Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorandkurser

I anslutning till de två teman ansökningsprocessen och framtidsorienterade metodologier kommer två doktorandkurser arrangeras, öppna för alla doktorander.

Hållbarhetspåverkan och samhällsrelevans för forskningsansökningar

TBD, höstterminen 2022 - 16 december, Lunds universitet (3 hp) 

Kursen inkluderar identifiering, uppskattning och skriftlig formulering av samhällsrelevans och hållbarhetpåverkan; exempel på hållbarhetskrav och kriterier i utlysningstexter; hållbarhetspåverkan över olika tidsskalor; fördelningsaspekter; hållbarhetspåverkan lokalt, nationellt och globalt; global handel och ekonomiska konsekvenser; livscykelanalyser; policy och reglering; systemansatser; sociotekniska system; målkonflikter; hållbarhetsindikatorer; de globala målen; planetära gränser. Kursträffar hålls online, medan workshops antingen är på plats eller hybrid. 

Framtidsorienterade metodologier (FOM)

2022, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet (5 hp)

Kursen ger en bred orientering om några av de problemställningar som förekommer inom FOM och om forskningsfält där framtidsorienterade verktyg och ansatser utvecklats; heuristiska och explorativa ansatser för frågeställningar med ofullständigt kartlagda orsaksmekanismer; simulering och prognostisering; maskinlärande; scenarier, backcasting och visionsarbete; blinda fläckar och systematisk bias; extrema värden; systemisk design; integrering av expertkunnande och deltagande metodologier i FOM. Obs: För doktorander som inte är anställda vid Lunds universitet eller en del av ClimBEco kan det tillkomma en kursavgift.