Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisationer för hållbarhet

Studentorganisationer vid Lunds universitet

Hållbart universitet

Hållbart universitet (HU) är en ideell miljöorganisation för studenter. HU fungerar som en paraplyorganisation för ett flertal olika hållbarhetsrelaterade organisationer. Dessutom organiserar Hållbart universitet olika typer av sociala och akademiska aktiviteter varje termin, från DIY och workshoppar för klimataffischer till hållbarhetsrelaterade föreläsningar och klädbytesevenemang.

Hållbart universitets webbsida


Klimatstudenterna

En studentorganisationen med fokus på att hjälpa lärosäten att snabbt minska sina utsläpp i linje med klimatforskningen. Klimatstudenterna ordnar också olika evenemang, föreläsningar och workshops.

Klimatstudenternas Facebook-sida


Collect and Affect

En arbetsgrupp under Hållbart Universitet, som kämpar för en renare skräp-fri miljö. Collect and Affect ordnar olika evenemang som skräpplockning och föreläsningar om olika teman kopplade till återvinning och avfallsminskning.

Collect and Affect Facebook-sida


Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening (LUPEF)

En politiskt och religiöst obunden förening för alla studenter med ett intresse för politik, ekonomi och samhällsdebatt. Föreningens syfte är att bevaka studenternas intressen samt att stimulera till politisk och ekonomisk debatt vid Lunds universitet.

Webbsida för LUPEF


Oikos Lund

Oikos är en internationell studentorganisation för hållbarhet inom ekonomihögskolor. Föreningen arrangerar konferenser, föreläsningar, tävlingar samt andra initiativ som utvecklar undervisning och forskning inom ekonomi och ledarskap.

Webbsida för Oikos Lund


P6

Lunds Universitets Studenters Projekt Sex, förkortat P6, arbetar för att främja sexuell hälsa på fysisk, känslomässig och social nivå. De arbetar också med att öka respekt och förståelse för olika sexualiteter, samt att främja social hållbarhet.

Webbsida för Projekt6


Sustainable Future Hub

Ett samverkansnav för studenter, forskare och externa aktörer som fokuserar på ekonomisk och social hållbarhet. Sustainable Future Hub katalyserar projekt och samarbeten där olika aktörer kan arbeta tillsammans i syfte att driva utvecklingen inom hållbarhetsområdet.

Webbsida Sustainable Future Hub


UPF

UPF Lund, Utrikespolitiska Föreningen i Lund, är en organisation för de som är intresserade av att utforska politik och utrikesfrågor. UPF har åtta arbetskommittéer öppna för alla medlemmar att gå med i. UPF är ofta värd för föreläsningar. 

Webbsida UPF


Studentorganisationer bundna till särskild utbildning

Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränsers lokala grupp i Lund är öppen för både studenter och yrkesverksamma oavsett bakgrund. Alla som vill bidra och aktivt förbättra världen är välkomna att gå med.

Ingenjörer utan gränser/Engineers without borders på Facebook


Lund Sustainable Engineers

En studentorganisation med fokus på ingenjörsstudenter. Arrangerar föreläsningar, seminarier och diskussioner kring hållbar utveckling, miljö och etik.

Lund Sustainable Engineers på Facebook


Miljövetarnas Ypperliga Studentråd

MYS är ett av fem studieråd knutna till Lunds naturvetarkår LUNA och de representerar programmen Miljövetenskap samt Miljö- och Hälsoskydd som ingår i Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC). Rådet fungerar som LUNAs förlängda arm och bevakar utbildningarnas intressen gentemot kåren, men de jobbar också som en länk mellan studenterna och utbildningsledningen.

Webbsida Miljöveternas Ypperliga Studentråd (MYS)


SPiL

SPiL är föreningen för studenter på kandidatprogrammet i samhällsplanering på Kulturgeografiska insitutionen vid Lunds universitet. SPiL vänder sig också till personer med intresse för urbana och samhällplaneringsrelaterade frågor. SPiL anordnar föreläsningar med olika teman, liksom studiesociala aktiviteter i form av pubar och sittningar. Föreningen är också ansvarig för novischperioden för de nya studenterna på samhällsplanerarprogrammet under hösten.

Webbsida SPiL


Nationer

Blekingska nationen

Blekingska nationen är livemusikens centrum i Lund. Vi har stått värd för liveakter som silvana imam, broder daniel, junior brielle och alphaville. Vi har även pubar på onsdagar och fredagar, sittningar och inte minst vår söndagsbrunch! För oss innebär hållbarhetstänket ett fokus på det lokalproducerade. Detta gäller i allt från våra sittningar där vi har ett samarbete med lokala jordbrukare genom organisationen rekoring eller när det gäller öl där vi har ett brett sortiment med mycket svenska öler inte minst från Karlshamn. Vi jobbar även mycket med det vegetariska på pubar och sittningar så kan vi unna oss kött när det verkligen sätter guldkant på dagen. Har du ideer på hur vi kan föra vårt hållbarhetsarbete framåt, kom och engagera dig hos oss! 

