Utbildning

Utbildning för hållbar utveckling vid Lunds universitet

Lunds universitets utbildningar ger perspektiv på hållbar utveckling utifrån alla olika ämnesområden. Grundläggande ämneskunskaper ger förutsättningar för tvärvetenskaplig, utmaningsdriven kraft att möta de globala utmaningarna och skapa förändring. Genom grund- och avancerad utbildning, forskarutbildning och kompetensutveckling följer hållbarhetsperspektiv med studenterna in i yrkeslivet.