Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kan tyngre och längre lastbilar ge minskade utsläpp?

En ny studie visar att kombinationen tyngre och längre lastbilar har tydligt positiva effekter på samhällsekonomin och när det gäller utsläpp av klimatgaser. En slutsats av studien är samtidigt att mer generösa regler i Sverige kring lastbilars tyngd och längd måste kompletteras med andra styrmedel och åtgärder för att undvika att vägtransporterna ökar.
Traffic jam. Photo: Pixabay
Foto: Pixabay

Forskare vid Lunds universitet har studerat systemeffekterna av att tillåta längre och tyngre lastbilar i Sverige. Resultaten presenteras i en ny rapport som utgör slutresultatet av ett forskningsprojekt som finansierats av Vinnova och Trafikverket, och som involverat flera forskare på Lunds universitet, företaget Trivector, KTH och Chalmers.

En slutsats av studien är att ett införande av tyngre och/eller längre lastbilar bör kompletteras med andra styrmedel och åtgärder som stärker ökad miljöprestanda, såsom kapacitetshöjningar inom järnväg och sjöfart samt införande av fordon och bränslen med låg klimatpåverkan.

– Om längre och tyngre lastbilar tillåts måste samhället underlätta för järnvägstransporter och motverka att vägtrafikens andel av godstransporterna ökar. Annars skapas en långsiktig inlåsning i ohållbara system, säger Jamil Khan.

Tiina Meri

Nyheten publicerades 20 december 2016 på Lunds universitets hemsida och kan läsas i sin helhet här: Minskade utsläpp med tyngre och längre lastbilar

Senaste artiklar

2018-02-16
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
2018-02-13
Stor satsning på miljövänligare solenergi
Stor satsning på miljövänligare solenergi
2018-02-01
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
2018-01-31
Pollinerande insekter hotas av matbrist
Pollinerande insekter hotas av matbrist
2018-01-25
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se