Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Expertlista

Letar du efter en expert inom hållbarhetsområdet? Lunds universitet har en mycket bred kompetens om allt från att förstå de grundläggande mekanismerna i klimatet till tekniska lösningar och politiska styrmedel för att åtgärda och hantera globala utmaningar.

På Lunds universitets forskningsstation Hyltemossa samlas data in till europeisk klimatforskning. På bilden utför Janne Rinne, professor i naturgeografi och forskningsingenjör Michal Heliasz experiment.

Är du osäker på vem du ska kontakta, ring eller maila gärna kommunikatörerna på Hållbarhetsforum. 

Information om presskontakter vid Lunds universitets centrala kommunikationsavdelning med mera finns här.

Pressbilder på en del av våra forskare hittar du i Lunds universitets bildbank. 

Områden

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Yann Clough (jordbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster)
Professor, Miljövetenskap, Centrum för miljö- och klimatforskning

Tel: 046-222 68 31, 076-226 80 70 

Länk till Yann Clough i Lunds univeristets forskningsportal
yann [dot] clough [at] cec [dot] lu [dot] se

Emma Kritzberg (markanvändning och bruna sjöar)
Lektor Akvatisk Ekologi, Biologiska institutionen
046-222 40 79

Länk till Emma Kritzberg i Lunds universitets forskningsportal
Emma [dot] kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Åke Lindström (så påverkas fåglar av klimatförändringar)
Professor Biodiversitet, Biologiska institutionen
046-222 49 68
Ake [dot] lindstrom [at] biol [dot] lu [dot] se

Lars Pettersson (svensk dagfjärilsövervakning, fjärilar, klimatförändringen, migrerande insekter)
Forskare Biodiversitet, Biologiska institutionen
046-222 38 18; 070-611 63 45
lars [dot] pettersson [at] biol [dot] lu [dot] se

Jens Rydell (fladdermusexpert, t.ex. fladdermöss och klimatförändringen)
Gästforskare, Naturgeograf, Biologiska institutionen
0705-18 14 31
Jens [dot] rydell [at] biol [dot] lu [dot] se

Henrik Smith (klimatets effekter på biologisk mångfald i jordbrukslandskapet)
Professor, Biologi, Föreståndare Centrum för miljö- och klimatforskning
Tel: 046-222 93 79, 0709-78 20 56
Henrik [dot] Smith [at] biol [dot] lu [dot] se

Ekonomi och näringsliv

Astrid Kander (det historiska förhållandet mellan energi, koldioxid-utsläpp och ekonomisk tillväxt)
Professor i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Tel: 046 222 74 83
Astrid [dot] Kander [at] ekh [dot] lu [dot] se

Oksana Mont (hållbar konsumtion och produktion)
Professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 50
Oksana [dot] Mont [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Anna-Lisa Lindén (konsumtion, styrmedel och klimatpåverkan samt urban utveckling, befolkning och segregationsprocesser)
Professor Emerita, Sociologiska institutionen
Tel: 046-222 4063
Anna-Lisa [dot] Linden [at] soc [dot] lu [dot] se

Susanne Arvidsson (hållbara organisationer, hållbarhetsforskning och kommunikation, hållbara finanser, hållbar utbildning)
Docent, företagsekonomi/finans
susanne [dot] arvidsson [at] fek [dot] lu [dot] se

Alexander Paulsson (degrowth, divestering, kollektivtrafik)
Lektor, företagsekonomi
alexander [dot] paulsson [at] fek [dot] lu [dot] se

Fredrik NG Andersson (hållbar ekonomi, regeringens hållbarhetsmål, hållbarhet i undervisningen)
Docent, nationalekonomi
fredrik_n_g [dot] andersson [at] nek [dot] lu [dot] se

Jens Hultman (hållbara leverantörskedjor)
Docent, företagsekonomi/marknadsföring
Jens [dot] Hultman [at] fek [dot] lu [dot] se

