Nätverk och möjligheter

Är du en forskare och vill engagera dig i nätverksaktiviteter med koppling till hållbarhet? Eller har du ett brinnande intresse för att sprida din kunskap? Här samlar vi information kring olika nätverk och aktiviteter, inom och utanför universitetet.

Dela med dig av din forskning

Hållbarhetsforumet får många förfrågningar om offentliga engagemang (samtal, diskussioner, paneler) från intressanta aktörer i hela samhället. Är du en forskare som är angelägen om att sprida din kunskap? Skicka ett mail till Jenny Hansson med några meningar om din forskning så lägger vi dig till vårt bibliotek av talare!

jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se

Nätverk

KIC Knowledge and Innovation Communities

Lunds universitet är partner i EIT Climate-KIC, EU: s främsta klimatinnovationsinitiativ, och en kärnpartner inom EIT Food, Europas ledande livsmedelsinnovationsinitiativ, som arbetar för att göra livsmedelssystemet mer hållbart, hälsosamt och pålitligt. Att arbeta med EIT-nätverk kan ge dig nya perspektiv och möjligheter.

KIC Knowledge and Innovation Communities

Global Academy Working on Global Goals

Global Academy är ett nätverk av forskare och akademiker som jobbar internationellt för att skapa en bättre värld. Tillsammans hjälper de oss att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Skaffa din egen forskarsida på theglobalacademy.ac

Future Earth

Future Earth är ett globalt nätverk av forskare och innovatörer som samarbetar för en mer hållbar planet. 
Tillsammans främjar detta globala samhälle forskning, mobiliserar nätverk, sätter igång innovation och förvandlar kunskap till handling.

Anslut dig till plattformen på futureearth.org (på engelska)

Researchers Desk

Researchers Desk är en plattform för dialog mellan klimatforskare/experter och företag, skolor, samt en bredare allmänhet. 

Mer information om plattformen på researchersdesk.se.

Our Energy

Our Energy är en online-plattform för utbildning, medvetandegörande och nätverkande med fokus på nya rena energisamhällen, energiövergång och relaterade ämnen. Plattformen erbjuder korta, interaktiva multimediepresentationer för att utbilda, ge råd och inspirera sina användare om energi och energirelaterade ämnen. 

Mer information om plattformen på our-energy.eu. 

Kompetensutveckling

Hållbar utveckling - en introduktion (online)

Kursen är en introduktion till området hållbar utveckling. Kursen beskriver hur begreppet definieras och förklarar vad en hållbar utveckling innebär. Vidare tas samhälleliga aspekter på hållbar utveckling upp och exempel ges på hur Lunds universitet arbetar med hållbar utveckling.

Kursen hittar du i Kompetensportalen på luvit.education.lu.se (logga in med din Lucat-ID)

Karriärutveckling för akademisk personal

Lunds universitet erbjuder ett brett utbud av aktiviteter som på ett eller annat sätt bidrar till karriärutveckling för akademisk personal, antingen inom akademin eller utanför. Aktiviteterna ges på engelska och de allra flesta är kostnadsfria för individerna och institutionerna. Det finns aktiviteter som är anpassade dels för doktorander, dels för postdoktorala medarbetare och dels för forskargruppsledare.

Aktiviterna hittar du på medarbetarwebben.lu.se

Fokus: Karriär - Online efter jobbet: Karriärråd, falldiskussioner och en rolig frågesport!

När: 12 februari, kl.15:30-16:45
Var: Online

Anslut till en avslappnad After Work med fokus på din framtida karriär!
Efter en serie av karriärrelaterade aktiviteter är det dags att testa din nyförvärvade kunskap! Anslut till en digital After Work där du får karriärråd från alumner, lyssna till en karriärfokuserad falldiskussion av en expertpanel och delta i en rolig frågesport. En perfekt start på helgen och din framtida karriär!

Aktiviteten och anmälan på lu.se (på engelska)