Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vision för ett hållbart Lunds universitet 2030

Den 14 oktober 2019 organiserade Hållbarhetsforum tillsammans med forskarskolan Agenda 2030 ett evenemang med fokus på universitetets bidrag i övergången till ett hållbart samhälle. Eftersom evenemanget ägde rum under universitetets Framtidsveckan uppmanades deltagarna att resa till 2030 och titta tillbaka på de beslut vi fattade som gav oss titeln "världens mest hållbara universitet".

En glasskål med vykort föreställande de globala målen står bredvid en skylt med texten "What's your vision for a sustainable Lund University 2030?". Foto.

Introduktion

Den nyligen antagna strategin för hållbar utveckling presenterades. Strategin kommer att genomsyra alla Lunds universitets dimensioner: utbildning, forskning, samarbete och affärsutveckling. Den ställer tydliga krav på chefer och medarbetare att bidra till förverkligandet av strategins mål. Under 2020 slutförs hållbarhetsplanen som beskriver hur strategin ska genomföras.

Därefter var effekterna av vår forskning i fokus. Sex doktorander från forskarskolan Agenda2030 presenterade sina projekt, hur de förhåller sig till globala målen och vad de vill ha från universitetet för att göra det möjligt att få större inverkan på samhället. De framhöll behovet av en bredare uppfattning om vad som räknas som akademiskt arbete och pekade på utåtriktad kommunikation, workshops och andra icke-skrivande bidrag som aktiviteter som borde värderas högre. De var alla överens om att forskning måste göras i samarbete med intressenter för att säkerställa att kunskapen används.

In i framtiden

I den andra delen av evenemanget reste vi in ​​i framtiden, till 2030, när Lunds universitet fått ett pris för sitt arbete för att förverkliga målen för hållbar utveckling. Fyra paneldeltagare presenterade sina visioner om hur vi kom dit.

  • Wilhelm Wanecek från Klimatstudenterna berättade hur universitetet hade blivit koldioxidneutralt före de mål som Skåne hade satt upp, hade inrättat ett hållbarhetsteam med en fond för hållbarhetsprojekt och slutligen inrättat ett omfattande återvinningssystem. 
  • Sylvia Schwaag Serger, prorektor, berättade om sin vision om Lunds universitet som en global transformativ kraft. Vi hjälpte till att lösa hållbarhetskriser över hela världen och var djärva i våra reformer av universitetet självt, inte bara i vår forskning.
  • Kristina Jönsson, koordinator för forskarskolan Agenda 2030, föreställde sig en dedikerad vecka för stora diskussioner och samarbete om globala målen där allt annat arbete skulle avbrytas för att möjliggöra ett fördjupat tänkande om de stora utmaningarna för samhället.
  • Emily Boyd, ansvarig för LUCSUS, kom ihåg hur vi interationaliserade vår forskning samtidigt som vi minskade våra utsläpp från flygresor och hur elevernas psykiska hälsa behandlades.

Den efterföljande diskussionen berörde frågan om tid, där Sylvia konstaterade att vi måste agera med styrka och eftertanke snarare än med desperation. Per Mickwitz, ansvarig för IIIEE, tog upp frågan om etik. Vi behöver inte bara göra mer bra, utan även reflektera över hur vi kan göra mindre dåligt. Emily Boyd påpekade också att mycket kan uppnås utan mycket resurser, och att bristen på dem inte borde vara en ursäkt för passivitet.

En person skriver på ett vykort. Foto.

Evenemanget avslutades med ett mingel där deltagarna blev inbjudna att skriva vykort från 2030, med information om vad som hänt sedan 2019 för att göra universitetet mer hållbart. Några skrev om hur ansvaret för hållbarhet decentraliserades till alla delar av universitetet, hur en holistisk hållbarhetskurs blev obligatorisk i alla utbildningar och hur alumner rekryterades för att göra förändringar i samhället.