Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljödiplomering

Lunds universitet arbetar systematiskt med att minska sin miljö- och klimatpåverkan, och det är ett också lagkrav att universitetet ska ha ett miljöledningssystem. Miljödiplomering fungerar bra för att uppfylla dessa krav och är anpassat för universitetet.

Vad är miljödiplomering?

Miljödiplomering är ett verktyg med syfte att underlätta och hjälpa institutionerna vid Lunds universitet i deras systematiska miljöarbete.

Miljödiplomering ställer krav dels på att institutionen ska införa ett förenklat ledningssystem men också på att en viss prestationsnivå skall uppnås.

Miljödiplomeringssystemet togs fram av byggnadsenheten år 2004.

Vilken miljöpåverkan är det som mäts?

Miljödiplomeringen är enbart kopplad till universitetets direkta miljöpåverkan och omfattar inte indirekt miljöpåverkan i form av miljöfrågor i utbildning och forskning.

Åtgärderna gäller främst inom områdena:

 • Transporter, tjänsteresor och pendling
 • Energi
 • Avfall
 • Råvaror och förbrukningsartiklar
 • Inköp
 • Kemiska, biologiska och verkstadstekniska laboratorier

Vilka krav ska man uppfylla för att bli miljödiplomerad?

De krav en institution ska uppfylla är att:

 • Innehållet i Lunds universitets gällande miljöpolicy ska vara förmedlat till de anställda. Reflektera över vad policyns innehåll betyder för er som anställda och institution.
 • Det är tydligt att det är prefekt / avdelningsföreståndare som har miljöansvaret för sin verksamhet.
 • Vid introduktion av nyanställda skall innebörden av av miljödiplomering förmedlas och relevanta och gällande säkerhetsrutiner gås igenom.
 • Institutionen / avdelningen skall dokumentera och följa upp sina rutiner.
 • Institutionen / avdelningen skall ha en godkänd organisation för sitt miljöarbete.
 • Institutionen / avdelningen skall ha miljömål för minst två av sina miljöaspekter.
 • Olika miljöutbildningar ska ha arrangerats.
 • Verksamheten ska känna till lagkrav och kunna visa hur man gör för att uppfylla dessa lagkrav.

Kriterier för Lunds universitets miljödiplomering (PDF 175 kB, ny flik)
Åtgärder och rutiner - Kriterier för miljödiplomering (Excel 154 kB, ny flik)

Vill du ansöka om att miljödiplomera din institution?

Vill du veta mer om miljödiplomering eller har andra frågor som rör miljö- och hållbarhetsarbetet på universitetet är du välkommen att kontakta Claes Nilén, miljöchef eller Maria Nilsson, miljösamordnare.

Kontakt

Claes Nilén
Miljöchef
+46 46 222 41 59
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se (claes[dot]nilen[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Maria Nilsson
Miljösamordnare
+46 46 222 70 82
maria [dot] nilsson [at] bygg [dot] lu [dot] se (maria[dot]nilsson[at]bygg[dot]lu[dot]se)