Forskning

Forskning för hållbar utveckling vid Lunds universitet

Lunds universitet utvecklar vetenskaplig kunskap som ökar förståelsen av problem relaterade till hållbar utveckling, undersöker möjliga lösningar och vilka oönskade effekter av lösningarna som kan uppstå. Forskningen spelar en avgörande roll för att flytta fram kunskapsfronten kring hållbarhetsfrågor. Både tvärvetenskaplig, utmaningsdriven forskning och nyfikenhetsdriven forskning behövs för att bygga upp den nödvändiga kunskapsmassan.