-postlista, delta i evenemang eller gå med i facebookgruppen. 

Mer information om WINGS på wings.lu.se (på engelska)

Kompetensutveckling

Arbeta för en hållbar framtid: koncept och förhållningssätt (kurs)

Kursen är utformad för att introducera nyckelbegrepp, metoder och språk som utvecklas inom hållbarhetsvetenskap, med input och exempel inom ett antal discipliner. Syftet är att ge deltagarna allmänna kunskaper som behövs för att engagera sig med förtroende i hållbarhetsdebatten och reflektera kritiskt för att integrera aspekter av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet inom sina intresseområden eller forskning.

Registrering och mer information – coursera.org (på engelska)

Hitta rätt sätt att arbeta med transoframtionen till ett hållbart samhälle

Nationell samordnaren för Agenda 2030 har listat kostnadsfria verktyg, metoder och arbetssätt som kan hjälpa till i omställningen till ett hållbart samhälle. Utgångspunkten är din organisations behov. Tanken med listan är att ge en överblick över möjliga verktyg och arbetssätt.

Utforska verktygen på agenda2030samordnaren.se

Karriärutveckling för akademisk personal

Lunds universitet erbjuder ett brett utbud av aktiviteter som på ett eller annat sätt bidrar till karriärutveckling för akademisk personal, antingen inom akademin eller utanför. Aktiviteterna ges på engelska och de allra flesta är kostnadsfria för individerna och institutionerna. Det finns aktiviteter som är anpassade dels för doktorander, dels för postdoktorala medarbetare och dels för forskargruppsledare.

Aktiviterna hittar du på medarbetarwebben.lu.se

Högskolepedagogisk utbildning: Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet - hållbarhet, lika villkor och etik

Hållbarhet, lika villkor, etik och reflektion är exempel på sådant som ska ingå i all högre utbildning. Men hur kan vi undervisa om detta så att det även berikar studenternas naturvetenskapliga lärande? I en serie workshoppar möter vi inbjudna gäster, tittar närmare på goda exempel, verktyg och resurser, samt utbyter erfarenheter och idéer om hur vi på olika sätt kan utveckla våra utbildningar. Workshoptillfällena kan kompletteras med ett eget projekt, individuellt eller i grupp, och tillgodoräknas som en högskolepedagogisk kurs.

Kursen är kostnadsfri för fakultetens lärare (kursavgiften för övriga deltagare inom universitetet är 7.800 kronor). Workshopparna hålls på engelska.

Kursen Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet - hållbarhet, lika villkor och etik - naturvetenskap.lu.se

Events och aktiviteter

EUGLOH events

EUGLOH – European University Alliance for Global Health är ett treårigt projekt mellan LU och fyra andra europeiska lärosäten och en del av programmet European Universities. EUGLOH invoverar alla grupper inom LU och har ett tvärvetenskapligt perspektiv. Projektet erbjuder många olika aktiviteter för studenter och medarbetare. 

Läs mer om EUGLOH på lu.se

Ta del av eventutbudet på eugloh.eu

Crafoords vetenskapsluncher

Crafoords vetenskapsluncher är en serie föreläsningar som lyfter fram forskning som har fått anslag från Crafoordska stiftelsen. Vetenskapsluncherna är ett samarbete mellan Lunds universitet, Crafoordska stiftelsen och Lunds stadsbibliotek. Nio forskare vid Lunds universitet berättar om sin forskning under hösten 2021. Lunchföreläsningarna är öppna för alla och hålls på onsdagar i Lunds stadsbibliotek atrium. Fri entré. Föranmälan krävs. Samtliga vetenskapsluncher spelas in och publiceras i efterhand. 

Läs mer och anmäl dig till Crafoords vetenskapsluncher på lu.se

LUCSUS seminarier

Seminarieserien från Lund University Centre for Sustainability Studies är en forskningsseminarieserie med forskare vid LUCSUS samt inbjudna gäster som arbetar med samhällsförändringar och transformationer för hållbarhet. Varje torsdag välkomnar vi forskare och studenter till presentationer och diskussioner om aktuell forskning. Vi strävar efter att det ska vara ett öppet, reflekterande och tvärvetenskapligt akademiskt forum för nya idéer och forskning om hållbarhet. Tema: Sverige / Skandinavien i den globala världen.

