Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljö- och klimatföreläsningar

Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder in till en serie föreläsningar och paneldebatter varje termin. Tiden är kl 18.00-19.30 vissa onsdagskvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad.

Gröna program på stadsbiblioteket. Illustration.

 

Program våren 2023
 

Februari
 

8.2 Invasiva främmande växter

Invasiva främmande växter är en omdiskuterad fråga idag. Vad ska man göra åt problemet, om man ens ska göra något? När det gäller åtgärder tänker vi ofta på bekämpning, men tidig upptäckt och rapportering är också viktigt. Tina D’Hertefeldt, växtekolog och lektor vid Högskolan i Halmstad, tar upp frågor kring invasiva främmande växter och möjliga kontrollmetoder, med exempel från sina studier om att använda grisar och värme i kampen mot parkslide.

15.2 Energin och politiken

Förändringar i elpriset har fått stor uppmärksamhet senaste året och olika energislag diskuteras högljutt i den politiska debatten. Hannes Sonnsjö och Max Åhman forskar på energiomställning och föreläser om de stora skiljelinjerna i energipolitiken. Spelar det någon roll om målet är förnybar eller fossilfri energi? Vilka problem får plats i debatten, och vilka frågor saknas? Max Åhman är docent och Hannes Sonnsjö doktorand i Miljö- och energisystem på LTH.

Mars
 

1.3  Skogsbränder i ett varmare klimat

Stora skogsbränder blir allt vanligare världen över. Samhällen brinner ner, vi förlorar värdefulla skogar och ekosystem, och luften blir än mer förorenad. Lina Eklund, lektor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap i Lund, talar i sin föreläsning om skogsbränder nu och i framtiden. Hur kommer skogsbränderna se ut i ett varmare klimat? Kan krig leda till fler bränder? Och vad kan vi göra för att lära oss leva med skogsbränder?

8.3 Storkrikets natur och kultur

"Biosfärområden" är en term som FNs kulturorgan Unesco myntat för områden där naturen ska kunna brukas men ändå bevaras, och där man kan testa nya sätt att nå en hållbar utveckling. Sverige har sju biosfärområden, och ett åttonde planeras nu i Sjöbo och Lunds kommuner samt södra delen av Eslövs kommun. Verksamhetsledaren Anna-Karin Poussart berättar om området, som fått namnet Storkriket (tidigare Vombsjösänkan).

15.3 Klimat- och miljösmart trädgård

Nu när odlingssäsongen står för dörren är det dags att fundera på hur klimatförändringarna och hoten mot den biologiska mångfalden kan tänkas påverka våra trädgårdar. Borde vi odla andra blommor, frukter och grönsaker för att både grödor och nyttoinsekter ska må bra? Om detta talar Lotta Nordmark från SLU Alnarp.

22.3 Vårt behov av mörker

Gatlyktor och belysningar av olika slag gör att det numera sällan är helt mörkt. Ljusföroreningar har blivit ett problem för många djurarter och indirekt även för växterna. Flyttfåglarnas navigering störs, sköldpaddorna går vilse på väg till strandkanten och insekternas pollinering uteblir. Biologen, fladdermusexperten och författaren Johan Eklöf talar om detta problem med utgångspunkt från sin bok Mörkermanifestet.

29.3 En hetare framtid

Människan är bra på att klara både kyla och hetta. Men nu blir världen blir allt varmare, och med hettan blir vi mer våldsamma, dumma och sjuka. Hur ska vi och våra samhällen klara det? Izabella Rosengren har skrivit boken Hetta, som blandar populärvetenskap, journalistiskt reportage och personligt humoristiska undersökningar för att berätta historien om människan och vårt förhållande till extrem värme – från ursprunget och till den problematiska framtiden.
 

Föreläsningarna arrangeras av Lunds Naturskyddsförening, Lunds universitets Hållbarhetsforum och Stadsbiblioteket i Lund. Evenemangen är gratis att besöka, ingen föranmälan krävs. Vissa programpunkter lockar en stor publik så kom i god tid om du vill vara säker på att få en plats.

För frågor kontakta Jenny Hansson på Hållbarhetsforum 
jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se