Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nätverk och möjligheter

Är du en forskare och vill engagera dig i nätverksaktiviteter med koppling till hållbarhet? Eller har du ett brinnande intresse för att sprida din kunskap? Här samlar vi information kring olika nätverk och aktiviteter, inom och utanför universitetet.

Gå till: 

Dela med dig av din forskning

Hållbarhetsforumet får många förfrågningar om offentliga engagemang (samtal, diskussioner, paneler) från intressanta aktörer i hela samhället. Är du en forskare som är angelägen om att sprida din kunskap? Skicka ett mail till Jenny Hansson med några meningar om din forskning så lägger vi dig till vårt bibliotek av talare!

jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se

Nätverk

Baltic University Programme (BUP)

Baltic University-programmet är ett av de största universitetssamarbetena i världen, med cirka 90 deltagande universitet i Östersjöregionen som samarbetar för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och demokrati. Lunds universitet är ett deltagande universitet.

Ta del av aktiviteterna på balticuniv.uu.se

Future Earth

Future Earth är ett globalt nätverk av forskare och innovatörer som samarbetar för en mer hållbar planet. Tillsammans främjar detta globala samhälle forskning, mobiliserar nätverk, sätter igång innovation och förvandlar kunskap till handling.

Anslut dig till plattformen på futureearth.org (på engelska)

Global Academy Working on Global Goals

Global Academy är ett nätverk av forskare och akademiker som jobbar internationellt för att skapa en bättre värld. Tillsammans hjälper de oss att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Skaffa din egen forskarsida på theglobalacademy.ac

KIC Knowledge and Innovation Communities

Lunds universitet är partner i EIT Climate-KIC, EU: s främsta klimatinnovationsinitiativ, och en kärnpartner inom EIT Food, Europas ledande livsmedelsinnovationsinitiativ, som arbetar för att göra livsmedelssystemet mer hållbart, hälsosamt och pålitligt. Att arbeta med EIT-nätverk kan ge dig nya perspektiv och möjligheter.

KIC Knowledge and Innovation Communities

Lund Institute for Sustainability Impact (LISI)

Lund Institute for Sustainability Impact syftar till att underlätta samarbete mellan forskare, studenter och våra externa intressenter som är aktiva inom hållbarhetsområdet. Vi tror att det är viktigt att gå samman för att nå Agenda 2030 och främja en global hållbar utveckling. Gå med oss ​​i vår hållbarhetsomvandling! Vi ser fram emot dina idéer om vad du tycker att vi bör ha med på agendan för Lund Institute for Sustainability Impact!

Lund Institute for Sustainability Impact (LISI) 

Our Energy

Our Energy är en online-plattform för utbildning, medvetandegörande och nätverkande med fokus på nya rena energisamhällen, energiövergång och relaterade ämnen. Plattformen erbjuder korta, interaktiva multimediepresentationer för att utbilda, ge råd och inspirera sina användare om energi och energirelaterade ämnen. 

Mer information om plattformen på our-energy.eu (på engelska).

Researchers Desk

Researchers Desk är en plattform för dialog mellan klimatforskare/experter och företag, skolor, samt en bredare allmänhet. 

Mer information om plattformen på researchersdesk.se.

Wellbeing Economy Alliance

The Wellbeing Economy Alliance (WEAll) är det ledande globala samarbetet mellan organisationer, allianser, rörelser och individer som arbetar tillsammans för att omvandla det ekonomiska systemet till ett som ger social rättvisa på en hälsosam planet. 

Mer information om plattformen WEAll på weall.org (på engelska)

WINGS

WINGS är ett nätverk av forskare inom naturvetenskapliga fakulteten, medicinska fakulteten och LTH vid Lunds universitet som främjar könsbalans i den akademiska världen. Om du vill veta mer om WINGS kan du registrera dig för deras e-postlista, delta i evenemang eller gå med i facebookgruppen. 

Mer information om WINGS på wings.lu.se (på engelska)

Kompetensutveckling

Hållbar utveckling - en introduktion (online)

Kursen är en introduktion till området hållbar utveckling. Kursen beskriver hur begreppet definieras och förklarar vad en hållbar utveckling innebär. Vidare tas samhälleliga aspekter på hållbar utveckling upp och exempel ges på hur Lunds universitet arbetar med hållbar utveckling.