Webbsida Blekingska nationen


Helsingkrona nation

Helsingkrona nation är en studiesocial organisation som har till syfte att verka för goda förhållanden mellan studenter under deras studietid i Lund. Med närmre 4000 medlemmar är Helsingkrona en av de organisationer som utgör kärnan av Lunds studentliv. Tusentals människor söker sig till våra lokaler varje år för att äta, umgås och dansa.

Helsingkrona nation har två miljöombud som övervakar nationens miljöarbete vilket utgår från ett miljöledningssystem som omfattar nationens regelbundna verksamhet. Exempel på miljöaspekter som ingår i arbetet är mat och dryck, engångsartiklar, kemikalier, utskrift och pappershantering, leverantörer och ekonomiska investeringar. Genom utbildningar och information till alla aktiva ser vi till att hållbarhet genomsyrar alla delar av nationens verksamhet.

Webbsida Helsingkrona nation


Andra organisationer i Lund med fokus på hållbarhet

ABC Sverige

ABC är en lokal ideell organisation som fokuserar på småskaliga och långsiktiga aktiviteter som främjar hållbarhet och social välfärd. ABC fungerar också som en paraplyorganisation för ett flertal projekt med egna organisationer.

Webbsida ABC Sverige


Vi odlar!

En projektgrupp under ABC Sverige som arbetar med stadsodling. Organisationen har egna urbana trädgårdar, samt arrangerar olika workshops om hållbar odling.

Facebooksida Vi odlar!


Bee the Change

En projektgrupp i samarbete mellan Hållbart Universitet och ABC som utbildar och informerar om biodling och pollination. Bee the Change arbetar för en större biologisk mångfald i Lund och har en egen biodling.

Facebooksida Bee the Change


Circle Centre

Circle Centre är en ideell organisation som motarbetar överkonsumtion och främjar delning av både varor och kunskap. Organisationen har ett ‘bibliotek av prylar’ där man kan låna olika produkter. De ordnar också olika evenmang relaterade till hållbarhet.

Webbsida Circle Centre


EOS Cares

EOS Cares är basketklubben IK EOS sociala hållbarhetsprogram. Föreningen främjar social inkludering och social hållbarhet genom olika aktiviteter.

Webbsida EOS Cares


Extinction Rebellion Skåne

Extinction Rebellion är en internationell organisation som kräver statliga åtgärder för att motverka klimatkrisen och massutrotningen av arter. Extinction Rebellion Skåne ordnar olika icke-våldsaktioner för att skapa uppmärksamhet kring den pågående klimatkatastrofen.

Webbsida Extinction Rebellion Skåne  


Food Saving Lund

En organisation i samarbete mellan Hållbart Universitet och ABC vars huvudsyfte är att minska matsvinn. Food Saving arrangerar upplockning av matvaror från affärer och bagerier som annars skulle slängts, och delar ut dessa. Organisationen ordnar också olika events kring matsvinn och hållbarhet.

Webbsida Food Saving Lund


Fridays For Future Lund

Fridays for Future är en nationell rörelse som arrangerar demonstrationer för klimatet varje fredag. Organisationen kräver större fokus på klimatet inom politiken.

Webbsida Fridays For Future Lund


FUF Lund

FUF är föreningen för utvecklingsfrågor med mål att informera och skapa diskussion kring utvecklingsfrågor samt Sveriges roll i utvecklingsarbete. FUF Lund publicerar tidningsartiklar och arrangerar olika evenemang kring temat.

Webbsida FUF Lund


Klimatprata!

Ett projekt lett av Vardagens Civilkurage, som arbetar med att träna individer i att hålla konstruktiva samtal om klimatet. Organisationen anordnar olika workshops och träningstillfällen.

Webbsida Klimatprata!


Lunds FN-Förening

FN-föreningen informerar och engagerar individer kring FN-relaterade teman. Föreningen i Lund ordnar olika föreläsningar och seminarier samt samarbetar med andra FN-affilierade grupper.

Webbsida Lunds FN-Förening


Lunds Fältbiologer

Lund Fältbiologer är en organisation som fokuserar på utomhusaktiviteter i naturen och ökad kunskap om miljön för barn och unga. Genom sitt arbete vill organisationen bidra till att skydda naturen.

Webbsida Lunds Fältbiologer


Lunds Naturskyddsförening

Lunds Naturskyddsförening är en del av Sveriges Naturskyddsförening och arbetar med naturskydd, ökad biologisk mångfald och för att kämpa mot klimatuppvärmningen. Organisationen har ett flertal mindre arbetsgrupper som arbetar med olika aspekter av hållbarhet.

Webbsida Lunds Naturskyddsförening 


PUSH Sverige

PUSH förenar olika grupper och individer som är engagerade inom klimat- och hållbarhetsfrågor. Föreningen fungerar som ett större nätverk för dem som aktivt arbetar för hållbarhet.

Webbsida PUSH Sverige