Expertförteckning humanvetenskaplig miljöforskning

Hållbar utveckling

Lennart Olsson (vägen till ett hållbart samhälle i u-länder och i-länder, IPCC Climate Change and Land Report)
Professor, LUCSUS
Tel: 046-222 05 11, 0706-46 27 12

Lennart Olsson i Lunds universitets forskningsportal
Lennart [dot] Olsson [at] lucsus [dot] lu [dot] se

Klimaträttvisa

Alf Hornborg (Klimat och hållbarhet ur ett globalt fördelningsperspektiv, pengar och teknikens roll i hållbarhet)
Professor, Humanekologiska avdelningen
Tel: 046-222 31 13

Alf Hornborg i Lunds universitets forskningsportal
Alf [dot] Hornborg [at] hek [dot] lu [dot] se

Eric Brandstedt (klimatfilosofi, klimatpolitik kopplat till mänskliga rättigheter)
Post-Doc, Vikarierande lärare, Filosofiska institutionen

Eric Brandstedt i Lunds universitets forskningsportal
eric [dot] brandstedt [at] fil [dot] lu [dot] se

Människors attityder i klimatfrågan

Maria Johansson (miljöpsykologi)
Professor, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Tel: 046-222 71 69

Maria Johansson i Lunds universitets forskningsportal
Maria [dot] Johansson [at] arkitektur [dot] lth [dot] se

Klimat, samhälle och kultur

Moa Petersén (klimat och visuell kultur, konst och klimat)
Universitetslektor, Institutionen för kulturvetenskaper
046–222 09 50: 070–488 44 81

Moa Petersén i Lunds universitets forskningsportal
moa [dot] petersen [at] kultur [dot] lu [dot] se

Johannes Stripple (Föreställningar om post-fossila framtider, fiktionens roll, berättelser, klimatromaner)
Docent, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 046-222 04 88, 0708-19 71 29

Johannes Stripple i Lunds universitets forskningsportal
johannes [dot] stripple [at] svet [dot] lu [dot] se

Paul Tenngart (Klimat, romaner, berättelser) 
Universitetslektor vid Litteraturvetenskap
046-222 84 70

Paul Tenngart i Lunds universitets forskningsportal
paul [dot] tenngart [at] litt [dot] lu [dot] se