Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stor studie av klimatförändringars påverkan på fåglar

För första gången har forskare visat att fågelpopulationer i Europa och i USA reagerar på liknande sätt på klimatförändringar.
Bergfinken tvingas allt längre norrut i takt med att klimatet blir varmare.
Bergfinken tvingas allt längre norrut i takt med att klimatet blir varmare.

Det är första gången en jämförande studie i den här omfattningen har gjorts. Den bygger på data insamlade under 30 år, från 1980 till 2010, i såväl USA som i Europa. Åke Lindström, professor vid Lunds universitet och ansvarig för Svensk Fågeltaxering, har bidragit med en av de bästa tidsserierna i Europa vad gäller populationsförändringar hos fåglar.

- Vår data fyller en viktig funktion i studien genom att representera norra Europa, säger han.

Resultaten bekräftar till stor del det som varit antaganden och som tidigare bara visats i mindre, ofta nationella, undersökningar. Arter som föredrar varmt klimat klarar sig ofta bättre och förekommer oftare allt längre norrut i takt med att temperaturen har stigit. Exempel på speciellt klimatkänsliga arter är gärdsmygen i Europa och vandringstrasten i USA.

Lokalt visar sig detta genom att arter som befinner sig i den kallare delen av sitt utbredningsområde har ökat i antal, eftersom klimatet blivit gynnsammare. På motsvarande sätt minskar populationerna i de varmare delarna av artens utbredningsområde där det blivit för varmt. I Sverige är bofinken ett exempel på en art som tydligt sprider sig norrut. Bergfinken, en nordlig släkting, har på motsvarande sätt dragit sina sydligaste utposter i Sverige allt längre norrut.

- På sikt blir problemet att de allra nordligaste arterna inte har något land längre att dra sig tillbaka till om klimatuppvärmningen fortsätter, säger Åke Lindström.

Ett annat resultat som forskarna kommer fram till är att klimatförändringarna påverkar antalet fåglar på samma sätt i USA som i Europa.

- Det är förvånande att effekterna blir så likartade mellan kontinenterna, det är ju trots allt helt olika fågelarter och olika livsmiljöer vi pratar om, säger Åke Lindström.

- Våra resultat borde öka medvetenheten hos beslutsfattare runt om i världen att naturen redan nu påverkas av pågående klimatförändringar, vilket kanske kan öka på takten för att motverka dessa. En annan önskan är att fågelövervakningen i tropiska och subtropiska länder kan utvecklas. I dessa områden är kunskapen om klimatförändringars effekt på fågellivet generellt dålig.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science.

Text från pressmeddelande Lunds universitet

Senaste artiklar

2018-02-16
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
2018-02-13
Stor satsning på miljövänligare solenergi
Stor satsning på miljövänligare solenergi
2018-02-01
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
2018-01-31
Pollinerande insekter hotas av matbrist
Pollinerande insekter hotas av matbrist
2018-01-25
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se