Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Östrogen från p-piller påverkar fiskar negativt

Hormon från preventivmedel förändrar fiskars gener vilket kan ge beteendeförändringar. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet som har undersökt hur hormonet östrogen påverkar fiskar. Avhandlingen visar också att barnmorskor saknar information om miljöeffekterna av hormonella preventivmedel och det kan påverka preventivmedelsrådgivningen.
Lina Nikoleris. Foto: Birgit Linderoth
Lina Nikoleris. Foto: Birgit Linderoth

Hormonet ethinylestradiol (EE2) är ett aktivt ämne i många p-piller som påverkar vattenlevande organismer när det kommer ut som rester i vattendrag. I sin avhandling undersöker Lina Nikoleris hur fiskar påverkas av EE2.

- Fiskarna påverkas även av låga koncentrationer av EE2 – både i beteende och genetiskt. Vi har sett att fiskarnas genbalans ändras och de får svårare att fånga föda. Tidigare studier visar att fiskarna också får problem med att föröka sig. Det kan leda till att en hel fiskpopulation försvinner och ge konsekvenser för hela ekosystem, säger Lina Nikoleris.

Fiskar har fler östrogenreceptorer än människor, vilket gör att de är extra känsliga för östrogen i vatten. I avhandlingen studeras tre olika fiskarter: lax, öring och mört, som är ekonomiskt viktiga fiskar och som finns i både sött och salt vatten.

Lina Nikoleris har också undersökt barnmorskors kunskap om miljöeffekterna av hormonella preventivmedel, vilken information de får och hur det påverkar deras rådgivning. Resultatet visar att barnmorskorna tycker att de inte har tillräcklig kunskap och att den information de får främst kommer från läkemedelsföretagen. Subventioneringssystemet för preventivmedel är svårt att överblicka och framför allt är det hormonella preventivmedel som ingår. Sammantaget gör det att kunskapen om hormonfria alternativ är sämre.

- Människans påverkan på miljön är en viktig fråga, därför vill jag inte bara titta på den ekologiska aspekten av hur fisken mår av hormoner utan se på hur vi använder hormonella preventivmedel. Tekniska lösningar räcker inte för att rena våra vatten - vi måste också se till att förskrivare och kvinnor får all information när de väljer preventivmedel, säger Lina Nikoleris.

Lina Nikoleris lägger fram sin avhandling fredagen den 4 mars.

Kontakt

Lina Nikoleris, doktorand i miljövetenskap
Lunds universitet, biologiska institutionen, Centrum för miljö- och klimatforskning
070-687 21 57
lina [dot] nikoleris [at] biol [dot] lu [dot] se

Senaste artiklar

2018-02-16
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
Talk: Sustainability 9 March – The way forward for the Global Goals
2018-02-13
Stor satsning på miljövänligare solenergi
Stor satsning på miljövänligare solenergi
2018-02-01
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
7 februari: Föreläsning och samtal om drivkrafter för förändring
2018-01-31
Pollinerande insekter hotas av matbrist
Pollinerande insekter hotas av matbrist
2018-01-25
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö
31 januari: Föreläsning och samtal om mat, makt och miljö

Lunds universitets hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se