Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarskolan Agenda 2030

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå målen har forskningen flera viktiga roller; identifiera utmaningar och målkonflikter; bidra med nya lösningar; skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen.

Lunds universitet vill vara en del av lösningen och startade 2018 en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar, hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.

Visionen för Forskarskolan Agenda 2030 är att vara en tvärvetenskaplig och innovativ forskarskola i världsklass som

  • utbildar världsledande forskare som kan hantera de många utmaningar som finns i FN:s globala mål för hållbar utveckling och
  • bidrar till att främja hållbarhetsforskningen och kunskapen om Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Mer om forskarskolans kurser, aktiviteter och hur du kan samverka med oss:
Forskarskolan Agenda 2030:s engelska webbsida - agenda2030graduateschool.lu.se

Forskarskolan Agenda 2030 administreras via
Lunds universitets Hållbarhetsforum - hallbarhet.lu.se och
Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet - cec.lu.se/sv.