För forskare

Hållbarhetsforum arbetar för att främja utmaningsdriven forskning om hållbarhet. Som ett fullskaligt universitet har Lunds universitet särskilt goda förutsättningar att möta komplexa samhällsutmaningar genom att utnyttja ämnesbredden, tvärvetenskapliga samarbeten och förstärkt samverkan med omvärlden. Hållbarhetsforum vill synliggöra och samordna universitetets forskning kring hållbar utveckling, inom och utanför universitetet.