Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hållbarhetsstrategi och hållbarhetsplan

Lunds universitet ska förstå, förklara och bidra till att förbättra vår värld och människors villkor och därigenom vara en drivkraft för hållbar utveckling. För att anställda och studenter ska kunna göra hållbara val under sin arbets- och studietid och för att Lunds universitet ska vara en hållbar arbets- och studieplats, finns flertalet styrdokument och planer för genomförande.

Hållbarhetspolicy

Policyn fastställer universitetets vilja och ambition att vara en drivkraft för hållbar utveckling och bidra till att uppfylla hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Hållbarhetspolicyn i sin helhet

Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet 2019-2026 

Universitetet har antagit en långsiktig hållbarhetsstrategi för 2019-2026 som genomsyrar alla universitetets verksamheter och berör alla medarbetare. Strategins syfte är att ge en riktning och fastställa målbilden, men inte att peka ut hur ett genomförande ska ske. 

Hållbarhetsstrategin i sin helhet

Hållbarhetsplan

Varje verksamhet i organisationen har ansvar för att ta fram handlingsplaner som i detalj beskriver hur strategin ska uppnås.

Parallellt pågår även arbetet med att ta fram en övergripande handlingsplan för universitetet för områdena utbildning, forskning, samverkan och en hållbar organisation. Om du har frågor om hållbarhetsplanen kan du kontakta miljöchef Claes Nilén.

Sidansvarig:

Kontakt

Claes Nilén
Miljöchef
+46 46 222 41 59
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se

Maria Nilsson
Miljösamordnare
+46 46 222 70 82
maria [dot] nilsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Anna Ekberg
Hållbarhetsforum
+46 70 399 70 78
anna [dot] ekberg [at] cec [dot] lu [dot] se

 

Lunds universitets Hållbarhetsforum
Sölvegatan 37, 223 62 Lund
contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se

Facebook | Twitter

Om webbplatsen 
Tillgänglighetsredogörelse