Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Workshop om vägen mot ett hållbart universitet

Universitetet är en viktig drivkraft för en bättre värld genom både vår forskning och vår utbildning. Samtidigt belastar vi miljön genom vår verksamhet – lokaler, resor, allt det vi konsumerar och så vidare. Som en del av programmet under den sista vetenskapsveckan Framtidens universitet, arrangerades den 18 oktober 2017 en eftermiddag där studenter, anställda och ledning vid Lunds universitet diskuterade hur vi tillsammans kan nå fram till ett hållbart universitet.

Universitetshuset i Lund med ginkgoträd i förgrunden. Foto.

I en workshop med tio olika temagrupper diskuterades konkreta lösningar och utmaningar. Deltagarna var en mix av engagerade studenter, administrativ personal, forskare och universitetsledning. 

Workshopen var en del av vetenskapsveckan Framtidens universitet som arrangerades av Lunds universitet 16–22 oktober 2017. Workshopen arrangerades av Lunds universitets Hållbarhetsforum i samarbete med bland annat miljöavdelningen vid Lunds universitet och LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies). Ett flertal studentföreningar med fokus på hållbarhetsfrågor fanns också på plats för att berätta mer om sin verksamhet.

Detaljerat program och bakgrundsinformation, se www.hallbarhet.lu.se/framtidens-hallbara-universitet

Länk till detaljerat program för dagen
Information about the workshop in English

Dokumentation

Dokumentation i samlad form från workshopgrupperna: PDF iconSammanfattning_workshopbord_18okt2017.pdf Den finns också uppdelad per grupp nedan.

Frågor?

För eventuella frågor om innehållet i dokumentationen och eventuella idéer om framtida liknande arrangemang, var vänlig kontakta Hållbarhetsforum vid Lunds universitet: www.hallbarhet.lu.se/kontakta-oss

För frågor rörande Lunds universitets miljöarbete, kontakta miljöchef eller miljösamordnare vid Lunds universitet: www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-strategier/miljo-och-hallbarhet

Workshop-teman

Hållbarhet i utbildningen

Hur kan utbildningen bli mer hållbar? Och hur går vi vidare utifrån det arbete som nu pågår nationellt om att utvärdera hållbarhet i utbildningen? Läs vidare

Dokumentation från workshop 18 oktober 2017

Att leva som vi lär!

Hur kan vi utveckla hållbarhetsarbetet vid Lunds universitet? Hur mäter vi och följer upp hållbarhet?

Dokumentation från workshop 18 oktober 2017

Resor och resfria möten

Kan vi minska resandet genom digitala möten, webinarier osv.?

Dokumentation från workshop 18 oktober 2017

Inköp, upphandling och divestering

Hur kan Lunds universitet driva på en hållbar utveckling genom sina ekonomiska transaktioner?

Dokumentation från workshop 18 oktober 2017

Ett hållbart campus

Kan vi tänka mer hållbart när det gäller lokaler, grönområden, kommunikationer osv.?

Dokumentation från workshop 18 oktober 2017

En sund arbets- och studiemiljö

Hur kan vi minska stress och öka välmåendet hos personal och studenter?

Dokumentation från workshop 18 oktober 2017

Genus, jämställdhet, mångfald och likabehandling

Hur kan universitets arbete med jämlikhet, jämställdhet, mångfald och likabehandling utvecklas? Utmaningar och möjligheter?

Dokumentation från workshop 18 oktober 2017

Hållbarhet i forskarutbildningen

Hur kan forskarutbildningen bli mer hållbar? Och hur går vi vidare utifrån det arbete som nu pågår nationellt om att utvärdera hållbarhet i utbildningen?

Dokumentation från workshop 18 oktober 2017

Forskningens roll i en hållbar samhällsutveckling

Hur kan vi bli bättre på att nå ut med vår forskning och lyssna in samhällets behov? Och kan samhället styra forskningen för mycket?

Dokumentation från workshop 18 oktober 2017

Studenternas engagemang

Hur kan studenternas engagemang i hållbarhetsfrågor stöttas och synliggöras bättre? Behövs ett "Green office"?

Dokumentation från workshop 18 oktober 2017

 

Sidansvarig:

Lunds universitets Hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se

Facebook | Twitter

Om webbplatsen