Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hållbarhetsstrategi - Genomförande och uppföljning

Strategin för hållbar utveckling berör och ställer krav på alla delar av Lunds universitet. Fakulteter och andra verksamheter inom universitetet utvecklar sina specifika strategier samt planerar och bedriver sin verksamhet med utgångspunkt i strategin för hållbar utveckling. Fakulteter och motsvarande verksamheter upprättar egna handlingsplaner som beskriver ansvarsfördelning, roller och resurser för att realisera målbilderna i strategin samt hur dessa planer ska följas upp, utvärderas och, vid behov, revideras. Då fokus, förutsättningarna och organisationen av arbetet med hållbar utveckling skiljer sig åt mellan universitetets olika verksamheter, avgör dessa hur arbetet med att uppnå Lunds universitets gemensamma vision och mål ska bedrivas och följas upp. Övergripande återrapportering med tillhörande utvärdering av hur strategin implementeras, sker årligen inom ramen för årsredovisningsprocesser på fakultetsnivå och för Lunds universitet som helhet. 

  • Chefer och ledningsgrupperingar på alla nivåer tar ansvar för att beakta frågor om hållbar utveckling i besluts-, genomförande- och uppföljningsprocesser.
  • Alla medarbetare tar ansvar för att i sitt arbete medverka till att strategins intentioner realiseras.
Sidansvarig:

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se