Johan Jansson (konsumenters miljövärden, hållbar konsumtion, eco-innovation adoption, hållbara transporter, företags hållbarhet/CSR)
Docent, företagsekonomi/marknadsföring
johan [dot] jansson [at] fek [dot] lu [dot] se

Humanvetenskaplig miljöforskning

Hållbar utveckling

Lennart Olsson (vägen till ett hållbart samhälle i u-länder och i-länder, IPCC Climate Change and Land Report)
Professor, LUCSUS
Tel: 046-222 05 11, 0706-46 27 12
Lennart [dot] Olsson [at] lucsus [dot] lu [dot] se

Klimaträttvisa

Alf Hornborg (Klimat och hållbarhet ur ett globalt fördelningsperspektiv, pengar och teknikens roll i hållbarhet)
Professor, Humanekologiska avdelningen
Tel: 046-222 31 13
Alf [dot] Hornborg [at] hek [dot] lu [dot] se

Eric Brandstedt (klimatfilosofi, klimatpolitik kopplat till mänskliga rättigheter)
Post-Doc, Vikarierande lärare, Filosofiska institutionen
eric [dot] brandstedt [at] fil [dot] lu [dot] se

Människors attityder i klimatfrågan

Maria Johansson (miljöpsykologi)
Professor, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Tel: 046-222 71 69
Maria [dot] Johansson [at] arkitektur [dot] lth [dot] se

Klimat, samhälle och kultur

Moa Petersén (klimat och visuell kultur, konst och klimat)
Universitetslektor, Institutionen för kulturvetenskaper
046–222 09 50: 070–488 44 81
moa [dot] petersen [at] kultur [dot] lu [dot] se

Johannes Stripple (Föreställningar om post-fossila framtider, fiktionens roll, berättelser, klimatromaner)
Docent, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 046-222 04 88, 0708-19 71 29

Johannes [dot] Stripple [at] svet [dot] lu [dot] se ()

Paul Tenngart (Klimat, romaner, berättelser) 
Universitetslektor vid Litteraturvetenskap
046-222 84 70
paul [dot] tenngart [at] litt [dot] lu [dot] se

Hållbar stadsutveckling

Hållbart byggande

Maria Wall (energieffektiva byggnader och passivhus)
Universitetslektor, Energi och byggnadsdesign
Tel: 046-222 96 62
Maria [dot] Wall [at] ebd [dot] lth [dot] se

Aneta Wierzbicka (helhetsperspektiv hållbarhet, hälsa och inomhusmiljö)
Universitetslektor, Ergonomi och aerosolteknologi
Tel: 046-222 40 14
aneta [dot] wierzbicka [at] design [dot] lth [dot] se

Hållbar stadsutveckling

Per-Johan Dahl (hållbara livsmiljöer, urban form, nya byggnadstyper, design thinking)
Universitetslektor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Tel: 046-222 72 61
per-johan [dot] dahl [at] arkitektur [dot] lth [dot] se

Lena Neij (hållbara städer, omställning, styrmedel)
Professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 68, 0734-36 88 52
Lena [dot] Neij [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Klimatanpassning

Johanna Alkan Olsson (stadsplanering, värme i urbana miljöer, grönstrukturer, klimatanpassning, PFAS, nature based solutions) 
Universitetslektor, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)
Tel:046-222 17 93, 072 741 79 90
johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se

Helena Hanson (naturbaserade lösningar i urbana miljöer för klimatanpassning och mänskligt välbefinnande)
Forskare, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)
Tel: 046-222 02 02
helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se

Christine Wamsler (hållbara städer, klimatanpassning m.m.)
Professor, LUCSUS (Lund University Center for Sustainability Studies)
Tel: 046-222 80 80, 0704-942229
christine [dot] wamsler [at] lucsus [dot] lu [dot] se

