Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utlysningar

Få reda på vad som händer gällande finansieringsmöjligheter och aktiviteter relaterade till hållbar utveckling på lokal, regional och internationell nivå.

Finansieringsmöjligheter och aktiviteter

MISTRA erbjuder forskargrupper att lämna förslag på ett nytt forskningsprogram: Samhällstransformation med fokus på klimat

Deadline: 29 januari 2021
Lunds universitets Hållbarhetsforum stöttar i ansökningsprocessen för den pågående utlysningen från MISTRA. Om du är intresserad av utlysningen, vänligen kontakta Cerina Wittbom för mer information. 
cerina [dot] wittbom [at] cec [dot] lu [dot] se
Utlysningstexten på mistra.org

Stiftelsen för strategisk forskning utlyser medel för forskningsprojekt: Bioteknik och växtförädling – mat, foder och skogsprodukter

SSF satsar 120 miljoner kronor i forskningsstöd för att öka svensk självförsörjning och export av livsmedel och samtidigt minska klimatpåverkan. Fyra tvärvetenskapliga projekt med tydliga växtförädlingsstrategier, inom områdena livsmedel, foder och skogsprodukter finansieras. Forskningen ska ligga i framkant och vara av strategisk betydelse för det svenska samhället och industrin.
Deadline: 16 mars 2021
Utlysningstexten på strategiska.se

Biodiversa och Water JPI utlyser gemensamt medel för forskningsprojekt: Bevarande och återställande av försämrade ekosystem och deras biologiska mångfald, inklusive fokus på vattenlevande system

Ansökningsprocessen sker i två steg. 
Deadline förförslag: 7 december 2020.
Deadline fullständig ansökan: 3 maj 2021.
Utlysningstext på biodiversa.org (på engelska)

Formas utlyser medel för forskningsprojekt: Kunskap för ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem

Deadline: 4 november 2020
Lunds universitets Hållbarhetsforum stöttar med koordinering av sökande för den pågående utlysningen från Formas. Om du är intresserad av utlysningen, vänligen kontakta Cerina Wittbom för mer information.
cerina [dot] wittbom [at] cec [dot] lu [dot] se
Utlysningstext på formas.se

Hjärt-Lungfonden utlyser medel för forskningsprojekt, företrädesvis i nätverksform: extra finansiering för preventionsforskning

Hjärt-Lungfonden har genom stöd från Norheds stiftelse utlyser medel för forskningprojekt om livsstilsrelaterad intervention som en del i preventions- och behandlingsforskning inom hjärt-, kärlområdet. Anslaget, är i första hand inriktat på kost och fysisk aktivitet, gäller både primär och sekundär prevention men har också fokus på livsstilsinriktade åtgärder som del i behandling av kardiovaskulär sjukdom. Stödet söks företrädesvis i nätverksform där minst två forskargrupper ingår och som ett projektbidrag. Anslaget är 2 miljoner kr per år under en treårsperiod, totalt 6 miljoner kr. 
Deadline: 24 november 2020

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker i deras nyhetsbrev på mailchi.mp

De första ansökningsomgångarna som finansieras genom det europeiska Green Deal-programmet är nu öppna

Deadline: 26 januari 2021
Om du överväger att ansöka till någon av dessa utlysningar är du välkommen att ta en initial kontakt med Forskningsservice EU team för att få hjälp med att förbereda din ansökan. 

Vänligen se listan över utlysningarna här: Open European Green Deal calls

Horisont Europa – Lärosäten Syd webbinarieserie

För att informera våra forskare och övriga intresserade om uppkommande möjligheter inom nästa ramprogram sätter forskningsstöd inom Lärosäten Syd samman en gemensam serie webbinarier i november. Fokus är de olika tematiska klustren inom samverkanspelaren, totalt fem webbinarier under 12-26 november. 

Läs mer om program och registrering på larosatensyd.se

LU workshop: The Green Deal och From Farm to Fork

LU Food Faculty och LU Forskningsservice bjuder in till en workshop om "The Green Deal och From Farm to Fork" - en uppföljningsworkshop till Lärosäten Syd´s webbinarieserie om EU:s nya ramverk för forskning och innovation, Horizon Europe.
När: 25 November kl.14.00-16.00 (online)

Läs mer och registrera dig på docs.google.com (på engelska)

Humbolt-stipendier för postdoktoral utbildning om hållbar utveckling i Tyskland (alla områden)

Ett Humboldt Research Fellowship för postdoktorala forskare gör att du kan utföra långsiktig forskning (6-24 månader) i Tyskland. Sökande väljer sitt eget forskningsämne. Forskare utanför Tyskland i början av sin akademiska karriär med en doktorsexamen under de senaste fyra åren kan ansöka.
Deadline: när som helst
Ytterligare information

 

Sidansvarig:

Lunds universitets Hållbarhetsforum
Sölvegatan 37, 223 62 Lund
contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se

Facebook | Twitter

Om webbplatsen 
Tillgänglighetsredogörelse