Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbarhetsstrategi och hållbarhetsplan

Lunds universitet ska förstå, förklara och bidra till att förbättra vår värld och människors villkor och därigenom vara en drivkraft för hållbar utveckling. För att anställda och studenter ska kunna göra hållbara val under sin arbets- och studietid och för att Lunds universitet ska vara en hållbar arbets- och studieplats, finns flertalet styrdokument och planer för genomförande.

Hållbarhetspolicy

Policyn fastställer universitetets vilja och ambition att vara en drivkraft för hållbar utveckling och bidra till att uppfylla hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Hållbarhetspolicyn i sin helhet

Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet 2019-2026 

Universitetet har antagit en långsiktig hållbarhetsstrategi för 2019-2026 som genomsyrar alla universitetets verksamheter och berör alla medarbetare. Strategins syfte är att ge en riktning och fastställa målbilden, men inte att peka ut hur ett genomförande ska ske. 

Hållbarhetsstrategin i sin helhet

Hållbarhetsplan 2020-2026

Varje fakultet och verksamhet har ansvar för att ta fram en handlingsplan som beskriver hur universitetets hållbarhetsstrategi ska följas.

En sådan hållbarhetsplan ska fastställa konkreta mål och insatser för att uppnå den övergripande målbilden i hållbarhetsstrategin.

Här hittar du universitetets övergripande handlingsplan som innehåller mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning, forskning, samverkan samt lednings- och stödverksamheter.

  • Ett av målen handlar om att forskningen ska göra än kraftfullare avtryck inom hållbarhetsområdet, genom att underlätta för forskningssatsningar över ämnesgränser och för samverkan mellan forskare och övriga samhället.
  • Ett annat mål handlar om att utsläppen av växthusgaser ska minska med 50% fram till 2023, i genomsnitt 16% per år (referensår 2018), i enlighet med forskningens resultat, IPCC, Parisavtalet och Klimatramverket.

Hållbarhetsplan för Lunds universitet 2020–2026. Reviderad 2023-02-02 (PDF 4 MB, ny flik)

Med hållbarhetsplanen vill Lunds universitet visa på att väsentliga steg tas för en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle. Den är också ett stöd för alla fakulteter och verksamheter som ska ta fram egna hållbarhetsplaner. Planen ska revideras 2024 och 2026, vilket öppnar upp för ytterligare ambitionshöjningar och fler aktiviteter kommande år.

Kontakt

Claes Nilén
Miljöchef
+46 46 222 41 59
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se (claes[dot]nilen[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Maria Nilsson
Miljösamordnare
+46 46 222 70 82
maria [dot] nilsson [at] bygg [dot] lu [dot] se (maria[dot]nilsson[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Anna Ekberg
Hållbarhetsforum
+46 70 399 70 78
anna [dot] ekberg [at] cec [dot] lu [dot] se (anna[dot]ekberg[at]cec[dot]lu[dot]se)