Expertförteckning ekonomi och näringsliv

Astrid Kander (det historiska förhållandet mellan energi, koldioxid-utsläpp och ekonomisk tillväxt)
Professor i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Tel: 046 222 74 83

Astrid Kander i Lunds universitets forskningsportal
Astrid [dot] Kander [at] ekh [dot] lu [dot] se

Oksana Mont (hållbar konsumtion och produktion)
Professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 50

Oksana Mont i Lunds universitets forskningsportal
Oksana [dot] Mont [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Anna-Lisa Lindén (konsumtion, styrmedel och klimatpåverkan samt urban utveckling, befolkning och segregationsprocesser)
Professor Emerita, Sociologiska institutionen
Tel: 046-222 4063

Anna-Lisa Lindén i Lunds universitets forskningsportal
Anna-Lisa [dot] Linden [at] soc [dot] lu [dot] se

Susanne Arvidsson (hållbara organisationer, hållbarhetsforskning och kommunikation, hållbara finanser, hållbar utbildning)
Docent, företagsekonomi/finans

Susanne Arvidsson i Lunds universitets forskningsportal
susanne [dot] arvidsson [at] fek [dot] lu [dot] se

Alexander Paulsson (degrowth, divestering, kollektivtrafik)
Lektor, företagsekonomi

Alexander Paulsson i Lunds universitets forskningsportal
alexander [dot] paulsson [at] fek [dot] lu [dot] se

Fredrik NG Andersson (hållbar ekonomi, regeringens hållbarhetsmål, hållbarhet i undervisningen)
Docent, nationalekonomi

Fredrik NG Andersson i Lunds universitets forskningsportal
fredrik_n_g [dot] andersson [at] nek [dot] lu [dot] se

Jens Hultman (hållbara leverantörskedjor)
Docent, företagsekonomi/marknadsföring

Jens Hultman i Lunds universitets forskningsportal
Jens [dot] Hultman [at] fek [dot] lu [dot] se