Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lokala åtgärder räddar vattnet när klimatet blir varmare

Globala miljöförändringar på grund av varmare klimat går att bekämpa på lokal nivå. Kvaliteten på det vatten vi människor dricker kan förbättras redan innan det når vattenverk och konsumenter genom lokala insatser som minimerar tillväxten av giftiga alger och cyanobakterier i sjöar.
I experimentella system utomhus har forskarna undersökt effekterna på färskvattenreservoarer när klimatet blir varmare och vattnet brunare. Foto: Pablo Urrutia Cordero
I experimentella system utomhus har forskarna undersökt effekterna på färskvattenreservoarer när klimatet blir varmare och vattnet brunare. Foto: Pablo Urrutia Cordero

 Globala miljöförändringar på grund av varmare klimat går att bekämpa på lokal nivå. Kvaliteten på det vatten vi människor dricker kan förbättras redan innan det når vattenverk och konsumenter genom lokala insatser som minimerar tillväxten av giftiga alger och cyanobakterier i sjöar.

En del av den pågående klimatförändringen i världen innebär att sjöar som fungerar som dricksvattenreservoarer blir varmare. Samtidigt ökar mängden organiskt material i vattnet, något som visar sig genom att vattnet blir brunare (brunifiering). Nu visar studier gjorda vid Lunds universitet att det med relativt små medel på lokal nivå går att bromsa och kraftigt fördröja de globala negativa effekterna av ett varmare klimat.

Tillväxten av giftiga alger i sjöar gynnas av ett varmare klimat och brunifiering. Följden blir att vattenkvaliteten kan bli så dålig att vattnet inte lämpar sig för bad, än mindre som reservoar för dricksvatten. För att fördröja de negativa effekterna och öka sjöarnas motståndskraft kan människor hjälpa ekosystemet på traven genom så kallad biomanipulation.

- Genom att avlägsna en del av den småfisk som livnär sig på zooplankton som till exempel vattenloppor kan dessa överleva i stället för att bli fiskmat och därmed fortsätta att äta giftiga cyanobakterier, säger Pablo Urrutia Cordero, ekolog vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.

Forskarna har undersökt om vattenloppor (Daphnia) kan kontrollera tillväxten av giftiga cyanobakterier. Foto Mattias K. Ekvall
Forskarna har undersökt om vattenloppor (Daphnia) kan kontrollera tillväxten av giftiga cyanobakterier. Foto Mattias K. Ekvall
Att nå globala lösningar på klimatproblemen är en trög och långsam process, menar han. Därför är det viktigt att ta fram nya skötselråd som kraftigt bromsar den globala uppvärmningens negativa effekter. Biomanipulation är ett sådant sätt visar han i sin undersökning. Bland annat har han använt sig av övervakningsdata från skånska Ringsjön som registrerats under 19 år. Med hjälp av dessa data har han undersökt hur variationer i temperatur och ökad brunifiering av vattnet påverkar tillväxten av giftiga cyanobakterier. Data från Ringsjön har också hjälpt honom nå slutsatsen att biomanipulation genom att avlägsna vissa fiskar höjer kvaliteten på vattnet.

- Ingen tidigare studie har utvärderat effekterna av biomanipulation på lokal nivå kopplat till globala miljöförändringar. Anledningen är att tidigare studier gjorts med färre data från kortare perioder. Jag har haft tillgång till data insamlade under 19 år, säger Pablo Urrutia Cordero.

Pablo Urrutia-Cordero
Pablo Urrutia-Cordero
Om ingenting görs kommer tillväxten av giftiga alger att öka i takt med att det blir varmare. Hans förhoppning är att myndigheter och andra som ansvarar för skötseln av sjöar tar till sig resultaten som han nyligen redovisade i sin avhandling och som nu presenteras i en artikel i Nature Scientific Reports.

Pressmeddelande från Lunds universitet 2016-07-11

Kontakt och mer info

Länk till kontaktinformation Pablo Urrutia Cordero

Länk till artikel från Sydsvenskan 2016-07-12, Att fiska upp skräpfisk vaccinerar sjöar mot giftalger - och mot varmare klimat

Senaste artiklar

2018-02-16
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
2018-02-13
Stor satsning på miljövänligare solenergi
Stor satsning på miljövänligare solenergi
2018-02-01
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
2018-01-31
Pollinerande insekter hotas av matbrist
Pollinerande insekter hotas av matbrist
2018-01-25
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se