Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbara livsmedel

Livsmedel har globalt sett en stor påverkan på klimat och miljö. På denna sida finns mer information om hur Lunds universitet arbetar med inköp av livsmedel och samarbetar med restaurangerna på campus för en hållbar matkonsumtion.

Två personer sitter på café med kaffemuggar. Foto.

Caféer och restauranger på campus

Lunds universitet vill att restauranger och caféer på campus uppvisar ett medvetet miljö- och hållbarhetsarbete i både ord och handling. Detta kan exempelvis innebära ett miljöanpassat och hållbart utbud, att informera om hållbara alternativ och erbjuda kompetenshöjande insatser för den egna personalen. Alla caféer och restauranger styrs som egna företag. Universitetet strävar efter att de ska fokusera mer på vegetariska/veganska alternativ, säsongsanpassade och miljömärkta/rättvisemärkta råvaror och minimerad användning av engångsmaterial.

Café LUX är det första och enda caféet inom Lunds Universitet som erhållit universitetets miljödiplom.

Om miljöarbetet på Café Lux – cafelux.se 

Catering och inköp av livsmedel

I universitetets avtal med catering-leverantörer finns krav på hållbarhetsperspektiv och miljöanpassat arbetssätt. Alla leverantörer ska ta hänsyn till miljöpåverkan vid val av råvaror/matvaror, engångsartiklar och förpackningar samt vid transporter och källsortering. Exempelvis ska all kaffe, choklad, frukt och mejerivaror vara KRAV-märkt eller motsvarande. Vegetariska alternativ måste finnas och eventuellt kött ska i första hand vara närproducerat, naturbeteskött och/eller KRAV-märkt. 

Om du ska köpa in livsmedel finns möjlighet att söka på miljömärkta varor i det universitetsgemensamma systemet Lupin. Det går att söka brett med ett eller flera sökord eller inom en specifik kategori. Markera lövet för att begränsa urvalet till vissa miljömärkningar. Kontakta inköpssamordnaren på din avdelning om du vill ha hjälp att köpa in miljömärkta produkter. 

Kontakt

Claes Nilén
Miljöchef
+46 46 222 41 59
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se (claes[dot]nilen[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Fairtrade City Lund

Lunds universitet är sedan 2012 engagerade i Fairtrade City Lund som är ett samarbete mellan kommunen, näringsliv och ideell sektor. Genom Fairtrade City bidrar universitetet till en mer rättvis handel och att de råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom är producerade med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav. Lunds universitet verkar för att andelen Fairtrade-produkter ökar inom organisationen och att etiska hänsyn beaktas vid inköp och upphandlingar.

Fairtrade Challenge – fairtradechallenge.se
Fairtrade City Lund – lund.se

Ledningens policy

Universitetsledningen har tagit beslut om vegetarisk kost vid egna arrangemang. 

Beslut om universitetsledningens mål för ökad hållbarhet 2019-05-09 (PDF 119 kB, ny flik)