Kursen hittar du i Kompetensportalen på luvit.education.lu.se (logga in med din Lucat-ID)

Karriärutveckling för akademisk personal

Lunds universitet erbjuder ett brett utbud av aktiviteter som på ett eller annat sätt bidrar till karriärutveckling för akademisk personal, antingen inom akademin eller utanför. Aktiviteterna ges på engelska och de allra flesta är kostnadsfria för individerna och institutionerna. Det finns aktiviteter som är anpassade dels för doktorander, dels för postdoktorala medarbetare och dels för forskargruppsledare.

Aktiviterna hittar du på medarbetarwebben.lu.se

Högskolepedagogisk utbildning: Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet - hållbarhet, lika villkor och etik

Hållbarhet, lika villkor, etik och reflektion är exempel på sådant som ska ingå i all högre utbildning. Men hur kan vi undervisa om detta så att det även berikar studenternas naturvetenskapliga lärande? I en serie workshoppar möter vi inbjudna gäster, tittar närmare på goda exempel, verktyg och resurser, samt utbyter erfarenheter och idéer om hur vi på olika sätt kan utveckla våra utbildningar. Workshoptillfällena kan kompletteras med ett eget projekt, individuellt eller i grupp, och tillgodoräknas som en högskolepedagogisk kurs.

Kursen är kostnadsfri för fakultetens lärare (kursavgiften för övriga deltagare inom universitetet är 7.800 kronor). Workshopparna hålls på engelska.

Kursen Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet - hållbarhet, lika villkor och etik - naturvetenskap.lu.se

Events och aktiviteter

Crafoords vetenskapsluncher

Crafoords vetenskapsluncher är en serie föreläsningar som lyfter fram forskning som har fått anslag från Crafoordska stiftelsen. Vetenskapsluncherna är ett samarbete mellan Lunds universitet, Crafoordska stiftelsen och Lunds stadsbibliotek. Nio forskare vid Lunds universitet berättar om sin forskning under hösten 2021. Lunchföreläsningarna är öppna för alla och hålls på onsdagar i Lunds stadsbibliotek atrium. Fri entré. Föranmälan krävs. Samtliga vetenskapsluncher spelas in och publiceras i efterhand. 

Läs mer och anmäl dig till Crafoords vetenskapsluncher på lu.se

LUCSUS seminarier

Seminarieserien från Lund University Centre for Sustainability Studies är en forskningsseminarieserie med forskare vid LUCSUS samt inbjudna gäster som arbetar med samhällsförändringar och transformationer för hållbarhet. Varje torsdag välkomnar vi forskare och studenter till presentationer och diskussioner om aktuell forskning. Vi strävar efter att det ska vara ett öppet, reflekterande och tvärvetenskapligt akademiskt forum för nya idéer och forskning om hållbarhet. Tema: Sverige / Skandinavien i den globala världen.

Läs om LUCSUS seminarier på lucsus.lu.se (på engelska)

Social resilience webbinarier

Under hösten erbjuds fem webbinarier med fokus på social motståndskraft i krisperioder där internationella och svenska forskare från olika discipliner kommer att delta. Social motståndskraft och kriser tenderar att vara intimt sammanflätade med varandra och med denna webbinarieserie välkomnar vi olika publik att delta i att undersöka social motståndskraft i krisstider som formas i olika sammanhang. Webbinarien är resultatet av ett samarbete mellan Society for Critical Studies of Crisis (SCSC) och temat Social Resilience som lanserades av Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Läs om Social resilience webbinarier på scsc.blogg.lu.se (på engelska)

LU: Framtidens sjukvård - en fråga för EU?

Datum: 24 november kl.14-17
Sjukvården är ett område med särskild sprängkraft i EU-samarbetet. Och efter pandemin har den fått en än mer framskjuten plats i människors medvetande och i den allmänna debatten. Nyligen lade EU-kommissionen fram förslag som innebär en utökad skyldighet för EU att stödja, samordna och komplettera nationella sjukvårdsåtgärder. Vissa menar att det i praktiken innebär det ett steg i riktning mot en europeisk hälsounion.

Talare

 • Anders Anell, professor i företagsekonomi, LU
 • Lena Wahlberg, docent i allmän rättslära med inriktning mot medicinsk rätt, LU
 • Martina Axmin, postdoktor i medicinsk rätt, LU
 • Louise Bengtsson, doktor i Internationella relationer, SU

Moderator

 • Jenny Julén Votinius, professor och medlem i LU Futura

Anmälan till framtidens sjukvård på framtidens-sjukvrd-en-frga-fr-eu.confetti.events

Final i Forskare Grand Prix

Dautm: 25 november
I riksfinalen gör forskare från hela Sverige upp om titeln ”Sveriges bästa forskningspresentatör”. Du kan vara med och avgöra vinnaren. Varmt välkommen till finalen i Forskar Grand Prix 2020/2021! Följ finalen på plats på Nalen eller via webben.

