Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hållbar stadsdelsförnyelse – visionen om den gröna staden Linero

Ett av Hållbarhetsveckans arrangemang anordnades av Lunds kommun och handlade om den stadsdelsförnyelse som just nu pågår i Linero. Läs mer om de intryck som en av Hållbarhetsveckans studentjournalister tog med sig därifrån:
Fokus Linero under Hållbarhetsveckan
Anna Jarnehammar, IVL, med hållbara städer och samhällen i fokus. Foto: Jennie Hansson

Det var kul att komma ut till Linero denna morgon, en stadsdel som för närvarande är i full aktivitet. Linero genomgår en energieffektiviserande renovering av befintliga bostäder genom det EU-sponsrade demonstrationsprojektet CITyFiED. Inom samma projekt är målsättningen att stadsdelen, genom Kraftringen, ska få en 100% fossilfri fjärrvärmeförsörjning vid 2020.  En fjärrvärmeförsörjning som idag ligger på 92%.

Som tidigare boende i området kan jag konstatera att det har hänt mycket de senaste åren. Den tidigare tråkiga och relativt händelselösa miljön längs huvudleden genom Linero har idag ersatts av passivhus och butiker. Linero torg är inte längre den ganska kala plats som jag minns. Utöver att ha fräschats till har ytan fått tillskott av nya verksamheter som exempelvis ett gym och inte minst den kontantfria byteshandelsbutiken Fixa Till. Det är uppenbart att Linero befinner sig i en storsatsning. Det var med hoppfullhet jag klev in i gemensamhetslokalen för att delta vid föredrag och diskussioner om hållbar stadsdelsförnyelse på Linero, en lokal som kom att bli i princip fylld.

Anna Jarnehammar från IVL stod för det första föredraget, och satte det globala utvecklingsmålet hållbara städer och samhällen i centrum. Hon nämnde utmaningar till följd av den kraftiga urbaniseringen, som råder inte minst i Sverige. Beroendet av materialförsörjning för byggnation framställdes som en utmaning, och blicken fördes mot betydelsen av cirkulära materialflöden.

Markus Paulsson och Erik Rånlund från Lunds kommun fortsatte med ett föredrag om vad som händer på Linero. Stadsdelen, som tidigare förvisso haft en trogen skara av boende, har haft svårt att dra till sig nya invånare. Genom stadsdelsförnyelsen, med visionen den gröna staden Linero, hoppas denna trend vända. Utöver de åtgärder som redan har tagits upp nämndes förtätning av passivhusen; förnyad utemiljö; nya parkeringar, vägar och cykelvägar.

Det blev dags för rundvandring, och vi deltagare fick en introduktion till det pågående renoveringsarbetet i området. Kraftringen fanns på plats, och informerade om nyinstallation av solceller och det smarta energireglersystemet NODA. Detta system kommer att användas för att följa och styra energiförbrukningen i de nyrenoverade bostäderna. De boende kommer också att kunna följa sin energiförbrukning via app.

Stadsdelsförnyelse i Linero
Till höger syns de nybyggda passivhusen. Till vänster går en del av renoveringsarbetet att skåda. Foto: Jennie Hansson

Efter rundvandringen höll Victoria Silfverberg från LKF ett föredrag om hyresgästdialog vid ombyggnation. Värdet av dialog för att minska oklarheter och hinder, och vikten av delaktiga hyresgäster nämndes. Victoria tog också upp ett pilotprojekt som innebar renovering av endast ett hus, som inleddes för att undersöka om en storskalig renovering skulle bli möjlig på Linero.

Som avslutande föredrag talade Eja Pedersen ifrån LTH om energi och inomhusmiljö i förhållande till hyresgäster. Hon är en del av ett forskarlag på tolv personer, som har utfört omfattande mätningar av fysisk och upplevd miljö i lägenheter på Linero. Detta ska resultera i underlag för hur renovering ska utföras för att ge ett gott inomhusklimat.

Som avrundning på dagen fick jag möjlighet att att ställa frågor till Markus Paulsson ifrån Lunds kommun. Bland annat sades följande:

EU-demoprojektet CITyFiED låter ju väldigt spännande, hur skulle du se på Linero som en föregångare internationellt?

“Jag tycker att det är ett väldigt bra exempel. […] Det är inte jättetekniskt avancerat. Det är just att vi har den här kostnadseffektiva modellen som gör att man kan få ekonomi i så pass omfattande energibesparingar. Det tror jag är det som kommer göra att det är fler som vill göra samma sak.”

Jag tog mig hem med höga tankar om arbetet på Linero, och var positivt överraskad av den ambition och vilja att förnya som jag har uppfattat hos de inblandade parterna i stadsdelsutvecklingen. Jag ser en dröm om den gröna staden Linero som känns inom räckhåll.    

Text: Filip Sandkvist

Foto: Jennie Hansson

Hållbarhetsforums studentjournalister under Hållbarhetsveckan

Senaste artiklar

2018-02-16
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
2018-02-13
Stor satsning på miljövänligare solenergi
Stor satsning på miljövänligare solenergi
2018-02-01
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
2018-01-31
Pollinerande insekter hotas av matbrist
Pollinerande insekter hotas av matbrist
2018-01-25
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se