Klimat och samhällsomställning

Johannes Stripple (Stål, plast, kött och mjölk i ett post-fossilt samhälle)
Forskare, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 046-222 04 88, 0708-19 71 29

Johannes [dot] Stripple [at] svet [dot] lu [dot] se ()

Gröna innovationer och grön regionalutveckling

Teis Hansen, kulturgeograf
Universitetslektor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Tel: 046-2221758, +45 21854177
Teis [dot] Hansen [at] keg [dot] lu [dot] se

Hållbar avfallshantering

Hervé Corvellec (avfallshantering, cirkulär ekonomi)
Professor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Tel: 042 35 66 03

herve [dot] corvellec [at] ism [dot] lu [dot] se

Anette Svingstedt (avfallshantering, slow travel)
Universitetslektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
042-35 66 30
anette [dot] svingstedt [at] ism [dot] lu [dot] se

IPCC-experter

AR5 WG1 - THE PHYSICAL SCIENCE BASISHuvudförfattare till kap 9: Utvärdering av klimatmodeller
Markku Rummukainen (klimat- och jordsystemmodeller)
Professor, Centrum för Miljö- och klimatforskning
Tel: 046-222 9684, 0708-18 68 89
Markku [dot] Rummukainen [at] cec [dot] lu [dot] se

AR5 WG2 - IMPACTS, ADAPTATION, AND VULNERABILITY, Samordnande huvudförfattare till kap 13: Försörjningsmöjligheter och fattigdom
Lennart Olsson
Professor, LUCSUS
Tel: 046-222 05 11, 0706-46 27 12
Lennart [dot] Olsson [at] lucsus [dot] lu [dot] se

AR5 WG3 - MITIGATION, Huvudförfattare till kap 3: Social, Economic and Ehical Concepts
Luis Mundaca 
Biträdande universitetslektor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 57, 0704-94 94 57
Luis [dot] Mundaca [at] iiiee [dot] lu [dot] se

IPCC Special Report on Renewable Sources of Energy, Huvudförfattare till kap 8: Integration of renewable energy into present and future energy systems
Lars J Nilsson (omställning, energystem, industri, förnybar energi)
Professor, Miljö- och energisystem
Tel: 046-222 46 83
Lars_J [dot] Nilsson [at] miljo [dot] lth [dot] se

Jordens klimat och klimatförändringen

Klimatsystemet och klimatförändringar

Markku Rummukainen (klimatmodellering, klimatsystemet)
Professor, Centrum för miljö- och klimatforskning
Tel: 046-222 96 84
Markku [dot] Rummukainen [at] cec [dot] lu [dot] se

Fysikaliska processer i klimatsystemet

Paul Miller (klimatmodellering med klimatmodeller och jordsystemmodeller, klimatscenarier, ekosystemmodeller)
Universitetslektor, Centrum för miljö- och klimatforskning/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Tel: 046-222 40 72
paul [dot] miller [at] nateko [dot] lu [dot] se

Erik Swietlicki (atmosfäriska aerosoler, d v s luftburna partiklar i utomhusmiljöer, och hur de påverkar klimatet)
Professor, Kärnfysik
Tel: 046-222 96 80, 0709-92 45 12
Erik [dot] Swietlicki [at] nuclear [dot] lu [dot] se

Kolcykeln

Anders Lindroth (kolflöden i skogsekosystem, skogens kolbalans)
Professor, Naturgeografi och ekosystemanalys
Tel: 046-222 04 74, 0705-73 86 33
Anders [dot] Lindroth [at] nateko [dot] lu [dot] se

Hydrologiska processer

Cintia Bertacchi Uvo (hur klimatet påverkar hydrologiska processer)
Professor, Teknisk Vattenresurslära, Institutionen för bygg- och miljöteknologi
Tel: 046-222 0435
Cintia [dot] Uvo [at] tvrl [dot] lth [dot] se

