Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljö- och klimatföreläsningar

Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder in till en serie föreläsningar och paneldebatter varje termin. Tiden är kl 18.00-19.30 vissa onsdagskvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad.

Gröna program på stadsbiblioteket. Illustration.

 

Program hösten 2023
 

Oktober

4 oktober: FN-arbete för klimatet

Kyotoprotokollet och Parisavtalet om klimatet har alla miljöintresserade hört talas om. De har båda utarbetats inom ramarna för FNs klimatkonvention UNFCCC. I arbetet med denna ingår bland annat ungdomsdelegaterna tillika lundaborna Axel Eriksson och Alice Gimbro Frisk, som kan berätta hur förhandlingarna inom klimatkonventionen går till och hur unga från olika länder inkluderas i arbetet.

11 oktober:  Skogsbränder i ett varmare klimat

Stora skogsbränder blir allt vanligare världen över. Samhällen brinner ner, vi förlorar värdefulla skogar och ekosystem, och luften blir än mer förorenad. Lina Eklund, lektor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap i Lund, talar om detta i sin föreläsning. Hur påverkas skogsbränderna av ett varmare klimat? Kan krig leda till fler bränder? Och vad kan vi göra för att lära oss leva med skogsbränder?

18 oktober: Zombier, kriser och överlevnad

Zombieöverlevnadsexperten Herman Geijer har i mer än tio år föreläst och skrivit om zombier, katastrofer, krisbeteenden och överlevnad. År 2022 kom hans bok "Monstersamhället: Från förnekelse till framtid" som handlar om psykologiska mekanismer, vår övertro på teknik, fysiska behov, klimatprepping, gemenskap och vårt liv och vår död i kollapsens skugga.

25 oktober: Biologisk mångfald längs vägkanterna

Det finns mer än 200 000 km vägnät i Sverige, och vägkanter är en av få miljöer där man fortfarande kan hitta växter och djur som var vanliga i det äldre odlingslandskapet. Kan vägkanter gynna de pollinerande insekterna – eller riskerar de snarare att bli överkörda av bilar? Vad kan myndigheter, kommuner och privatpersoner göra för att öka den biologiska mångfalden längs vägarna? Föreläsningen delas av Sofia Blomqvist, doktorand i miljövetenskap vid Lunds universitet som forskar om dessa frågor i samarbete med Trafikverket, och Ebba Werner, som är engagerad i Naturskyddsföreningens projekt Världens längsta blomsteräng.

November

8 november: Klimatet och ekonomin

Om klimatkrisen kräver att vi välter kapitalismen och tillväxttänkandet över ända, vad händer då med samhällsekonomin? Vilken strategi för förändring – grön tillväxt, nedväxt eller en grön ny giv – ger oss bäst chans att stoppa den skenande uppvärmningen i tid? Rikard Warlenius från Göteborgs universitet, aktuell med boken Klimatet, tillväxten och kapitalismen, tar upp dessa frågor i sin föreläsning.

15 november: Bra, eller bara bättre textilier?

Textilindustrin orsakar som bekant stora miljöproblem, både vid odlingen av framför allt bomull, djurhållningen för ullproduktion och tillverkningen av tyger och textila produkter. Vi bör förstås köpa färre kläder, men vad mer finns att göra? Kan produktionen ändras, kan fibrer från t.ex. bambu, nässlor eller spindeltråd ersätta bomull? Vad mer finns i framtidskikaren? Om detta talar Nils-Krister Persson från Textilhögskolan och Smart Textiles i Borås.

22 november: Läkemedelsrester i vattnet

Via avloppen kommer stora mängder läkemedel ut i åar, sjöar och hav. Läkemedel är ju bra för våra kroppar vid en sjukdom, men kan också påverka andra organismer. Fiskar kan förlora aptiten, grodor kan tappa förmågan att fortplanta sig, och könstillhörigheten kan påverkas hos flera djurarter. Elin Engdahl, sakkunnig inom miljögifter på Naturskyddsföreningen, diskuterar problemet och vad som kan göras för att minska dess omfattning.
 

Om föreläsningsserien

Föreläsningarna arrangeras av Lunds Naturskyddsförening, Lunds universitets Hållbarhetsforum och Stadsbiblioteket i Lund. Evenemangen är gratis att besöka, ingen föranmälan krävs. Vissa programpunkter lockar en stor publik så kom i god tid om du vill vara säker på att få en plats.

För frågor kontakta Jenny Hansson på Hållbarhetsforum 
jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se (jenny[dot]hansson[at]cec[dot]lu[dot]se)