Årlig miljöredovisning

Universitetet redovisar i början av varje år sitt miljöledningsarbete till regeringen (utbildningsdepartementet) och Naturvårdsverket. I redovisningen kan du läsa om vad universitetet gjort under föregående år för att nå målen i miljöhandlingsplanen. Här finns också en bedömning av vilka nationella mål och globala mål som universitetet bidrar till att uppfylla.

Läs miljöredovisningen i helhet

Lunds universitets miljöredovisning 2019 (PDF 84 kB, ny flik)

Sammanställande nationell rapport

Naturvårdsverket, som är samordnande myndighet, använder miljöredovisningen och sammanställer en rapport över samtliga myndigheters miljöarbete samt en ranking.

Miljöledning i staten 2019 – naturvardsverket.se

Kontakt

Claes Nilén
Miljöchef
+46 46 222 41 59
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se

Maria Nilsson
Miljösamordnare
+46 46 222 70 82
maria [dot] nilsson [at] bygg [dot] lu [dot] se