Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Presentationer - Människan i staden

Den 17 maj 2017 arrangerade Lunds universitet en konferens i Skissernas museum om forskning i framkant kring klimatanpassning och ekosystemtjänster i stadsmiljöer, liksom samtal kring målkonflikter som kan uppstå i samhällsplaneringen mellan exempelvis mål om förtätning respektive grönska i staden.

Programblad med korta presentationer av de medverkande: 

PDF iconMänniskan i staden_17 maj 2017_programblad.pdf

Presentationer (pdf):

Den klimatsäkra staden
Hur bygger och planerar vi den klimatsäkra staden? Vilka möjligheter ger dagens teknik för att minska de påfrestningar som följer av klimatförändringarna? Miniföreläsningar:

Helhetstänkande i skapandet av den hållbara staden. 
Hur kan vi förtäta, utveckla grönska i städer och skapa fungerande lösningar för boende, transporter, service och så vidare utan att tappa fokus på människans välbefinnande och hänsyn till vår omgivande natur? Miniföreläsningar:

 • Den nya urbana utmaningen – hållbara välfärdsmodeller i de svenska storstäderna. Jamil Khan, universitetslektor vid Miljö- och energisystem, LTH
  PDF iconjamil_khan_17_maj_2017.pdf
 • Naturbaserade lösningar för hållbart stadsbyggande. Helena Hanson, Centrum för miljö- och klimatforskning
  PDF iconhelena_hanson 17_maj_2017.pdf
 • Så kan kollektivtrafiken bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstad. Joel Hansson, doktorand hos K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och vid Trafik och väg, LTH
  PDF iconjoel_hansson_17_maj_2017.pdf
 • Ljudmiljön och det hållbara samhället. Frans Mossberg, Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
  PDF iconfrans_mossberg_17_maj_2017.pdf
 • Så utvecklar Wihlborgs den biologiska mångfalden i Lund – drivkrafter och utmaningar. Staffan Fredlund, miljöchef Wihlborgs Fastigheter AB
  PDF iconstaffan_fredlund_17_maj_2017.pdf

Hur når vi den hållbara staden med individen i centrum?

Miniföreläsningar:

 • Hur vi förstår individens upplevelse av stadsmiljön. Maria Johansson, Arkitektur och byggd miljö, LTH
  PDF iconmaria_johansson_17_maj_2017.pdf
 • Människan i hållbar stadsgestaltning. Catharina Sternudd, Arkitektur och byggd miljö, LTH
  PDF icon catharina_sternudd_17_maj_2017.pdf
 • Den delande staden  modern teknologi skapar gemenskap och hållbara lösningar. Mattias Lehner, Internationella miljöinsitutet, iiiee
  PDF iconmatthias_lehner_17_maj_2017.pdf
 • ReGen Villages  Sustainable and resilient living in harmony with Nature. Challenges in the social and ecological perspective of the building process. James Ehrlich, Senior Researcher at Stanford University and Founder of ReGen Villages. (in English)
  PDF iconregen_villages_james_ehrlich_17_maj_2017.pdf

Foldrar som pdf:er:

Några av de foldrar som fanns i lokalen från medverkande föreläsare m.fl., men som inte räckte till alla deltagare finns att ladda ner som pdf.

K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik:

Faktablad baserade på kollektivtrafikforskning:
http://www.k2centrum.se/artikel/sa-kan-kontrakt-paverka-kollektivtrafiken
http://www.k2centrum.se/artikel/sa-kan-andelen-kollektivtrafikresenarer-oka Guidelines om regional BRT (Bus rapid transit): http://www.k2centrum.se/artikel/guidelines-attraktiv-regional-busstrafik-regional-brt-slappta Boken ”Transportplanering i förändring: En handbok om jämställdhetskonsekvensbedömning i transportplaneringen: http://www.k2centrum.se/artikel/nu-finns-verktyg-jamstalld-transportplanering K2:s nyhetsbrev: http://www.k2centrum.se/nyhetsbrev

Hållbarhetsantologin - 15 hållbara lösningar för framtiden och dess föregångare, 15 nedslag i klimatforskningen: http://www.hallbarhet.lu.se/bibliotek/bocker

Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) och Hållbarhetsforum:

Klimatsäkrat Skåne, Biologisk mångfald i urbana miljöer, Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet m.m.: http://www.cec.lu.se/sv/samverkan-kommunikation/cec-synteser-och-rapport

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet:

Sidansvarig:

Lunds universitets Hållbarhetsforum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se

Facebook | Twitter

Om webbplatsen