Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Hållbarhetsforum

Hållbarhetsforum är Lunds universitets gemensamma paraplyorganisation för strategiskt stöd och samordning av hållbarhetsfrågor.

Grunden för verksamheten utgörs av universitetets strategi för hållbar utveckling med den övergripande målbilden att hållbar utveckling är en grundläggande förutsättning som berör utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsutveckling. Att främja ömsesidigt lärande mellan samhället och akademin är en viktig del av uppdraget och Hållbarhetsforum är en väg in till universitetet för externa aktörer som söker samarbeten, forskningsstöd och kunskapsbaserad information. Genom att även vara en plattform för studentmedverkan stödjer Hållbarhetsforum nätverk och initiativ som inspirerar studenter att engagera sig i hållbarhetsfrågor.

Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet 2019-2026

Hållbarhetsforums uppdrag

 • Att utgöra en strategisk stödfunktion till universitetets kärnverksamheter och linjeorganisationens olika delar för att bidra till förverkligandet av intentionerna i Strategi för Hållbar utveckling för Lunds universitet 2019-2026.
 • Att i samverkan med forskningsnämnden stimulera och främja utveckling av utmaningsdriven forskning om hållbarhet, vilket inkluderar både tvärvetenskaplig forskning som explicit fokuserar på att lösa utmaningar inom hållbarhetsområdet och nyfikenhetsdriven forskning som bidrar till den kunskapsmassa som behövs för att tackla hållbarhetsrelaterade problem.
 • Att i samverkan med utbildningsnämnden och forskarutbildningsnämnden stimulera och främja integration av hållbarhetsaspekter inom utbildningar på alla nivåer samt stimulera utveckling av nya utbildningsinitiativ som fokuserar på hållbarhet.
 • Att i samverkan med det omgivande samhället främja ömsesidigt lärande och utvecklingsdrivande innovation samt bidra till att nya forsknings- och utbildningsbehov inom hållbarhetsområdet identifieras.
 • Att kommunicera och synliggöra universitetets forskning och utbildning för hållbar utveckling samt bidra till intern samordning av universitetets hållbarhetsrelaterade kommunikationsarbete.
 • Att bidra till att skapa interaktioner mellan studenter samt mellan studenter och universitetet genom organisatoriskt och praktiskt stöd till hållbarhetsrelaterade studentinitiativ, nätverk och aktiviteter.
 • Att fungera som referensgrupp för Lunds universitets miljöchef när det gäller frågor av strategisk betydelse för det interna miljö- och hållbarhetsarbetet.

Uppdaterat uppdrag gäller från 1 januari 2021.

Styrgrupp för Hållbarhetsforum

Hållbarhetsforums styrgrupp har det övergripande ansvaret för verksamhetens inriktning. Ledamöterna fungerar som kontaktlänk till fakulteterna och som ett systematiskt beslutsstöd för linjeorganisationen i hållbarhetsrelaterade frågor. Styrgruppen är referensgrupp för universitetets miljöchef när det gäller strategiska frågor om universitetets interna miljö- och hållbarhetsarbete. Gruppens sammansättning samt utseende av ordförande beslutas av rektor.

Ordförande

 • Katarina Skalare

Ledamöter från fakulteter och motsvarande

 • Professor Emily Boyd, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Föreståndare Hållbarhetsforum
 • Professor Henrik Smith, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Docent Susanne Arvidsson, Ekonomihögskolan
 • Universitetslektor Fredrik Bengtsson, Medicinska fakulteten
 • Professor Lars J Nilsson, Lunds Tekniska Högskola
 • Professor Johannes Persson, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Universitetslektor Britta Sjöstedt, Juridiska fakulteten
 • Vakant, Konstnärliga fakulteten
 • Professor Jenny Palm, Internationella miljöinstitutet (IIIEE)

Studentrepresentanter, utses av Lunds universitets studentkårer (LUS)

 • Wilhelm Wanecek
 • Tori Jørgensen

Externa ledamöter

 • Samhällsstrateg Lisa Gunnefur, Lunds kommun
 • Utvecklingsstrateg Oddvar Fiskesjö, Region Skåne

Deltagare med närvaro- och yttranderätt

 • Docent Markus Gunneflo, koordinator forskarskolan Agenda 2030
 • Miljöchef Claes Nilén, LU Byggnad
 • Vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling, Per Mickwitz
 • Professor Martin Tunér, Lunds Tekniska Högskola
 • Doktorand Jörgen Dahlqvist, Konstnärliga fakulteten