Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Smart fjärrvärme, solceller och jakt på energislukare

Inom ramen för ett stort EU-projekt renoveras ett av allmännyttiga LKF:s bostadsområden på Linero i östra Lund. Här ska hållbar teknik och nya arbetssätt testas för ett energieffektivare boende. Målet är att renovera på ett sätt så att hyresgästerna har råd att bo kvar. Den modell för energieffektivisering av befintliga bostadsområden som tas fram i projektet ska sedan kunna användas av andra städer i Sverige och övriga Europa.
Lund medverkar i ett stort EU-projekt där hållbar teknik och nya arbetssätt testas för ett energieffektivare boende. Bland annat byggs fjärrvärmenätet ut och smart fjärrvärme används i Fastigheterna. Foto: Nina Nordh
Lund medverkar i ett stort EU-projekt där hållbar teknik och nya arbetssätt testas för ett energieffektivare boende. Bland annat byggs fjärrvärmenätet ut och smart fjärrvärme används i fastigheterna. Foto: Nina Nordh

– Åtgärderna var och en för sig är inte revolutionerande, utan det handlar om många små åtgärder och att systematisera renoveringen för att få synergieffekter. Det är viktigt att gå före och visa att det går att renovera hållbart, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt, säger Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun. Han är också Lunds kommuns projektledare för EU-projektet, som kallas Cityfied.

Även satsningar på trivsel är viktigt

Markus Paulsson lyfter också vikten av att även satsa på social hållbarhet när man rustar upp ett äldre bostadsområde genom att skapa en trevligare miljö och få en bredare mix av boende.

–På Linero började vi för flera år sedan att minska barriäreffekter av vägar, snygga till med planteringar och bygga nya cykelvägar. Och LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB, har förtätat i centrum av stadsdelen med nya bostäder av passivhusstandard.

Budgeten för EU-projektet, där motsvarande energieffektiviseringsåtgärder som genomförs på Linero även genomförs i Soma (Turkiet) och Laguna de Duero (Spanien), ligger på nära en halv miljard kronor. På Linero är det sexton huslängor med sammanlagt 379 lägenheter som ska renoveras inom loppet av fem år. Den första byggnaden blev precis färdig tidigare i år. Hela byggprojektet beräknas vara klart inom två år, och därefter följer ett år av utvärdering.

Markus Paulsson, energistrateg vid Lunds kommun, och Kraftringens projektledare Liisa Fransson, promenerar längs de fastigheter som renoveras i Linero. Foto: Mats Armgaard GAB och Kraftringen.
Markus Paulsson, energistrateg vid Lunds kommun, och Kraftringens projektledare Liisa Fransson, promenerar längs de fastigheter som renoveras i Linero. Foto: Mats Armgaard GAB och Kraftringen

Smart fjärrvärme installeras

En stor del av projektet handlar om energieffektivisering och här har Kraftringen – ett energibolag med merparten av sin verksamhet i Lund, Lomma, Eslöv och Hörby – en nyckelroll. Liisa fransson är den som projektleder
Kraftringens satsningar. Hon är också knuten till avdelningen för miljö- och energisystem vid Lunds universitet, där hon arbetar som adjungerad universitetslektor och deltar i forskning och undervisning om energisystem.

– Vi är på väg in i en intensiv fas. Från vår sida handlar det just nu om att dra nya fjärrvärmeledningar. Linero har sedan tidigare varit anslutet till fjärrvärmenätet, men för att minska energiförlusterna lägger vi nu nya rör och ansluter fler av fastigheterna direkt mot vårt fjärrvärmenät. Vi kommer också att använda oss av smart fjärrvärme i fastigheterna, berättar Liisa Fransson.

Hon förklarar att smart fjärrvärme innebär att styrsystemet som reglerar värmen ”lär känna byggnaden” med hjälp av värmesensorer i varje lägenhet, och systemet ser därigenom till att styra uppvärmningen jämnare än om den bara styrs efter utomhustemperaturen. Det är ett sätt att sänka energiförbrukningen och skapa ett mer behagligt inomhusklimat.

Tekniken med smart fjärrvärme som ska användas på Linero är helt ny och bygger på forskning vid Blekinge tekniska högskola. Andra energisatsningar som görs i bostadsområdet är att solceller installeras
på fastigheternas tak, liksom anpassningar i elnätet för att klara en ökad andel lokal elproduktion:

– Med ny teknik kan vi analysera störningar i elnäten och öka leveranskvalitet och leveranssäkerhet, eftersom vi i realtid kan identifiera också små störningar och förhindra att de påverkar distribution och leverans av el, säger Liisa Fransson.

Intill området som rustas upp genom projektet i Lund har det allmännyttiga bostadsbolaget LKF byggt hyreshus av passivhusstandard. Foto: Nina Nordh
Intill området som rustas upp genom projektet i Lund har det allmännyttiga bostadsbolaget LKF byggt hyreshus av passivhusstandard. Foto: Nina Nordh

Sprida kunskap om hållbar stadsutveckling

I projektet kommer också Kraftringen att förse hyresgästerna i Linero med verktyg för att följa och minska sin energianvändning och sina kostnader. De boende ska få bättre möjligheter att se vad som är just deras energislukare och ska kunna få en snabb återkoppling på vilka beteenden som lönar sig, både kostnads- och miljömässigt. 

Målet med Cityfied-projektet är att det ska sprida erfarenheter och kunskap inom branschen, akademin och till allmänheten för att bidra till en hållbar stadsutveckling i Europa. Femtio europeiska städer, varav tre i
Sverige (Botkyrka, Värmdö och Göteborg) följer projektet på nära håll, bland annat genom studiebesök, för att regelbundet ta del av de lösningar som tas fram. På så sätt kan de dra nytta av och återanvända de lösningar
som utvecklas och prövas.

– Vi har också studenter inkopplade som gör sina kandidat- och mastersuppsatser inom ramen för projektet, berättar Liisa Fransson.

– Det är givande med möten mellan dem, deras handledare och oss. Universitetet får då en chans att höra vilka frågor som surrar hos oss på Kraftringen – och vi kan få en bättre känsla för vilka frågor som blir
viktiga i ett lite längre perspektiv. 

Text: Nina Nordh

Cityfied

Cityfied är ett stort EU-projekt där energibolaget Kraftringen, Lunds kommun, Lunds Kommuns Fastighets AB och Svenska Miljöinstitutet (IVL) deltar.

Läs mer här:

Om CITyFiED-projektet i Lund

Senaste artiklar

2018-02-16
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
2018-02-13
Stor satsning på miljövänligare solenergi
Stor satsning på miljövänligare solenergi
2018-02-01
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
2018-01-31
Pollinerande insekter hotas av matbrist
Pollinerande insekter hotas av matbrist
2018-01-25
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se