Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Expertförteckning jordens klimat och klimatförändringar

Klimatsystemet och klimatförändringar

Markku Rummukainen (klimatmodellering, klimatsystemet, IPCC)
Professor, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Tel: 046-222 96 84

Markku Rummukainen i Lunds universitets forskningsportal
Markku [dot] Rummukainen [at] cec [dot] lu [dot] se (Markku[dot]Rummukainen[at]cec[dot]lu[dot]se)

Fysikaliska processer i klimatsystemet

Paul Miller (klimatmodellering med klimatmodeller och jordsystemmodeller, klimatscenarier, ekosystemmodeller)
Universitetslektor, Centrum för miljö- och klimatvetenskap/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Tel: 046-222 40 72

Paul Miller i Lunds universitets forskningsportal
paul [dot] miller [at] nateko [dot] lu [dot] se (paul[dot]miller[at]nateko[dot]lu[dot]se)

Erik Swietlicki (atmosfäriska aerosoler, det vill säga luftburna partiklar i utomhusmiljöer, och hur de påverkar klimatet)
Professor, Kärnfysik
Tel: 046-222 96 80, 0709-92 45 12

Erik Swietlicki i Lunds universitets forskningsportal
Erik [dot] Swietlicki [at] nuclear [dot] lu [dot] se (Erik[dot]Swietlicki[at]nuclear[dot]lu[dot]se)

Moa Sporre (aerosolpartiklar, moln, klimatmodeller och satellitdata)
Biträdande universitetslektor, Kärnfysik

Moa Sporre i Lunds universitets forskningsportal 
moa [dot] sporre [at] nuclear [dot] lu [dot] se

Wilhelm May (extremväder och hur det är kopplat till klimat)
Forskare, Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
Tel: +4529908474, 046-222 01 20

Wilhelm May i Lunds universitets forskningsportal
wilhelm [dot] may [at] cec [dot] lu [dot] se

Natascha Kljun (växthusgasflöden mellan land och atmosfär i ett förändrat klimat, skogens roll som kolsänka och källa för växthusgaser, skogsbränder)
Professor, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Tel: 046-222 47 31, 0761-35 77 44

Natascha Kljun i Lunds universitets forskningsportal
natascha [dot] kljun [at] cec [dot] lu [dot] se

Kolcykeln

Anders Lindroth (kolflöden i skogsekosystem, skogens kolbalans)
Professor emeritus, Naturgeografi och ekosystemanalys
Tel: 046-222 04 74, 0705-73 86 33

Anders Lindroth i Lunds universitets forskningsportal
Anders [dot] Lindroth [at] nateko [dot] lu [dot] se (Anders[dot]Lindroth[at]nateko[dot]lu[dot]se)

Hydrologiska processer

Cintia Bertacchi Uvo (hur klimatet påverkar hydrologiska processer)
Professor, Teknisk Vattenresurslära, Institutionen för bygg- och miljöteknologi
Tel: 046-222 0435

Cintia Bertacchi Uvo i Lunds universitets forskningsportal
Cintia [dot] Uvo [at] tvrl [dot] lth [dot] se (Cintia[dot]Uvo[at]tvrl[dot]lth[dot]se)

Klimatet genom tiderna

Svante Björck (geologiska perspektiv på den globala uppvärmningen; klimatets variationer under förhistorisk tid)
Professor emeritus, Kvartärgeologi, Geologiska institutionen
Tel: 046-222 78 82

Svante Björck i Lunds universitets forskningsportal
Svante [dot] Bjorck [at] geol [dot] lu [dot] se (Svante[dot]Bjorck[at]geol[dot]lu[dot]se)

Dan Hammarlund (naturliga klimat- och miljöförändringar under de senaste istiderna)
Professor, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 79 85, 0730-62 85 67

Dan Hammarlund i Lunds universitets forskningsportal
Dan [dot] Hammarlund [at] geol [dot] lu [dot] se (Dan[dot]Hammarlund[at]geol[dot]lu[dot]se)

Raimund Muscheler (kopplingar mellan solaktivitet och klimat, isborrkärnor som klimatarkiv)
Professor, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 0454

Raimund Muscheler i Lunds universitets forskningsportal
Raimund [dot] Muscheler [at] geol [dot] lu [dot] se (Raimund[dot]Muscheler[at]geol[dot]lu[dot]se)

Birger Schmitz (paleoklimat, där det handlar om riktigt långa tidsskalor, det vill säga 10-100-tals miljoner år)
Professor, Berggrundsgeologi
Tel: 046-222 82 65

Birger Schmitz i Lunds universitets forskningsportal
birger [dot] schmitz [at] nuclear [dot] lu [dot] se

Klimateffekter

Benjamin Smith (klimatförändringarnas effekter i norra Europa, kolcykeln, vegetationsdynamik)
Professor, Naturgeografi och ekosystemvetenskap
Tel: 046-222 43 54

Benjamin Smith i Lunds universitets forskningsportal
Benjamin [dot] Smith [at] nateko [dot] lu [dot] se (Benjamin[dot]Smith[at]nateko[dot]lu[dot]se)

Maj-Lena Linderson (klimatsystemet, observerade klimatförändringar, kolcykeln, kolflöden och vegetation)
Universitetslektor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Telefon: 046-222 84 07

Maj-Lena Linderson i Lunds universitets forskningsportal
Maj-Lena [dot] Linderson [at] nateko [dot] lu [dot] se (Maj-Lena[dot]Linderson[at]nateko[dot]lu[dot]se)

Svante Björck (klimatförändringens effekter på hela landskap och havsmiljöer)
Professor emeritus, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 78 82

Svante Björck i Lunds universitets forskningsportal
Svante [dot] Bjorck [at] geol [dot] lu [dot] se (Svante[dot]Bjorck[at]geol[dot]lu[dot]se)

Daniel Conley (klimateffekter på tillståndet i Östersjön)
Professor, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 04 49

Daniel Conley i Lunds universitets forskningsportal
Daniel [dot] Conley [at] geol [dot] lu [dot] se (Daniel[dot]Conley[at]geol[dot]lu[dot]se)

Sjöar och vattendrag

Lars-Anders Hansson (klimatets effekter på vattenkvalité samt djur och växter i svenska sjöar)
Professor, Limnologi
Tel: 046-222 4169

Lars-Anders Hansson i Lunds universitets forskningsportal
Lars-Anders [dot] Hansson [at] limnol [dot] lu [dot] se (Lars-Anders[dot]Hansson[at]limnol[dot]lu[dot]se)

Kuster

Hans Hanson (klimatförändringarnas effekt på vattenstånd, kusterosion och översvämningar)
Professor, Teknisk Vattenresurslära
Tel: 046-222 8987

Hans Hanson i Lunds universitets forskningsportal
Hans [dot] Hanson [at] tvrl [dot] lth [dot] se (Hans[dot]Hanson[at]tvrl[dot]lth[dot]se)

Effekter på arktiska system

Margareta Johansson (klimatförändringar i Arktis)
Forskare, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Telefon: 046-222 44 80

Margareta Johansson i Lunds universitets forskningsportal
Margareta [dot] Johansson [at] nateko [dot] lu [dot] se (Margareta[dot]Johansson[at]nateko[dot]lu[dot]se)