Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Forskare granskar klimatpolitiken

Cyklist i Lundagård Lunds kommun stärker det klimatpolitiska arbetet genom att som första kommun i landet inrätta ett eget klimatpolitiskt råd. Till rådet föreslås experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU.

Kvalitetsäkrade data om klimatet från ICOS Sweden

ICOS ICOS Sweden är del av ett europeiskt samarbete kring mätningar av klimatdata för att övervaka hur balansen av växthusgaser utvecklas med pågående klimatförändringar. Syftet är att forskare ska få tillgång till likvärdiga, standardiserade data som kan användas i klimatforskning och klimatmodeller. 

Transportlösningar i en klimatanpassad stad

Göteborg Vad skulle hända om vi bygger en stad med färre parkeringar och fler cykelvägar? Skulle det bli en stad som bättre klarar översvämningar?

Praktiska lösningar för att bättre klara skyfall och värmeböljor i städer

skyfall Forskare vid Lunds universitet har sammanställt en broschyr med tio ”blågröna” principlösningar för hur befintliga bostadsområden kan klimatanpassas. Broschyren har tagits fram i samarbete med landskapsarkitekter och genom intervjuer med fastighetsägare. Den kan användas som inspiration och diskussionsunderlag för fastighetsägare, kommuner, bostadsrättsföreningar och andra som berörs av frågorna.

Menskopp bidrar till bättre skolgång för tjejer i Tanzania

utbildning menstruation Måndag 28 maj 2018 är det internationella mensdagen. I Tanzania undviker tjejer att gå i skolan när de har mens och deras möjligheter till utbildning påverkas. En ny studie från Lunds universitet visar att menskoppen kan vara ett steg mot en bättre skolgångoch ett friare och mer jämlikt liv. Den kan också bidra till att minska landets sopavfall.

Värmen väcker tankar om klimathotet ...

maskros i solsken Johanna Alkan Olsson, forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, kommenterar vårens värmebölja i SRs P1.

EU:s biodrivmedelspolitik är inte hållbar

oljepalmsplantage EU:s biodrivmedelsreglering säkerställer inte minskad klimatpåverkan och är ohållbar i längden. En ny avhandling från Lunds universitet menar att det enda rätta för samhället och klimatet är att omvandla stora delar av transportsektorn till en samhällstjänst liknande sjukvård eller skola.

Samtal under Clean Energy Week i Malmö: Bioenergy – What are the possibilities and trade-offs?

skog Bioenergi är den största formen av förnybar energi globalt sett. Den genererar mer energi än sol, vind och vattenkraft tillsamans. Under kommande årtionden kommer förväntas en enorm ökning i behovet av biomassa för energiändamål Varifrån ska den komma och vad får det för konsekvenser? Är det ett hot mot den biologiska mångfalden? Leder det till matbrist? Och hur kommer småbönder i utvecklingsländer att påverkas?

Så kan framtidens städer bli fossilfria

Samsö vindkraft Hur ska städer lyckas med omställningen till en helt fossilfri energianvändning? Samsø i Danmark och Feldheim i Tyskland är de första samhällena som lyckats. Lundaforskare har studerat hur de gjorde.

Nya rön om rening av dricksvatten i sandbäddar

sandbäddar renar dricksvatten Fler än två miljoner svenskars dricksvatten filtreras genom sand och grus. En unik på plats-studie i Ringsjöverket i Skåne visar att gamla sandfilter är effektivare än nya. Orsaken? I de äldre finns ett utvecklat ekosystem av hungriga bakterier som renar vattnet. De nya resultaten banar väg för både effektivare filter och varningssystem.

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se