Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om Hållbarhetsforum

Om Hållbarhetsforum

Lunds universitets hållbarhetsforum är en universitetsgemensam paraplyorganisation som binder samman och stödjer universitets klimat-, energi- och hållbarhetsforskning.

Hållbarhetsforum utgör även en bro mellan samhället och akademin inom dessa områden - både som stöd för forskare och forskargrupper när det gäller kontakter med det omgivande samhället, men också som en väg in i universitetet för externa kontakter som söker samverkan, forskningsstöd och information.

Hållbarhetsforums uppdrag är:

• Att koordinera och stärka universitetets satsningar i konkurrensen om anslag från breda utlysningar inom områden kopplade till forumets huvudområden
• Att via satsningar på kommunikation, forskningskommunikation och dialog utveckla, främja och understödja utbyten mellan avnämare och forskare inom forumets huvudområden
• Utveckla former för och stödja nätverk mellan forskare och studenter inom LU när det gäller hållbarhetsfrågor
• Att i nära samverkan med Climate-KIC@LU stärka Lunds universitet som plantskola för innovation och grönt ledar- och entreprenörskap
• Att fungera som referensgrupp för Lunds universitets miljochef när det gäller frågor av strategisk betydelse för det intema miljö- och hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsforum startade i januari 2014 och är en vidareutveckling av det universitetsgemensamma Klimatinitiativet som bedrevs 2008-2013.

Styrgrupp för Hållbarhetsforum

Styrgruppen har det övergripande ansvaret för Hållbarhetsforums verksamhetsinriktning. Styrgruppen ska ha en bred sammansättning av representanter från olika delar av Lunds universitets (LU) samt studerande- och externa representanter. Styrgruppens sammansättning samt ordförande beslutas av rektor.

Ledamöter

Bengt Holgersson, ordförande
Henrik G. Smith, professor Naturvetenskapliga fakulteten
Astrid Kander, professor Ekonomihögskolan
Annika Kronsell, professor Samhällssvetenskapliga fakulteten
Anna Rignell-Hydbom, docent Medicinska fakulteten
Johannes Persson, professor Humanistiska och teologiska fakultetema
Lars J Nilsson, professor LTH
Annika Nilsson, professor Juridiska fakulteten
Lena Neij, professor och föreståndare Intemationella miljöinstitutet
Emily Boyd, professor och föreståndare LUCSUS
Oddvar Fiskesjö, enhetschef Miljö, Region Skåne
Katarina Skalare, hållbarhetsstrateg Kraftringen
En studeranderepresentant, för närvarande Kajsa Fernström Nåtby

Adjungerad ledamot

Claes Nilén, miljöchef Lunds universitet

 

Sidansvarig:

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se