Expertförteckning miljö och hälsa

Lars Hagander (barnkirurgi och globala aspekter)
Docent, Barnkirurgi och folkhälsa vid Medicinska fakulteten, överläkare Barnkirurgi
Tel: 0706-800928

Lars Hagander i Lunds universitets forskningsportal
lars [dot] hagander [at] med [dot] lu [dot] se

Kerstin Nilsson (hållbart arbetsliv för en åldrande befolkning och förändrad demografi)
Docent, Arbets- och miljömedicin
Tel: 070-256 2980

Kerstin Nilsson i Lunds universitets forskningsportal
kerstin [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se

Kristoffer Mattisson (pendlingseffekter på hälsa)
Forskare, Arbets- och miljömedicin
Tel: 0725972264

Kristoffer Mattisson i Lunds universitets forskningsportal
kristoffer [dot] mattisson [at] med [dot] lu [dot] se