Läs om LUCSUS seminarier på lucsus.lu.se (på engelska)

Social resilience webbinarier våren 2022

Social resilience-gruppen anordnar åtekommande seminarier på ämnet. 

  • 27 oktober: Konflikt, kris, social resiliens
  • 15 december: Juridik, kris, social resiliens

Läs mer om vårens seminarier 2022 på scsc.blogg.lu.se (på engelska)

Forskarfredag: Låna en forskare 2022

"Låna en forskare" går ut på att forskare besöker skolor, ideella föreningar eller arbetsplatser och berättar om sitt arbete som forskare, utifrån deltagarnas förutsättningar. Konceptet ger personer som annars inte brukar möta fosrkning en chans att träffa forskare. För skolor brukar besöken kretsa kring vägen till forskar yrket och forskaren som person, medan besök på arbetsplatser ofta handlar mer om själva forskningen. Det är upp till dig vad du vill fokusera på! Besöket kan vara på plats i närområdet eller digitalt. 

Från och med den 15 maj kan du fylla i din profil i ett formulär. - forskarfredag.se

Om du deltog i fjol och vill använda samma text kan du istället maila lanaenforskare [at] forskarfredag [dot] se (lanaenforskare[at]forskarfredag[dot]se).

Texterna publiceras på Forskarfredag.se, förklara ditt ämne så enkelt och lättförståeligt som möjligt. 

Inbjudan (.pdf, 213 kB)

Narrating Climate Futures: Ljudvandringen Farväl Falsterbo

Premiär: 17 juni
Året är 2072 och den värsta stormen på tvåhundra år drar in över Skåne. I Skanör-Falsterbo firar en familj jul när stormlarmet ljuder. Vågorna drar närmare huset och familjen springer mot den närliggande kyrkan. Vad som händer härnäst är resultatet av många decennier av beslut: samarbetade vi eller fastnade vi i eviga konflikter? Det får du som lyssnare bestämma.

Information om premiären på lu.se

Information om projektet på climatefutures.lu.se

Lärosätenas klimatnätverk: Den hållbara forskaren - workshop

Datum: 7 oktober
Kan forskarens prestation bibehållas samtidigt som klimatpåverkan från resor minskar? Är det möjligt att minska konsumtion kopplad till forskning utan att kvaliteten påverkas? Kan klimatsmarta upphandlingar och klimatkrav från  forskningsfinansiärer leda till en mer hållbar forskning? Vilken roll har forskar- utbildningen i att utbilda ”hållbara forskare”? Workshopen riktar sig till  alla som har en roll i klimatomställningen av den svenska högskolesektorn: forskare, ledare på olika nivåer, inköpare, miljöhandläggare, travel managers m.fl. som är verksamma på något av Sveriges lärosäten, samt forskningsfinansiärer.

Lärosätenas klimatnätverks inbjudan (.pdf, 341 kb)

Anmäl dig på slu.se

UNESCO konferens: Mötesplats Biosfär

Datum: 10-12 oktober
Från forskning till innovation, från innovation till transformation
Är du forskare, samhällsaktör, beslutsfattare eller forskningsfinansiär? Gillar du att samarbeta över sektors- och ämnesgränser för hitta innovativa lösningar för ett hållbart samhälle? I så fall är Mötesplats Biosfär konferensen för dig! Här utforskar och utvecklar du praktiska lösningar för genomförande av Agenda 2030 med Sveriges biosfärområden som arena. Mötesplats Biosfär är den första nationella biosfärkonferensen som syftar till att stärka kopplingen mellan kunskapsutveckling, praxis och policy. Konferensen arrangeras i Skåne och i Västerbotten – en del av Sápmi, som en gemensam hybridkonferens. Konferensen arrangeras av Biosfärprogrammet Sverige, Lunds universitet, Umeå universitet och SLU i Umeå.

Läs mer om konferensen och registrera dig på biosfarsprogrammet.se

UN Klimatförändringskonferens 2022 (UNFCCC COP27)

Datum: 7-18 november
The 27th session of the Conference of the Parties (COP 27) to the UNFCCC will take place in Sharm El-Sheikh, Egypt. 