Finalister

 • Richelle Duque Björvang från Karolinska institutet
 • Louise Karlsson från Högskolan i Halmstad
 • Alexander Flaig från Linköpings universitet
 • Yingwei Ouyang från Chalmers tekniska högskola
 • Sophia Hernandez från Umeå universitet
 • Michael Bossetta från Lunds universitet
 • Robert Lagerström från Kungliga tekniska högskolan

Läs mer och anmäl dig till finalen i Forskare Grand Prix på vr.se

Konferens: ONE - Health, Environment, Society - Conference

Datum: 21-24 juni 2022, Bryssel och online
Det fyra dagar långa vetenskapliga programmet kommer att undersöka livsmedels- och fodersäkerheten ur ett bredare perspektiv av hållbara livsmedelssystem, med fokus på behovet av att genomföra en "One Health - One Environment" -strategi och utforska möjlig utveckling av riskbedömningsvetenskap. Evenemanget designades av EFSA och dess systerbyråer - the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), the European Chemicals Agency (ECHA), the European Environment Agency (EEA), the European Medicines Agency (EMA) - och the European Commission´s Joint Research Centre (JRC). 

Läs mer om konferensen på one2022.eu (på engelska)

Konferens: Hiroshima Internationell konferens om fred och hållbarhet

Datum: 1-3 mars 2022
Registrering senast 28 januari 2022
Hiroshimas internationella konferens om fred och hållbarhet är en plattform för att underlätta transdisciplinär forskning och politiska samtal om freds- och hållbarhetsrelationen. Det övergripande målet med denna konferens är att underlätta mellan- och tvärvetenskaplig dialog och samarbete mellan olika intressenter som arbetar med frågor som rör fred, hållbarhet eller deras kopplingar. Genom att underlätta interaktionen mellan intressenter som fokuserar på fred och/eller hållbarhet hoppas man att konferensen kommer att främja ytterligare forskning och övning kring freds-hållbarhetsrelationen. Studenter, forskare och praktiker inbjuds från olika discipliner och sektorer att presentera sin forskning och sina initiativ och utforska nya partnerskap och samarbeten.

Läs mer om konferensen om fred och hållbarhet på nerps.org

Abstract submission deadline: 31 oktober 2021
Alla abstracts som har godkänts kommer att bli inbjudna att registrera sig. De kommer också att ha möjlighet att skicka in sina fullständiga artiklar för att övervägas för publicering i den redigerade boken som ska publiceras av Springer och tidskriftens specialnummer. Vi välkomnar också dem som är intresserade av konferensen men inte vill presentera sitt arbete.

Skicka in ditt abstract via ierek.com

Svenskt klimatsymposium: Save-the-date

Datum: 16-18 maj 2022
Under 2022 anordnas Svenskt klimatsymposium i Norrköping (Sverige). Symposiet kommer att organiseras som ett hybridevenemang, med möjlighet att delta på plats eller online. Mer information kommer inom kort. Registrering och abstract inlämning öppnas i december 2021.

Använd LUCRIS för att hitta samarbeten inom LU

Hitta närliggande forskning genom att söka teman, beviljade projekt och forskningsintressen i LU:s nuvarande forskningsinformationssystem LUCRIS. Lär dig också hur du kan förbättra möjligheten att andra vid LU hittar dig.

Kontakta LUCRIS-supporten för att lära dig mer. 

servicedesk [at] lu [dot] se

Nytt utseende av Forskningsportalen lanseras den 19 oktober 2021. 

Läs mer förändringarna på medarbetarwebben.lu.se

Sprid din forskning med hjälp av The Conversation

Vill du nå ut med din expertis internationellt? Skriv för The Conversation!

Lunds universitet är medlem i det brittiska samarbetet, nyhetsförmedlaren The Conversation. På The Conversation kan forskare publicera sig populärvetenskapligt och skriva om aktuella händelser i världen. Du kan ge din forskning mer impact, men också bidra till det globala samtalet om vår tids utmaningar och stora frågor. 

Läs mer om att bli skribent på The Conversations webbplats - theconversation.com

Om The Conversation - lu.se