Klimatet genom tiderna

Svante Björck (geologiska perspektiv på den globala uppvärmningen; klimatets variationer under förhistorisk tid)
Professor emieritus, Kvartärgeologi, Geologiska institutionen
Tel: 046-222 78 82
Svante [dot] Bjorck [at] geol [dot] lu [dot] se

Dan Hammarlund (naturliga klimat- och miljöförändringar under de senaste istiderna)
Professor, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 79 85, 0730-62 85 67
Dan [dot] Hammarlund [at] geol [dot] lu [dot] se

Raimund Muscheler (kopplingar mellan solaktivitet och klimat, isborrkärnor som klimatarkiv)
Professor, Kvartärgeologi
Tel:046-222 0454
Raimund [dot] Muscheler [at] geol [dot] lu [dot] se

Birger Schmitz (paleoklimat, där det handlar om riktigt långa tidsskalor, d v s 10-100-tals miljoner år)
Professor, Berggrundsgeologi
Tel: 046-222 82 65
birger [dot] schmitz [at] nuclear [dot] lu [dot] se ()

Klimateffekter

Ben Smith (klimatförändringarnas effekter i norra Europa, kolcykeln, vegetationsdynamik)
Professor, Naturgeografi och ekosystemvetenskap
Tel: 046-222 43 54
Benjamin [dot] Smith [at] nateko [dot] lu [dot] se

Maj-Lena Linderson (klimatsystemet, observerade klimatförändringar, kolcykeln, kolflöden och vegetation)
Universitetslektor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Telefon: 046-222 84 07
Maj-Lena [dot] Linderson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Svante Björck (klimatförändringens effekter på hela landskap och havsmiljöer)
Professor emeritus, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 78 82
Svante [dot] Bjorck [at] geol [dot] lu [dot] se

Daniel Conley (klimateffekter på tillståndet i Östersjön)
Professor, Kvartärgeologi
Tel: 046-222 04 49
Daniel [dot] Conley [at] geol [dot] lu [dot] se

Sjöar och vattendrag

Lars-Anders Hansson (klimatets effekter på vattenkvalité samt djur och växter i svenska sjöar)
Professor, Limnologi
Tel: 046-222 4169
Lars-Anders [dot] Hansson [at] limnol [dot] lu [dot] se

Kuster

Hans Hanson (klimatförändringarnas effekt på vattenstånd, kusterosion och översvämningar)
Professor, Teknisk Vattenresurslära
Tel: 046-222 8987
Hans [dot] Hanson [at] tvrl [dot] lth [dot] se

Effekter på arktiska system

Torben Christensen (klimatets påverkan på fjällekosystem och Arktis)
Gästprofessor, Naturgeografi och ekosystemvetenskap
Tel: 046-222 37 43, 0709-56 37 43
Torben [dot] Christensen [at] nateko [dot] lu [dot] se

Margareta Johansson (klimatförändringar i Arktis)
Forskare, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Telefon: 046-222 44 80
Margareta [dot] Johansson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Juridik

Sanja Bogojevic (expert på EU:s miljörätt)
Docent, Juridiska institutionen
Telefon:046-222 10 84
sanja [dot] bogojevic [at] jur [dot] lu [dot] se
Personlig hemsida

Miljö och hälsa

Lars Hagander (WHO collaborating centre for surgery and public health)
Docent, Barnkirurgi och folkhälsa vid Medicinska fakulteten, överläkare Barnkirurgi
Tel: 0706-800928
lars [dot] hagander [at] med [dot] lu [dot] se

Kerstin Nilsson (hållbart arbetsliv för en åldrande befolkning och förändrad demografi)
Docent, Arbets- och miljömedicin
Tel: 070-256 2980
kerstin [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se

Karin Lundgren-Kownacki (klimatförändringar och hälsa, värmestress)
Tel: 046-222 76 23
Karin [dot] lundgren_kownacki [at] design [dot] lth [dot] se

 

Kristoffer Mattisson (pendlingens pris för hälsan)
Forskare, Arbets- och miljömedicin
Tel: 0725972264
kristoffer [dot] mattisson [at] med [dot] lu [dot] se

