Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om Hållbarhetsforum

Lunds universitets Hållbarhetsforum är en universitetsgemensam paraplyorganisation som binder samman och stödjer universitetets klimat-, energi- och hållbarhetsforskning.

Hållbarhetsforum utgör även en bro mellan samhälle och akademi - både som stöd för forskare och forskargrupper när det gäller kontakter med det omgivande samhället, men också som en väg in i universitetet för externa kontakter som söker samverkan, forskningsstöd och information.
I nära samverkan med Lunds kommun skapar vi varje år en Hållbarhetsvecka i april månad.

Vattendroppe. Foto.

Hållbarhetsforums uppdrag är:

 • Att koordinera och stärka universitetets satsningar i konkurrensen om anslag från breda utlysningar inom områden kopplade till forumets huvudområden.
 • Att via satsningar på kommunikation, forskningskommunikation och dialog utveckla, främja och understödja utbyten mellan avnämare och forskare inom forumets huvudområden.
 • Utveckla former för och stödja nätverk mellan forskare och studenter inom LU när det gäller hållbarhetsfrågor.
 • Att i nära samverkan med Climate-KIC stärka Lunds universitet som plantskola för innovation och grönt ledar- och entreprenörskap.
 • Att fungera som referensgrupp för Lunds universitets miljöchef när det gäller frågor av strategisk betydelse för det interna miljö- och hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetsforum startade i januari 2014 och är en vidareutveckling av det universitetsgemensamma Klimatinitiativet som bedrevs 2008-2013.

Styrgrupp för Hållbarhetsforum

Styrgruppen har det övergripande ansvaret för Hållbarhetsforums verksamhetsinriktning. Styrgruppen ska ha en bred sammansättning av representanter från olika delar av Lunds universitets (LU) samt studerande- och externa representanter. Styrgruppens sammansättning samt ordförande beslutas av rektor.

Ledamöter

 • Hållbarhetschef Heimstaden, Katarina Skalare (ordförande)
 • Professor Henrik G. Smith, Naturvetenskapliga fakulteten, Föreståndare Hållbarhetsforum
 • Docent Susanne Arvidsson, Ekonomihögskolan
 • Professor Emily Boyd, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Professor Lars J Nilsson, Lunds Tekniska Högskola
 • Professor Johannes Persson, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Professor Heiko Herwald, Medicinska fakulteten
 • Universitetslektor Britta Sjöstedt, Juridiska fakulteten
 • Vakant, konstnärliga fakulteten
 • Professor Per Mickwitz, The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)
 • Docent Kristina Jönsson, Forskarskolan Agenda 2030
 • Miljöchef Claes Nilén, LU Byggnad
 • Enhetschef Annika Kruuse af Verchou, Region Skåne
 • Josefine Henman, Studeranderepresentant
Sidansvarig:

Kontakt

Anna Ekberg
Verksamhetsledare Hållbarhetsforum
+46 70 399 70 78
anna [dot] ekberg [at] cec [dot] lu [dot] se

Jenny Hansson
Projektledare och kommunikatör
+46 46 222 75 19
jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se

Mathilda Hansson
Projektledare och kommunikatör
+46 709 36 71 80
mathilda [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se

Ludwig Sonesson Bengtsson
Projektledare och kommunikatör
+46 46 222 88 93
ludwig [dot] bengtsson_sonesson [at] cec [dot] lu [dot] se

 

Lunds universitets Hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se

Facebook | Twitter

Om webbplatsen