Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

COP21 experter från Lunds universitet

Här samlar vi experter från Lunds universitet som har kunskap om FNs klimatförhandlingar inför COP21 i Paris 2015.

Statsvetenskap

Roger Hildingsson
Post doc: svensk och europeisk klimatpolitik
personlig hemsida

Jakob Skovgaard
Universitetslektor: Internationell miljöpolitik, EU: s klimatpolitik
personlig hemsida

Johannes Stripple
Docent: samhällsstyrning, internationella klimatförhandlingar, utsläppsmarknader, säkerhetspolitik, europapolitik, urbana miljöer
personlig hemsida

Fariborz Zelli
Docent: internationella institutioner, global miljöpolitik, politisk teori och filosofi
personlig hemsida (obs engelsktalande)

Tobias Nielsen
Doktorand: internationella klimatförhandlingar, hållbar hantering av skog (REDD+)
personlig sida

Angela Oels
Gästforskare: international klimatpolitik, klimatflyktningar, klimaträttvisa, poststrukturalism, hållbar utveckling och deltagande
personlig sida (obs engelsktalande)

Internationella Miljöinstitutet (IIIEE)

Lena Neij
Professor: urbana utmaningar, stadens roll
Tel: 046-222 02 68, 0734-36 88 52
Lena [dot] Neij [at] iiiee [dot] lu [dot] se
personlig sida

Luis Mundaca
Biträdande universitetslektor: miljöekonomi, miljöpolitiska styrmedel
Tel: 046-222 02 57, 0704-94 94 57
Luis [dot] Mundaca [at] iiiee [dot] lu [dot] se
personlig sida
(obs engelsktalande)

Centrum för miljö- och klimatforskning

Terese Göransson
Doktorand: forskningens roll i de internationella klimatförhandlingarna
personlig hemsida

Markku Rummukainen
Professor: klimat, klimatförändringar, expert i vetenskapliga frågor vid svenska delegationer i de internationella klimatförhandlingarna, huvudförfattare IPCC AR5
personlig hemsida

LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)

Kimberly Nicholas
Docent: global change science, ekosystem, klimatpåverkan, förändring, anpassning och sårbarhet kopplat till klimatförändringar.
personal webpage

Lennart Olsson
Professor: klimatförändring, fattigdom, tryggad livsmedelsförsörjning, markanvändning, huvudförfattare IPCC AR5
personlig hemsida

Lunds Tekniska Högskola

Max Åhman
Forskare: klimatpolitikens utveckling för energi-, industri- och transportsektorn
personlig hemsida

Lars J Nilsson
Professor: styrning mot koldioxidsnåla och hållbara energi- och transportsystem, författare IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation
personlig hemsida

Bengt Johansson
Docent i miljö- och energisystem och forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut inom klimat- och energisäkerhet.
personlig hemsida

Sidansvarig:

Lunds universitets Hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se

Facebook | Twitter

Om webbplatsen