Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Expertförteckning hållbar stadsutveckling

Hållbart byggande

Maria Wall (energieffektiva byggnader)
Universitetslektor, Energi och byggnadsdesign
Tel: 046-222 96 62

Maria Wall i Lunds universitets forskningsportal
Maria [dot] Wall [at] ebd [dot] lth [dot] se (Maria[dot]Wall[at]ebd[dot]lth[dot]se)

Ricardo Bernardo (energieffektiva byggnader)
Universitetslektor, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Tel: 0738-00 83 97

Ricardo Bernardo i Lunds universitets forskningsportal
ricardo [dot] bernardo [at] ebd [dot] lth [dot] se (ricardo[dot]bernardo[at]ebd[dot]lth[dot]se)

Aneta Wierzbicka (helhetsperspektiv hållbarhet, hälsa och inomhusmiljö)
Universitetslektor, Ergonomi och aerosolteknologi
Tel: 046-222 40 14

Aneta Wiezbicka i Lunds universitets forskningsportal
aneta [dot] wierzbicka [at] design [dot] lth [dot] se (aneta[dot]wierzbicka[at]design[dot]lth[dot]se)

Hållbart boende för den åldrande befolkningen

Oskar Jonsson (hälsa, välbefinnande, delaktighet och självständighet i relation till utformning och gestaltning av boendemiljöer)
Biträdande forskare, Institutionen för hälsovetenskaper
Tel: 046-222 19 96

Oskar Jonsson i Lunds universitets forskningsportal
oskar [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se

Hållbar stadsutveckling

Per-Johan Dahl (hållbara livsmiljöer, urban form, nya byggnadstyper, design thinking)
Universitetslektor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Tel: 046-222 72 61

Per-Johan Dahl i Lunds universitets forskningsportal
per-johan [dot] dahl [at] arkitektur [dot] lth [dot] se (per-johan[dot]dahl[at]arkitektur[dot]lth[dot]se)

Lena Neij (hållbara städer, omställning, styrmedel)
Professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 68, 0734-36 88 52

Lena Neij i Lunds universitets forskningsportal
Lena [dot] Neij [at] iiiee [dot] lu [dot] se (Lena[dot]Neij[at]iiiee[dot]lu[dot]se)

Hållbart resande

Stefan Gössling (turism, flygresande)
Professor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Tel: 0704-92 26 34

Stefan Gössling i Lunds universitets forskningsportal
stefan [dot] gossling [at] ism [dot] lu [dot] se (stefan[dot]gossling[at]ism[dot]lu[dot]se)

Till Koglin (urban mobilitet, urban- och transportplanering, hållbar mobilitet, hållbar transport, urban cykling)
Universitetslektor, Trafik och väg

Till Koglin i Lunds universitets forskningsportal
till [dot] koglin [at] tft [dot] lth [dot] se (till[dot]koglin[at]tft[dot]lth[dot]se)

Fredrik Pettersson-Löfstedt (anropsstyrd kollektivtrafik, BRT (Bus Rapid Transit), hur myndigheter kan arbeta för att öka kollektivtrafikens attraktivitet)
Biträdande universitetslektor, Trafik och väg

Fredrik Pettersson-Löfstedt i Lunds universitets forskningsportal
fredrik [dot] pettersson-lofstedt [at] tft [dot] lth [dot] se (fredrik[dot]pettersson-lofstedt[at]tft[dot]lth[dot]se) 

Jean Ryan (äldres mobilitet, tillgänglighet, transportplanering, social hållbarhet)
Postdoc och projektledare, Trafik och väg

Jean Ryan i Lunds universitets forskningsportal
jean [dot] ryan [at] tft [dot] lth [dot] se

Helena Svensson (stadsmiljöavtalen, äldres behov i kollektivtrafiken)
Forskare, Trafik och väg

Helena Svensson i Lunds universitets forskningsportal
helena [dot] svensson [at] tft [dot] lth [dot] se

Klimatanpassning

Johanna Alkan Olsson (stadsplanering, värme i urbana miljöer, grönstrukturer, klimatanpassning, PFAS, nature based solutions) 
Universitetslektor, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)
Tel: 046-222 17 93, 0727-41 79 90

Johanna Alkan Olsson i Lunds universitets forskningsportal
johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se (johanna[dot]alkan_olsson[at]cec[dot]lu[dot]se)

Helena Hanson (naturbaserade lösningar i urbana miljöer för klimatanpassning och mänskligt välbefinnande)
Forskare, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)
Tel: 046-222 02 02

Helena Hanson i Lunds universitets forskningsportal
helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se (helena[dot]hanson[at]cec[dot]lu[dot]se)

Christine Wamsler (hållbara städer, klimatanpassning m.m.)
Professor, LUCSUS (Lund University Center for Sustainability Studies)
Tel: 046-222 80 80, 0704-942229

Christine Wamsler i Lunds universitets forskningsportal
christine [dot] wamsler [at] lucsus [dot] lu [dot] se (christine[dot]wamsler[at]lucsus[dot]lu[dot]se)

Klimat och samhällsomställning

Johannes Stripple (Stål, plast, kött och mjölk i ett post-fossilt samhälle)
Forskare, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 046-222 04 88, 0708-19 71 29

Johannes Stripple i Lunds universitets forskningsportal
johannes [dot] stripple [at] svet [dot] lu [dot] se

Hållbar avfallshantering

Hervé Corvellec (avfallshantering, cirkulär ekonomi)
Professor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Tel: 042-35 66 03

Hervé Corvellec i Lunds universitets forskningsportal
herve [dot] corvellec [at] ism [dot] lu [dot] se (herve[dot]corvellec[at]ism[dot]lu[dot]se)

Anette Svingstedt (avfallshantering, slow travel)
Universitetslektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Tel: 042-35 66 30

Anette Svingstedt i Lunds universitets forskningsportal
anette [dot] svingstedt [at] ism [dot] lu [dot] se (anette[dot]svingstedt[at]ism[dot]lu[dot]se)