Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Partiklar i moln kyler av jordens yta

− Krasst skulle man kunna säga att våra utsläpp av partiklar gör att molnen kyler av jordens yta mer. En till synes positiv effekt av något som egentligen inte är bra, säger Moa Sporre. Hon har nyligen disputerat i Fysik vid Lunds Tekniska Högskola med fokus på hur mycket våra partikelutsläpp påverkar moln, nederbörd och klimat.
Moa Sporre forskar om hur partiklar påverkar moln. Foto: Jessika Sellergren
Moa Sporre forskar om hur partiklar påverkar moln. Foto: Jessika Sellergren

Moa Sporre forskar om hur partiklar påverkar moln.

Människans sätt att leva leder till att före-komsten av luftburna partiklarna ökar. Vi kör bil och gör utsläpp via industrier och ända sedan den första industriella revolutionen har antalet partiklar i luften ökat. Partiklarna gör att molnen får fler men storleksmässigt mindre molndroppar, vilket kan leda till att de reflekterar mer solljus och tar längre tid på sig innan de regnar. Ett moln med större men färre molndroppar har inte lika lång livslängd, regnar lättare och har inte samma förmåga att reflektera solens strålar.

− På ett sätt är det bra ju längre livslängd ett moln har eftersom mer solljus reflekteras till atmosfären och planeten kyls av. Å andra sidan kan molnens ökade livslängd innebära att de flyttar sig längre sträckor innan de regnar vilket till exempel skulle kunna leda till att områden med torka får ännu mindre regn, säger Moa Sporre.

Moa Sporre har använt tio års markbaserade partikeldata från bland annat mätstationen Vavihill och kombinerat med satellitinformation om molnen ovanför stationen. Satellitbilderna har gett henne förståelse för hur molnens egenskaper varierar när de bildas i luft med olika partikelhalter. Hon har också kunnat följa hur molnen ändrar temperatur beroende på vilken höjd de befinner sig på och hur storleken på molndropparna förändras beroende på höjd och partikelnivå. Satellitinformationen har gjort att Moa Sporre kunnat ta fram matematiska samband som är användbara när vi försöker uppskatta hur vår mänskliga påverkan på molnen inverkar på klimatet.

− För att göra säkrare uppskattningar av hur mycket varmare det kommer att bli på jorden i framtiden behöver vi förstå växelverkan mellan luftburna partiklar och moln bättre, säger Moa Sporre.

Att öka våra partikelutsläpp så att molnen kyler klimatet mer är dock inte en bra lösning på den globala uppvärmningen.

− Partiklar är ofta hälsofarliga och det uppskattas att bara i Europa dör varje år omkring 400.000 människor i förtid på grund av förhöjda partikelhalter i luften. Men eftersom vi människor fortsätter att släppa ut partiklar är deras kylande effekt på klimatet en viktig faktor att ta hänsyn till när vi gör uppskattningar om framtidens klimat, säger Moa Sporre.

Text & foto: Jessika Sellergren.
Artikeln publicerades i LUM, Lunds universitets magasin den 28 april

Senaste artiklar

2018-02-16
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
2018-02-13
Stor satsning på miljövänligare solenergi
Stor satsning på miljövänligare solenergi
2018-02-01
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
2018-01-31
Pollinerande insekter hotas av matbrist
Pollinerande insekter hotas av matbrist
2018-01-25
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se