Miljöteknik och infrastruktur

Omställning till ett hållbart energisystem

Lars J Nilsson (plast, papper, stål, decarbonisation)
Professor, Miljö- och energisystem
Tel: 046-222 46 83
Lars_J [dot] Nilsson [at] miljo [dot] lth [dot] se

Förnybar energi

Lovisa Björnsson (biomassa, resurseffektivitet)
Professor, Miljöbioteknik och bioenergi
Tel: 046-222 83 24
Lovisa [dot] Bjornsson [at] miljo [dot] lth [dot] se

Pål Börjesson (bioenergi)
Professor, Miljö- och energisystem
Tel: 046-222 86 42
Pal [dot] Borjesson [at] miljo [dot] lth [dot] se

Ola Wallberg (biodrivmedel från biomassa, bioetanol, bioraffinaderier)
Professor, Kemiteknik
Tel: 046-222 46 41, 072 744 56 22
ola [dot] wallberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se

Villy Sundström (solenergi)
Professor emeritus, Kemisk fysik
Tel: 046-222 46 90
Villy [dot] Sundstrom [at] chemphys [dot] lu [dot] se

Olof Samuelson (sol, vind och grön el i kraftnätet)
professor i elkraftsystem
Tel: 046-222 75 04
olof [dot] samuelsson [at] iea [dot] lth [dot] se

Mikael Lantz (biogas och energigaser)
Forskare, Miljö- och energisystem
046-222 46 04
mikael [dot] lantz [at] miljo [dot] lth [dot] se

Jouri Kanters (solpaneler, solceller på byggnader)
Docent Energi- och byggnadsmiljö
Tel: 046-2227236
jouri [dot] kanters [at] ebd [dot] lth [dot] se

Energieffektivisering

Marcus Aldén (energieffektiva förbränningsmotorer)
Professor, Förbränningsfysik
Tel: 046-222 76 57, 0708-10 76 57
Marcus [dot] Alden [at] forbrf [dot] lth [dot] se

Patric Jannasch (bränsleceller)
Professor, Polymer- och materialkemi
Tel: 046-222 98 60
Patric [dot] Jannasch [at] polymat [dot] lth [dot] se

Per Tunestål (energieffektiva förbränningsmotorer)
Professor förbränningsmotorer
Tel: 046-222 42 08, 076-245 74 22

Förpackningar

Fredrik Nilsson (hållbara försörjningskedjor, logistik och matsvinn)
Professor i förpackningslogistik, Designvetenskaper vid Lunds Universitet
Tel: 046-222 91 55
fredrik [dot] nilsson [at] plog [dot] lth [dot] se

Hållbar plast

Rajni Hatti Kaul (bio-plast)
Professor, Bioteknik
Tel: 046-222 4840
rajni [dot] hatti-kaul [at] biotek [dot] lu [dot] se

Transporter

Johan Jansson (hållbara transporter, alternativa bränslefordon, elbilar, miljöbilar)
Docent, företagsekonomi/marknadsföring
johan [dot] jansson [at] fek [dot] lu [dot] se

Mats Alaküla (hybridbilar, elvägar)
Professor, Institutionen för industriell elektroteknik och automation
Tel: 046-222 92 84, 0705-58 92 84
Mats [dot] Alakula [at] iea [dot] lth [dot] se

Ed van Niel (vätgas och vätgasbilar)
Universitetslektor i teknisk mikrobiologi
Tel: 046-222 96 93
ed [dot] van_niel [at] tmb [dot] lth [dot] se

Anders Wretstrand (strategi, policy och planering inom kollektivtrafik samt särskilda gruppers behov)
Forskare vid K2 och docent och avdelningschef Trafik och väg, Institutionen Teknik & samhälle, LTH
Tel: 076 632 78 65
anders [dot] wretstrand [at] tft [dot] lth [dot] se