More information when the agenda for COP27 is announced at sdg.iisd.org

MIRAI 2.0: Delta i forsknings- och innovationsveckan i Japan

Datum: 15-18 November
Konferensen "Sharing ONE future: Integrative Knowledge and Sustainable Transformation to a better world" kommer att hållas på Kyushu University, Fukuoka, Japan, för att möta och diskutera stora samhällsutmaningar och för att hitta partners till nya forskningsprojekt. Särskilt tidiga karriärforskare och doktorander är välkomna att ansöka om resebidrag för att delta! Bakom konferensen står MIRAI 2.0, ett samarbetsprojekt mellan 20 svenska och japanska universitet inom ämnesområdena artificiell intelligens, åldrande, hållbarhet, materialvetenskap, innovation och entreprenörskap.

Mer information om Forsknings- och innovationsveckan (detaljerat program publiceras senast 9 september) - mirai.nu (på engelska)

Resebidrag till konferensen kommer att vara tillgängliga för deltagare från LU.

Mer information om intern ansökan och urval publiceras senast den 29 juni på Personalsidorna, Samarbeten med Asien - medarbetarwebben.lu.se

UN Climate Change Conference (COP 27)

Datum: 6-18 november
Programmet förenar statliga och andra intressenter och främjar samarbete mellan dem för att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att säkerställa en rättvis övergång till en ekonomi med nettonoll som lindrar fattigdom och hjälper till att säkra en hållbar framtid.

Läs mer om konferensen på unfccc.int

UN Biodiversitetskonferens (COP 15)

Datum: 5-17 december
Trots pågående ansträngningar försämras den biologiska mångfalden över hela världen och denna nedgång förväntas förvärras med business-as-usual-scenarier. FN:s konferens om biologisk mångfald kommer att sammankalla regeringar från hela världen för att enas om en ny uppsättning mål för naturen under det kommande decenniet genom ramprocessen för konventionen om biologisk mångfald efter 2020. Ramverket anger en ambitiös plan för att genomföra breda åtgärder för att åstadkomma en omvandling av samhällets relation till biologisk mångfald och för att säkerställa att den gemensamma visionen om att leva i harmoni med naturen senast 2050 uppfylls.

Läs mer om konferensen på unep.org

Logotyp för UNFCCC.

FN:s Klimatkonvention UNFCCC

Lunds universitet är en observatörsorganisation för UNFCCC, vilket betyder att universitetet varje år har möjlighet att skicka en delegation till UNFCCC:s årliga klimatmöten (COP).

Hållbarhetsforum hanterar ackrediteringsprocessen för Lunds universitet. 

Läs mer om ackrediteringsprocessen här. (på engelska)

Logotyp för CBD.

Convention on Biological Diversity CBD

Lunds universitet är en observatörsorganisation for UN CBD. Hållbarhetsforum hanterar nomineringsprocessen för Lunds universitet. Kontakta Stina Lundkvist vid intresse att delta på FN:s biodiversitetskonferens (COP) eller arrangera ett sidoevenemang. 

stina [dot] lundkvist [at] cec [dot] lu [dot] se (Stina Lundkvist)

cbd.int

Använd LUCRIS för att hitta samarbeten inom LU

Hitta närliggande forskning genom att söka teman, beviljade projekt och forskningsintressen i LU:s nuvarande forskningsinformationssystem LUCRIS. Lär dig också hur du kan förbättra möjligheten att andra vid LU hittar dig.

Kontakta LUCRIS-supporten för att lära dig mer. 

servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se)

Nytt utseende av Forskningsportalen lanseras den 19 oktober 2021. 

Läs mer förändringarna på medarbetarwebben.lu.se

Sprid din forskning med hjälp av The Conversation

Vill du nå ut med din expertis internationellt? Skriv för The Conversation!

Lunds universitet är medlem i det brittiska samarbetet, nyhetsförmedlaren The Conversation. På The Conversation kan forskare publicera sig populärvetenskapligt och skriva om aktuella händelser i världen. Du kan ge din forskning mer impact, men också bidra till det globala samtalet om vår tids utmaningar och stora frågor. 

Läs mer om att bli skribent på The Conversations webbplats - theconversation.com

Om The Conversation - lu.se