Forskningens roll i en hållbar samhällsutveckling

Dokumentation från workshop 18 oktober 2017

Hur kan vi bli bättre på att nå ut med vår forskning och lyssna in samhällets behov? Kan samhället styra forskningen för mycket?

Samtalsledare

Hanna Holm, samverkan- och kommunikationsansvarig, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)

Övriga bordsvärdar

Lisa Thelin, avdelningschef Samverkan
Anne Jerneck, professor LUCSUS
Caroline Runéus, sektionschef Kommunikation
Magdalena Bexell, docent och universitetslektor Statsvetenskapliga institutionen
Elina Andersson, postdoc LUCSUS

Sammanfattning av workshopen

Saknas.