Expertförteckning jordens klimat och klimatförändringar

Klimatsystemet och klimatförändringar

Markku Rummukainen (klimatmodellering, klimatsystemet, IPCC)
Professor, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Tel: 046-222 96 84

Markku Rummukainen i Lunds universitets forskningsportal
Markku [dot] Rummukainen [at] cec [dot] lu [dot] se

Fysikaliska processer i klimatsystemet

Paul Miller (klimatmodellering med klimatmodeller och jordsystemmodeller, klimatscenarier, ekosystemmodeller)
Universitetslektor, Centrum för miljö- och klimatvetenskap/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Tel: 046-222 40 72

Paul Miller i Lunds universitets forskningsportal
paul [dot] miller [at] nateko [dot] lu [dot] se

Erik Swietlicki (atmosfäriska aerosoler, det vill säga luftburna partiklar i utomhusmiljöer och hur de påverkar klimatet)
Professor, Kärnfysik
Tel: 046-222 96 80, 0709-92 45 12

Erik Swietlicki i Lunds universitets forskningsportal
Erik [dot] Swietlicki [at] nuclear [dot] lu [dot] se

Kolcykeln

Anders Lindroth (kolflöden i skogsekosystem, skogens kolbalans)
Professor emeritus, Naturgeografi och ekosystemanalys
Tel: 046-222 04 74, 0705-73 86 33

Anders Lindroth i Lunds universitets forskningsportal
Anders [dot] Lindroth [at] nateko [dot] lu [dot] se

Hydrologiska processer

Cintia Bertacchi Uvo (hur klimatet påverkar hydrologiska processer)
Professor, Teknisk Vattenresurslära, Institutionen för bygg- och miljöteknologi
Tel: 046-222 0435

Cintia Bertacchi Uvo i Lunds universitets forskningsportal
Cintia [dot] Uvo [at] tvrl [dot] lth [dot] se

Klimatet genom tiderna

Svante Björck (geologiska perspektiv på den globala uppvärmningen; klimatets variationer under förhistorisk tid)
Professor emeritus, Kvartärgeologi, Geologiska institutionen
Tel: 046-222 78 82

Svante Björck i Lunds universitets forskningsportal
Svante [dot] Bjorck [at] geol [dot] lu [dot] se

Dan Hammarlund (naturliga klimat- och miljöförändringar under de senaste istiderna)
Professor, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 79 85, 0730-62 85 67

Dan Hammarlund i Lunds universitets forskningsportal
Dan [dot] Hammarlund [at] geol [dot] lu [dot] se

Raimund Muscheler (kopplingar mellan solaktivitet och klimat, isborrkärnor som klimatarkiv)
Professor, Kvartärgeologi
Tel:046-222 0454

Raimund Muscheler i Lunds universitets forskningsportal
Raimund [dot] Muscheler [at] geol [dot] lu [dot] se

Birger Schmitz (paleoklimat, där det handlar om riktigt långa tidsskalor, det vill säga 10-100-tals miljoner år)
Professor, Berggrundsgeologi
Tel: 046-222 82 65

Birger Schmitz i Lunds universitets forskningsportal
birger [dot] schmitz [at] nuclear [dot] lu [dot] se

Klimateffekter

Benjamin Smith (klimatförändringarnas effekter i norra Europa, kolcykeln, vegetationsdynamik)
Professor, Naturgeografi och ekosystemvetenskap
Tel: 046-222 43 54

Benjamin Smith i Lunds universitets forskningsportal
Benjamin [dot] Smith [at] nateko [dot] lu [dot] se

Maj-Lena Linderson (klimatsystemet, observerade klimatförändringar, kolcykeln, kolflöden och vegetation)
Universitetslektor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Telefon: 046-222 84 07

Maj-Lena Linderson i Lunds universitets forskningsportal
Maj-Lena [dot] Linderson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Svante Björck (klimatförändringens effekter på hela landskap och havsmiljöer)
Professor emeritus, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 78 82

Svante Björck i Lunds universitets forskningsportal
Svante [dot] Bjorck [at] geol [dot] lu [dot] se

Daniel Conley (klimateffekter på tillståndet i Östersjön)
Professor, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 04 49

Daniel Conley i Lunds universitets forskningsportal
Daniel [dot] Conley [at] geol [dot] lu [dot] se

Sjöar och vattendrag

Lars-Anders Hansson (klimatets effekter på vattenkvalité samt djur och växter i svenska sjöar)
Professor, Limnologi
Tel: 046-222 4169

Lars-Anders Hansson i Lunds universitets forskningsportal
Lars-Anders [dot] Hansson [at] limnol [dot] lu [dot] se

Kuster

Hans Hanson (klimatförändringarnas effekt på vattenstånd, kusterosion och översvämningar)
Professor, Teknisk Vattenresurslära
Tel: 046-222 8987

Hans Hanson i Lunds universitets forskningsportal
Hans [dot] Hanson [at] tvrl [dot] lth [dot] se

Effekter på arktiska system

Torben Christensen (klimatets påverkan på fjällekosystem och Arktis)
Gästprofessor, Naturgeografi och ekosystemvetenskap
Tel: 046-222 37 43, 0709-56 37 43

Torben Christensen i Lunds universitets forskningsportal
Torben [dot] Christensen [at] nateko [dot] lu [dot] se

Margareta Johansson (klimatförändringar i Arktis)
Forskare, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Telefon: 046-222 44 80

Margareta Johansson i Lunds universitets forskningsportal
Margareta [dot] Johansson [at] nateko [dot] lu [dot] se