Helena Svensson (stadsmiljöavtalen och äldres behov i kollektivtrafiken)
Forskare vid K2 och lektor vid Trafik och väg, Institutionen Teknik & samhälle, LTH
Tel: 0705-09 90 89
helena [dot] svensson [at] tft [dot] lth [dot] se

Fredrik Pettersson (samverkan i besluts- och planeringsprocesser för infrastruktur vid megaprojekt och regional BRT (Bus Rapid Transit)
Forskare vid K2 och biträdande universitetslektor vid Trafik och väg, Institutionen Teknik & samhälle
Tel: 0737-156358
fredrik [dot] pettersson [at] tft [dot] lth [dot] se

Alexander Paulsson (samverkan och kollektivtrafik i populärkulturen)
Forskare vid K2 och universitetslektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Tel: 046-540 75 03
alexander [dot] paulsson [at] vti [dot] se

Lagring av koldioxid

Magnus Genrup
Professor kraftverksteknik
Tel: 046-222 9277, 070-236 5444           
magnus [dot] genrup [at] energy [dot] lth [dot] se

Hållbar och säker hantering av nanomaterial

Christina Isaxon
Forskare Ergonomi och aerosolteknologi
Tel: 046-222 39 35
christina [dot] isaxon [at] design [dot] lth [dot] se

Osäkerhet & risk

Ullrika Sahlin (hantering av osäkerhet)
Forskare, Centrum för miljö- och klimatforskning
Tel: 046 222 68 31, 073 827 44 32
ullrika [dot] sahlin [at] cec [dot] lu [dot] se

Styrmedel och politik

Luis Mundaca (miljöekonomi, miljöpolitiska styrmedel)
Professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 57, 0704-94 94 57
Luis [dot] Mundaca [at] iiiee [dot] lu [dot] se

Max Åhman (klimatpolitik, klimatstrategier och biobränsle)
Docent Miljö- och energisystem
Tel: 046-222 95 43
max [dot] ahman [at] miljo [dot] lth [dot] se

Mark Brady (jordbrukspolitik)
Docent, AgriFood och Centrum för miljö- och klimatforskning
Tel: 072-237 04 29
mark [dot] brady [at] agrifood [dot] lu [dot] se

Johan Hultman (social hållbarhet, transformationer för hållbarhet, fiske)
Professor, Inst för Service Management och tjänstevetenskap
Tel: 042-356613
johan [dot] hultman [at] ism [dot] lu [dot] se

Filippa Säwe (social hållbarhet, transformationer för hållbarhet, fiske)
Forskare, Inst för Service Management och tjänstevetenskap
Tel: 042-356599
filippa [dot] sawe [at] ism [dot] lu [dot] se

Internationell klimatpolitik

Johannes Stripple (förhandlingar, handel med utsläppsrätter, icke-statliga initiativ och mobilisering)
Forskare, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 046-222 04 88, 0708-19 71 29
Johannes [dot] Stripple [at] svet [dot] lu [dot] se

Svensk klimat- och miljöpolitik

Åsa Knaggård
Forskare, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 046-222 01 64
Asa [dot] Knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se

Roger Hildingsson
Forskare, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 046-222 47 62, 070-693 15 71
Roger [dot] Hildingsson [at] svet [dot] lu [dot] se

 

Sidansvarig:

Kontakta gärna Hållbarhetsforum!

Anna Ekberg
Projektsamordnare
070 399 70 78
anna [dot] ekberg [at] cec [dot] lu [dot] se
 

Mathilda Hansson
Projektledare och kommunikatör
070-936 71 80
mathilda [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se


Ludwig Bengtsson Sonesson
Projektledare och kommunikatör
072-5390516
ludwig [dot] bengtsson_sonesson [at] cec [dot] lu [dot] se

 

Jenny Hansson (mammaledig)
Projektledare och kommunikatör
070-359 26 09
jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se