Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Klimatförändringen: Från kunskap till politik

Forskare höjer rösten allt mer om att det är oerhört bråttom att minska de globala utsläppen av koldioxid. Men når detta budskap fram till våra politiker? Och finns det hopp om att klara det ambitiösa mål som sattes i Paris 2015?
I ett samtal på Malmö Live den 23 oktober möttes forskare från Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.
Malmö Live Klimatsamtal 23 oktober 2017
Klimatsamtal mellan forskare och Isabella Lövin den 23 oktober 2017 på Malmö Live.

Isabella Lövin på Malmö Live 23 oktober 2017
Isabella Lövin var tydlig med att det krävs både visioner och ledarskap för att snabbt ställa om till ett fossilfritt samhälle. ”Riksdagen står bakom ett klimatpolitiskt ramverk om att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Vi tar det här på största allvar”, sa hon men lyfte samtidigt problematiken med att det finns ett enormt motstånd från fossilsamhället.

”Det kan ju också vara fossilindustrins dödsryckningar” flikade Lars J. Nilsson in, professor i energi- och miljösystem vid Lunds universitet. Han sa att nu börjar förändringen synas tydligt inom industrin och fler och fler företag går före i omställningen till en fossilfri produktion. Industrin har flyttat sin föreställning om vad som är möjligt. Lars J Nilsson tog också upp frågan om att all teknik vi behöver för en omställning egentligen redan finns.

Lena Neij från IIIEE, Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet, höll med och lyfte fram de senaste årens revolution i ny fossilfri teknik. Hon nämnde att kostnaden för solceller har reducerats med åttio procent de senaste fyra åren. På tur står batteriindustrins utveckling, sa Lars J Nilsson.

Panelen diskuterade också frågan om att gå från ord till handling – hur blir det hållbara vardag? Magnus Johansson från Malmö högskola tog upp vikten av att förändra normer. Att göra och inte bara prata. Kunskapen om klimatförändringarna behöver nå ut inte enbart till politiker utan också till exempelvis kommunernas planerare. Den tekniska utvecklingen behöver bli vardag – det är i vardagen den stora förändringen sker. Magnus Johansson tog exemplet parkeringsnormer vid nybyggnationer i kommuner. ”Det är ju egentligen helt absurt – bort med parkeringsnormer och in med solcellsnormer!”. Isabella Lövin replikerade med att hon tog med sig den tanken tillbaka till arbetet i regeringen.

Att omsätta teknikutveckling och normförändringar i vardagsbesluten i kommuner och företag var något som flera i panelen berörde. Lena Neij tog upp tre viktiga saker för att få till stånd en förändring mot ett mer hållbart samhälle: visioner, att testa och lärande.

Panelsamtal Klimatförändringen - från kunskap till politik 23 oktober 2017

Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och ansvarig för Sveriges nationella kontaktpunkt för FN:s klimatpanel IPCC, berörde hur klimatförändringarna hittills har påverkat de som har det sämst ställt. Någonstans går det en gräns när vi inte kommer att kunna hantera konsekvenserna utan människor måste flytta från sina hem. Klimatförändringarna har också hälsoeffekter och det är också stora kostnader förknippade med att inte ställa om till ett fossilfritt samhälle. Det viktigaste nu är att förebygga, men också att planera våra samhällen klokt.

Avslutningsvis konstaterade Isabella Lövin att det finns mycket okunskap hos politiker och andra om både klimatförändringarna och de möjligheter som det fossilfria samhället innebär. Här finns mycket kvar att göra. Det blir lätt så mycket siffror när man pratar klimatförändringar när det egentligen borde handla mer om vilket samhälle vi vill bygga för våra barn.

Text: Nina Nordh, Lunds universitets Hållbarhetsforum

Samtalet filmades av Länsstyrelsen Skåne - länk kommer inom några veckor.
Moderatorer för samtalet var Ahmed Al-Qassam, klimat- och miljöstrateg vid Länsstyrelsen Skåne och ordförande för PUSH Sverige samt Hanna Holm, kommunikationsansvarig vid Centrum för klimat- och miljövetenskap på Lunds universitet.
Läs mer om bland annat IPCC:s arbete med 1,5-gradersmålet på SMHI:s hemsida

Senaste artiklar

2018-02-16
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
2018-02-13
Stor satsning på miljövänligare solenergi
Stor satsning på miljövänligare solenergi
2018-02-01
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
2018-01-31
Pollinerande insekter hotas av matbrist
Pollinerande insekter hotas av matbrist
2018-01-25
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se