Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbarhetsstrategi - Genomförande och uppföljning

Strategin för hållbar utveckling berör och ställer krav på alla delar av Lunds universitet. Fakulteter och andra verksamheter inom universitetet utvecklar sina specifika strategier samt planerar och bedriver sin verksamhet med utgångspunkt i strategin för hållbar utveckling.

Fakulteter och motsvarande verksamheter upprättar egna handlingsplaner som beskriver ansvarsfördelning, roller och resurser för att realisera målbilderna i strategin samt hur dessa planer ska följas upp, utvärderas och, vid behov, revideras.

Då fokus, förutsättningarna och organisationen av arbetet med hållbar utveckling skiljer sig åt mellan universitetets olika verksamheter, avgör dessa hur arbetet med att uppnå Lunds universitets gemensamma vision och mål ska bedrivas och följas upp.

Övergripande återrapportering med tillhörande utvärdering av hur strategin implementeras, sker årligen inom ramen för årsredovisningsprocesser på fakultetsnivå och för Lunds universitet som helhet. 

  • Chefer och ledningsgrupperingar på alla nivåer tar ansvar för att beakta frågor om hållbar utveckling i besluts-, genomförande- och uppföljningsprocesser.
  • Alla medarbetare tar ansvar för att i sitt arbete medverka till att strategins intentioner realiseras.

Varje verksamhet har ansvar

Varje verksamhet har ansvar för att ta fram handlingsplaner som i detalj beskriver hur hållbarhetstrategin ska uppnås.

Parallellt pågår just nu även arbetet med att ta fram en ny övergripande handlingsplan för universitetet för områdena utbildning, forskning, samverkan och en hållbar organisation. Om du har frågor om hållbarhetsplanen kan du kontakta miljöchef Claes Nilén.

Kontakt

Claes Nilén
Miljöchef
+46 46 222 41 59
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se (claes[dot]nilen[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Maria Nilsson
Miljösamordnare
+46 46 222 70 82
maria [dot] nilsson [at] bygg [dot] lu [dot] se (maria[dot]nilsson[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Anna Ekberg
Hållbarhetsforum
+46 70 399 70 78
anna [dot] ekberg [at] cec [dot] lu [dot] se (anna[dot]ekberg[at]cec[dot]lu[dot]se)