Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljö- och klimatföreläsningar

Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder in till en serie föreläsningar och paneldebatter varje termin. Tiden är kl 18.00-19.30 vissa onsdagskvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad.

Gröna program på stadsbiblioteket. Illustration.

 

Program våren 2024
 

Februari

7 Februari: Äta hållbart för miljö och hälsa

De flesta vet att det vi äter har en påverkan på hälsan, men hur kan vi se till så att maten är hållbar för vår hälsa och vår miljö? Anna Stubbendorff är doktorand i medicin i Lund och deltar i Lunds universitets forskarskola Agenda 2030. Hon undersöker hur man med hjälp av en föreslagen kost både kan vara mer miljömässigt hållbar och förhindra kostrelaterade kroniska sjukdomar som cancer eller hjärt-kärlsjukdomar.

14 Februari: Fåglar i staden och i trädgården

Hur påverkas fåglar av den miljö vi skapat i våra städer och trädgårdar? Och vad kan vi göra för att de ska få det bättre? Om detta föreläser Susanne Åkesson och Johan Kjellberg Jensen från naturvetenskapliga fakulteten i Lund. Susanne Åkesson forskar kring fåglars och andra djurs flyttning och navigation och Johan Kjellberg Jensen studerar hur städer påverkar insekters och fåglars hälsa.

21 Februari: Vägen till ett hållbart liv

Ingenjören och forskaren Göran Christiansson ville rädda världen med mer avancerad teknik, men insåg att han själv var problemet: allt han gjorde var en belastning för planeten. I boken Vägen till ett hållbart liv: krossa livsmyterna (2023) berättar han om hur han gjort upp med myter om teknik och tillväxt som lett honom helt fel i livet, och hur han idag lever hållbart på riktigt genom att bland annat plantera nötträd.

28 Februari: Bättre kollektiva resor

Vilka faktorer är viktigast för dem som reser kollektivt, och hur kan planeringen av resor med buss, spårvagn och tåg förbättras så att kollektivtrafiken blir mer attraktiv? Om detta talar Joel Hansson från Trivector och Carl-William Palmqvist från Lunds tekniska högskola. Joel Hansson studerar bl.a. möjligheterna att prioritera buss- och spårvagnstrafiken, och Carl-William Palmqvist undersöker hur tågtrafiken kan bli mer punktlig.

Mars

6 mars: Städernas nyttiga grönska

De flesta uppskattar parker och annan grönska i städerna. Men växtligheten kan också hjälpa till att hantera utmaningar som översvämningar, värmeböljor, luftföroreningar och buller. Åsa Ode Sang är professor i urban vegetationsutformning på SLU och berättar om dessa frågor, och om experiment där man provar olika utformning av grönska och dess betydelse för ekosystemtjänsterna och för människors trivsel.

13 mars: Takten måste snabbas upp

Visst byggs det en hel del sol- och vindkraft, och många skaffar elbil och handlar mer second hand. Men omställningen går ändå för långsamt. Naturskyddsföreningens nya ordförande Beatrice Rindevall talar om hur vi kan öka takten i omställningen, och få både politiker och allmänhet att gå från ord till handling när det gäller att rädda klimatet och den biologiska mångfalden.

20 mars: Hållbart skogsbruk i Europa

Skogen kan ha en stor påverkan på vårt framtida klimat, men ett dåligt planerat skogsbruk kan göra skogen mer sårbar för torka, bränder och insektsangrepp. Då blir skogen inte heller lika effektiv på att bromsa den globala uppvärmningen. Adam Kristensson är docent vid LTH och huvudkoordinator för CLIMB-FOREST, som med hjälp av lokala samhällsaktörer och skogsnäringen vill få fram ett hållbart skogsbruk för Europa.
 

Om föreläsningsserien

Föreläsningarna arrangeras av Lunds Naturskyddsförening, Lunds universitets Hållbarhetsforum och Stadsbiblioteket i Lund. Evenemangen är gratis att besöka, ingen föranmälan krävs. Vissa programpunkter lockar en stor publik så kom i god tid om du vill vara säker på att få en plats.

För frågor kontakta Jenny Hansson på Hållbarhetsforum 
jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se (jenny[dot]hansson[at]cec[dot]lu[dot]se)