Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyheter

Forskningsnyheter för en hållbar framtid

När naturgeografen Lina Eklund söker svar på varför så många har flyttat ifrån sina jordbruk i nordöstra Syrien använder...
Att odla ekologiskt i stället för konventionellt kan gynna den biologiska mångfalden, men spelar det någon roll var man ...
Inspirerade av skalbaggen Bombardier har en ny reningsteknik tagits fram som minskar utsläppen av skadliga kväveoxider. ...