Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskare diskuterade hållbarhetsmålens utmaningar

I början av maj 2021 anordnades den första av sammanlagt sex workshoppar om hur de strategiska forskningsområdena (SFO) kan möta utmaningarna kring FN:s globala hållbarhetsmål. Temat var ”Policy och internationell forskningsutveckling” och handlade om hur forskningsidéer utvecklas och påverkas av hållbarhetsmålen.

Sammanlagt deltog 57 forskare, doktorander och administratörer från en rad olika institutioner under den halvdagslånga workshopen. Dagen inleddes med en föreläsning av Rickard Eksten, Lärosäten Syds Brysselrepresentant, om hållbarhetsmålen i relation till EU:s forskningspolicy och forskningsinitiativet Horisont Europa. Därefter tog vicerektor Per Mickwitz vid och pratade om varför det behövs forskningsbaserad kunskap för att utvecklingen ska bli hållbar.

Deltagarna delades därefter in i olika diskussionsgrupper där fokus dels låg på hur deltagarnas forskning hittills har påverkats av ett ökat fokus på de globala hållbarhetsmålen, dels på hur forskarna tror att hållbarhetsmålen kommer att påverka deras framtida forskning. Avsikten var att deltagarna skulle utbyta idéer och lärdomar med varandra och eventuellt öppna upp för framtida samarbeten.

Många av forskarna var öppna med att de inte hade funderat över hur de kan koppla sin forskning till hållbarhetsmålen, vilket de menar främst beror på att deras forskning inte är direkt relaterad till hållbarhetsfrågor. Deltagarna var dock överens om att det finns indirekta samband, även för de typer av grundforskning som står långt ifrån en konkret tillämpning.  Ökningen av antalet utlysningar och förutsättningar för forskning kopplad till hållbar utveckling har också mer eller mindre tvingat forskare att reflektera över forskningens hållbarhetspåverkan.

Att få förståelse för och kunna sätta in den egna forskningen i ett större perspektiv så att den adresserar utmaningarna med hållbarhetsmålen är dock inte gjort över en natt. Deltagarna var överens om att tvärvetenskapliga samarbeten är av yttersta vikt för att belysa hållbarhetsmålen, men att det tar tid innan dessa samarbeten bär frukt. En av deltagarna, som arbetar mycket med tvärvetenskapliga projekt, har hållit på i över 10 år och det är först nu som de börjar se resultat. Med den erfarenheten i bagaget konstaterade man att det är väldigt viktigt med uppmuntran och stöd från seniora forskare samt forskarskolor för att yngre forskare och doktorander ska våga utveckla egna forskningsintressen och inleda tvärvetenskapliga samarbeten.

Vad gäller hållbarhetsmålens påverkan på villkoren för framtida forskning så menar deltagarna också att det kommer att bli än viktigare att väga in exempelvis materialval, metoder och resor i den egna forskningens hållbarhetspåverkan. Att flyga från Lund till Stockholm för en konferens kommer till exempel att anses orimligt. Deltagarna menar att det behövs en övergripande instans som utformar regler för hållbarhet och som ser till att de efterlevs. 

Andra förslag är tvärdisciplinära forskarskolor, utbyggd SFO-verksamhet och olika samverkansinitiativ. Sist, men inte minst diskuterades ett ökat behov av forskningskoordinatorer som kan hjälpa till med koordinering av större ansökningar och att hållbarhetsdimensionen prioriteras bland universitetets stödfunktioner. Annars finns det risk att de SFO:er som inte har lika bra förståelse för ansökningsprocedurer och kopplingen till hållbarhetspåverkan och samhällsrelevans hamnar på efterkälken.

Workshopen arrangeras av de strategiska forskningsområdena BECC, MERGE och LUCC i samarbete med Hållbarhetsforum. 

BECC - becc.lu.se
MERGE - merge.lu.se
LUCC - lucc.lu.se