Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Expertförteckning biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Här har vi samlat kontaktuppgifter till aktuella forskare och experter som går att kontakta.

Yann Clough (jordbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster)
Professor, Miljövetenskap, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Tel: 046-222 68 31, 076-226 80 70 

Yann Clough i Lunds universitets forskningsportal
yann [dot] clough [at] cec [dot] lu [dot] se

Emma Kritzberg (markanvändning och bruna sjöar)
Lektor, Akvatisk Ekologi, Biologiska institutionen
046-222 40 79

Emma Kritzberg i Lunds universitets forskningsportal
Emma [dot] kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Åke Lindström (om hur fåglar påverkas av klimatförändringar)
Professor, Biodiversitet, Biologiska institutionen
046-222 49 68

Åke Lindström i Lunds universitets forskningsportal
Ake [dot] lindstrom [at] biol [dot] lu [dot] se

Lars Pettersson (svensk dagfjärilsövervakning, fjärilar, klimatförändringen, migrerande insekter)
Forskare, Biodiversitet, Biologiska institutionen
046-222 38 18; 070-611 63 45

Lars Pettersson i Lunds universitets forskningsportal
lars [dot] pettersson [at] biol [dot] lu [dot] se

Pål Axel Olsson (biodiversitet i gräsmarker, svamp, växter, insekter, effektiv bevaring av biologiska mångfald)
Professor, Biodiversitet

Pål Axel Olsson i Lunds universitets forskningsportal
pal_axel [dot] olsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Jens Rydell (fladdermusexpert)
Gästforskare, Naturgeograf, Biologiska institutionen
0705-18 14 31

Jens Rydell i Lunds universitets forskningsportal
Jens [dot] rydell [at] biol [dot] lu [dot] se

Henrik Smith (klimatets effekter på biologisk mångfald i jordbrukslandskapet)
Professor, Biologi, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Tel: 046-222 93 79, 0709-78 20 56

Henrik Smith i Lunds universitets forskningsportal
Henrik [dot] Smith [at] biol [dot] lu [dot] se

Anna Persson (pollinering, biodiversitet i staden, ekosystemtjänster)
Forskare, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Anna Persson i Lunds universitets forskningsportal
anna [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se

Michael Johansson (hållbar mobilitet och dess effekter på förtätning och ekosystemtjänster)
Forskare, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Michael Johansson i Lunds universitets forskningsportal
michael [dot] johansson [at] ism [dot] lu [dot] se

Cecilia Akselsson (kolinlagring i mark och skog, skogsekosystem)
Universitetslektor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Cecilia Akselsson i Lunds universitets forskningsportal
cecilia [dot] akselsson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Katarina Hedlund (biologisk mångfald hos markorganismer, olika jordbruksmetoders påverkan på markhälsa)
Professor, Biodiversitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Katarina Hedlund i Lunds universitets forskningsportal
katarina [dot] hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se

Maj Rundlöf (effekt av jordbruk på pollinatörer och deras pollinering av både grödor och vilda växter, påverkan från växtskyddsmedel)
Forskare, Biodiversitet

Maj Rundlöf i Lunds universitets forskningsportal
maj [dot] rundlof [at] biol [dot] lu [dot] se

Lina Herbertsson (hur det moderna jordbruket påverkar vilda pollinatörer och pollinering)
Forskare, Centrum för miljö- och klimatvetenskap 

Lina Herbertsson i Lunds universitets forskningsportal
lina [dot] herbertsson [at] biol [dot] lu [dot] se