Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kravlista hållbara event

Här beskrivs miljökrav och andra hållbarhetskrav på måltider och transporter att följa för dig som beställer catering, arrangerar konferenser och andra events på Lunds universitet. Glöm inte att ta del av universitetets upphandlingsregler innan du arrangerar ett större event.

Utöver de lagstiftningskrav kring hygien, arbetsmiljö, miljö, produktinformation med mera som gäller för servering av mat, har Hållbarhetsforum listat ytterligare krav som behöver ställas för att ett event ska anses vara hållbart. Listan bygger på information från Upphandlingsmyndigheten om hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster, frågor i Hållbart evenemangs självutvärdering, Länsstyrelsen Skånes kravlista för leverantörer av mat och dryck, Livsmedelsverkets råd för att minska matens miljöpåverkan och krav kopplade till Lunds universitets deltagande i Fairtrade City Lund.

Deltagare på event som tar mat från serveringsbord. Foto.

Allmänna krav

Leverantörer av fika, lunch eller middag vid hållbara arrangemang ska i alla led arbeta med att minimera resursförbrukningen, till exempel vid tillagning och förvaring av maten och genom att minimera matsvinnet. Leverantören ska kunna redovisa hur detta arbete sker och för sitt miljöarbete i övrigt.

Mat

Ekologiska och Fairtrade-märkta produkter ska alltid användas i de fall detta finns tillgängligt, i vissa fall kan bara ett av dessa krav vara uppfyllda om utbud saknas. Kravet gäller till exempel för dryck (inklusive vin och öl), frukt, kakor, smör, bröd, sallad, ingredienser i måltider och så vidare. En skyltning om detta bör finnas med. Fairtrade Sverige har material som kan användas vid event.

Mer information på Fairtrade Sverige – butik.fairtrade.se

Mat och fika ska alltid vara lakto-ovo-vegetarisk, det vill säga vegetariskt men mjölk- och äggprodukter får ingå. Om avsteg görs från detta, ska kött vara ekologiskt naturbeteskött eller liknande och fisk ska vara hållbarhetsmärkt enligt MSC, ASC eller KRAV.

Uppmuntra leverantören att använda säsongsbaserade råvaror för att minimera klimatpåverkan. Ekologisk potatis eller olika typer av spannmål är att föredra framför ris. Överväg gärna också att undvika att servera godis, läsk och liknande som påverkar miljön utan att ge så mycket näring, vilket är i linje med Livsmedelsverket råd kring miljösmarta livsmedel.

Det är önskvärt att det alltid finns veganska, laktosfria och glutenfria alternativ.

Information av innehållet i den serverade maten ska alltid finnas tillgänglig. Det är extra viktigt med tydlig märkning av allergener. Vissa allergener ska inte användas på grund av att de kan ge allvarliga reaktioner även i små mängder. Livsmedelsverkets rekommendationer är att i skolor/förskolor inte använda nötter, mandel, jordnötter och sesamfrön i den mat som serveras. Det är ett råd som också bör följas vid konferenser och liknande.

Dryck

Buteljerat vatten, på flaska eller burk, ska inte förekomma. I stället ska kranvatten serveras i kanna eller på annat sätt.

Kaffe, te, vin och öl ska vara ekologiskt och Fairtrade-märkt.

Det ska finnas tillgång till både ekologisk mjölk och havredryck för kaffe och te. Den ska inte vara förpackad i portionsförpackningar.

Servering och avfall

Måltider och fika ska som grundregel inte serveras på engångsmaterial men undantag kan göras när inte det finns tillgång till porslin, glas och diskmöjlighet i lokalerna.

För fika räcker vanligtvis servetter som ska vara av återvunnet papper och miljömärkt med Svanen eller motsvarande.

När engångsmaterial används ska det material som innebär minsta möjliga miljöbelastning väljas och tydlig avfallssortering måste då finnas. När det gäller engångsmaterial är återvunnen papper vanligen att föredra alternativt förnybar stärkelsebaserad plast. Används förnybar stärkelsebaserad plast bör detta tydligt framgå och en hållbar sopsorteringslösning för antingen kompostering eller materialåtervinning bör då finnas. Engångsmuggar och engångsglas av fossil plast ska aldrig användas.

Avfallsmängderna ska alltid minimeras och individuellt inplastade smörgåsar etc. ska inte förekomma. Samtidigt är det självklart viktigt att hygienregler för transport och servering av livsmedel alltid följs. I de fall plast används som skyddsmaterial för mat under transport måste mängden minimeras och förnybar stärkelsebaserad plast i första hand användas.

Det ska alltid finnas tillräckligt med avfallskärl och en tydlig avfallssortering vid matserveringen. Om det saknas en permanent sopsorteringsmöbel i lokalen som är av tillräcklig kapacitet behöver den cateringfirma som anlitas erbjuda en mobil lösning med kärl för matavfall och papper. Lunds universitet har tagit fram ett tydligt märkningssystem med dekaler för olika avfallsfraktioner som kan beställas från Media-Tryck. Se även Lunds universitets avfallshandbok – medarbetarwebben.lu.se

Det matavfall som uppstår under arrangemanget ska tas om hand och bli till biogas eller komposteras.

Om returburkar och returflaskor används ska dessa samlas in för återvinning.

Distribution

Cateringfirmor/motsvarande ska använda fossilbränslefria transportmedel (miljömärkt el, biogas, biodiesel, cykelbud etc.) och även uppmuntras att samordna leveranserna om det går för att få så effektiva transporter som möjligt.

Resor till/från arrangemanget

Deltagarna till eventet ska uppmanas att resa kollektivt med så lite klimatpåverkan som möjligt. Vid val av tidpunkt för arrangemangen ska hänsyn tas till möjligheter att åka tåg och buss till arrangemangen. För att undvika onödiga resor är det också positivt om arrangemang kan webbsändas och att även deltagare på scen kan delta på distans för att undvika långa flygresor.

Städ och rengöring

Rengöringsmedel och liknande ska alltid vara miljömärkta enligt Svanen eller motsvarande.

Dokumentation

Det är lämpligt att vid utvärdering av arrangemang/evenemang/events inkludera frågor om hur krav enligt denna lista uppfyllts. Då kan ni hitta förbättringsmöjligheter till nästa gång ni arrangerar ett evenemang/event. Har ni inget eget uppföljningssystem redan, kan vi tipsa om ett system för utvärdering av hållbara evenemang som Region Skåne har varit med att utveckla.

Region Skånes webbsida om hållbara event – eventinskane.com

Frågor

Kontakta Hållbarhetsforum vid eventuella frågor om kraven.

Kontaktuppgifter