Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ökat välstånd = ökat ekologisk fotavtryck och utsläpp av växthusgaser

Måste ett ökat välstånd leda till större ekologiska fotavtryck och mer utsläpp av växthusgaser?
– I teorin hade det inte behövt vara på det sättet men i praktiken ser det ut så. Det säger forskaren Max Koch. För första gången har man i en studie tagit ett globalt grepp på sambanden mellan tillväxt, välstånd och ekologisk hållbarhet. 138 länder ingår i studien som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Global Environmental Change.
Samband BNP och koldioxidutsläpp. Grafik: Aron Strandberg
Samband BNP och koldioxidutsläpp. Grafik: Aron Strandberg

Många anser idag att alla länder inte kan leva som vi i västvärlden gör. Om så vore fallet skulle det ekologiska fotavtrycket stiga bortom hållbarhetsgränser, utsläppen av växthusgaser accelerera och jordens temperatur skjuta i höjden ännu snabbare än vad den gör idag.

– En del menar dock att det genom omfattande satsningar på grön produktion och hållbar konsumtion går att fortsätta öka den ekonomiska tillväxten utan att utsläppet av växthusgaser ökar. Vi ville testa hur sambanden ser ut i ett globalt perspektiv, säger Max Koch.

Tillsammans med kollegan Martin Fritz från University of Bonn delade han in jordens länder i fyra grupper utifrån deras BNP per capita; fattiga, utvecklingsländer, tillväxtländer och rika länder. Det finns också en femte grupp. Den innehåller bara åtta länder och går under benämningen överutvecklade länder. Hit räknas länder där man tjänar mer än 50 000 dollar per person och år. I denna grupp finns förutom USA, Singapore och Schweiz, de rika oljeländerna, däribland Norge.

Välståndet i de olika grupperna mättes sedan enligt tre olika kategorier; ekologisk hållbarhet, social sammanhållning och livskvalitet i form av livslängd, läskunnighet och subjektiv välmående.
I samtliga tre välståndskategorier fanns ett klart samband till BNPn; utsläppen och det ekologiska fotavtrycket ökade, den sociala sammanhållningen blev starkare och livskvalitén blev bättre i takt med att landets rikedomar ökade.

– Vi säger inte att det inte går att frikoppla ekonomisk tillväxt från ekologiska problem som stigande koldioxidutsläpp, men vår studie över den globala utvecklingen visar på ett tydligt samband som det inte går att bortse från, säger Max Koch.

En av forskarnas slutsatser är att eftersom det brådskar med en minskning av utsläppen så bör man på allvar se över möjligheten till ekonomisk nedväxling, det vill säga en medveten nedprioritering av ekonomisk tillväxt som politiskt mål.

Mer information:
Studien har gjorts med data från Världsbanken, Global footprint network samt OECD. Artikeln “Economic development and prosperity patterns around the world:
Structural challenges for a global steady-state economy” publicerades i den vetenskapliga tidskriften Global Environmental Change
Se länk http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378016300188

Text: Ulrikas Oredsson
Grafik: Aron Strandberg

Senaste artiklar

2018-02-16
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
2018-02-13
Stor satsning på miljövänligare solenergi
Stor satsning på miljövänligare solenergi
2018-02-01
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
2018-01-31
Pollinerande insekter hotas av matbrist
Pollinerande insekter hotas av matbrist
2018-01-25
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se