Expertförteckning biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Här har vi samlat kontaktuppgifter till aktuella forskare och experter som går att kontakta.

Yann Clough (jordbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster)
Professor, Miljövetenskap, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Tel: 046-222 68 31, 076-226 80 70 

Yann Clough i Lunds universitets forskningsportal
yann [dot] clough [at] cec [dot] lu [dot] se

Emma Kritzberg (markanvändning och bruna sjöar)
Lektor, Akvatisk Ekologi, Biologiska institutionen
046-222 40 79

Emma Kritzberg i Lunds universitets forskningsportal
Emma [dot] kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Åke Lindström (om hur fåglar påverkas av klimatförändringar)
Professor, Biodiversitet, Biologiska institutionen
046-222 49 68

Åke Lindström i Lunds universitets forskningsportal
Ake [dot] lindstrom [at] biol [dot] lu [dot] se

Lars Pettersson (svensk dagfjärilsövervakning, fjärilar, klimatförändringen, migrerande insekter)
Forskare, Biodiversitet, Biologiska institutionen
046-222 38 18; 070-611 63 45

Lars Pettersson i Lunds universitets forskningsportal
lars [dot] pettersson [at] biol [dot] lu [dot] se

Jens Rydell (fladdermusexpert)
Gästforskare, Naturgeograf, Biologiska institutionen
0705-18 14 31

Jens Rydell i Lunds universitets forskningsportal
Jens [dot] rydell [at] biol [dot] lu [dot] se

Henrik Smith (klimatets effekter på biologisk mångfald i jordbrukslandskapet)
Professor, Biologi, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Tel: 046-222 93 79, 0709-78 20 56

Henrik Smith i Lunds universitets forskningsportal
Henrik [dot] Smith [at] biol [dot] lu [dot] se