Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Expertförteckning styrning och politik

Juridik

Annika Nilsson (regleringar avseende kemikaliesäkerhet, miljörätt)
Professor, Juridiska institutionen
Tel: 046-222 10 23

Annika Nilsson i Lunds universitets forskningsportal
annika [dot] nilsson [at] jur [dot] lu [dot] se

Sanja Bogojevic (expert på EU:s miljörätt)
Docent, Juridiska institutionen
Tel: 046-222 11 82

Sanja Bogojevic i Lunds Universitets forskningsportal
sanja [dot] bogojevic [at] jur [dot] lu [dot] se (sanja[dot]bogojevic[at]jur[dot]lu[dot]se)

Politik

Johannes Stripple (samhällsstyrning, internationella klimatförhandlingar)
Docent, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 0708-19 71 29, 046-222 04 88

Johannes Stripple i Lunds universitets forskningsportal
johannes [dot] stripple [at] svet [dot] lu [dot] se (johannes[dot]stripple[at]svet[dot]lu[dot]se)

Roger Hildingsson (klimatpolitik, nationell styrning)
Forskare, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 0706-93 15 71, 046-222 47 62

Roger Hildingsson i Lunds universitets forskningsportal
roger [dot] hildingsson [at] svet [dot] lu [dot] se

Åsa Knaggård (miljöpolitik, hur politiken hanterar vetenskaplig osäkerhet inom miljö- och klimatfrågor)
Lektor, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 046-222 01 64

Åsa Knaggård i Lunds universitets forskningsportal
asa [dot] knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se (asa[dot]knaggard[at]svet[dot]lu[dot]se)

Max Åhman (klimatpolicy kopplat till energi-, industri- och transportsektorn)
Universitetslektor, Miljö- och energisystem
Tel: 046-222 95 43

Max Åhman i Lunds universitets forskningsportal
max [dot] ahman [at] miljo [dot] lth [dot] se

Luis Mundaca (miljöekonomi och miljöpolitiska styrmedel)
Professor, The International Institute for Industrial Environmental Economics
Tel: 046-222 02 57

Luis Mundaca i Lunds universitets forskningsportal
luis [dot] mundaca [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Lena Neij (styrning av energisystem och policys för en hållbar utveckling)
Professor, The International Institute for Industrial Environmental Economics
Tel: 046-222 02 22, 0734-36 88 52

Lena Neij i Lunds universitets forskningsportal
lena [dot] neij [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Mark Brady (konsekvensanalyser av jordbrukspolitiken, EU:s jordbrukspolitik, CAP)
Utredare, AgriFood Economics Centre och Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Tel: 0722-37 04 29, 040-41 50 05

Mark Brady i Lunds universitets forskningsportal
mark [dot] brady [at] agrifood [dot] lu [dot] se

Torsten Krause (skogsstyrning, avskogning med fokus på Amazonas, styrning och politik kring biologisk mångfald)
Universitetslektor i hållbarhetsvetenskap, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)

Torsten Krause i Lunds universitets forskningsportal
torsten [dot] krause [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se

Magdalena Bexell (legitimering, förankring och förverkligande av FN:s globala mål, Agenda 2030)
Docent, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 046-222 01 66

Magdalena Bexell i Lunds universitets forskningsportal
magdalena [dot] bexell [at] svet [dot] lu [dot] se

Kristina Jönsson (legitimering, förankring och förverkligande av FN:s globala mål, Agenda 2030)
Docent, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 046-222 89 43

Kristina Jönsson i Lunds universitets forskningsportal
kristina [dot] jonsson [at] svet [dot] lu [dot] se

Risk

Per Becker (styrning av risk, sårbarhet, resiliens, anpassning, planering, kapacitetsutveckling, bistånd, krishantering)
Professor, Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet
Tel: 046-222 17 28 

Per Becker i Lunds universitets forskningsportal
per [dot] becker [at] risk [dot] lth [dot] se

Misse Wester (information, människors beteende, riskuppfattningar, kommunikation, konsumtion, miljövänligt beteende)
Professor, Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

Misse Wester i Lunds universitets forskningsportal
misse [dot] wester [at] risk [dot] lth [dot] se

Ullrika Sahlin (riskbedömning och hantering av osäkerhet i beslutsfattande av miljöfrågor)
Lektor, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Tel: 0738-27 44 32

Ullrika Sahlin i Lunds universitets forskningsportal
ullrika [dot] sahlin [at] cec [dot] lu [dot] se