Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att leva som vi lär!

Dokmentation från workshop 18 oktober 2017

Hur kan vi utveckla hållbarhetsarbetet vid Lunds universitet? Hur mäter vi och följer upp hållbarhet?

Samtalsledare

Jenny Hansson, Hållbarhetsforum

Övriga bordsvärdar

Susanne Kristensson, förvaltningschef

Susanne Arvidsson, docent Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Kristina Jönsson, docent Statsvetenskapliga institutionen

Claes Nilén, miljöchef vid Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet

Ola Holmström, projektledare vid Kvalitet och utvärdering & författare av självvärdering om hållbarhet i utbildningar vid Lunds universitet 2017

Sammanfattning

Tanja Möller

Sammanfattning av workshopen

Inom organisationen

Det handlar om organisatoriska utmaningar. Vi behöver ha hållbarhet i vår policy och handlingsplan. Ett övergripande styrdokument. Hur tar man fram det så det blir relevant? Att ta fram det blir en del av implementeringen och lyfta fram eldsjälar.

Helhetsperspektiv

Diskussionen måste fortsätta föras öppet utanför och på Lunds universitet. Vi behöver lyfta upp studenternas intresse i frågan som är starkt. Vi måste se det holistiskt. Många företag arbetar redan med frågorna. Miljödelen är stor, man måste komma ihåg att hållbarhet är mer än miljö.

Syn på hållbarhet

I lednings- och styrelseperspektiv är det viktigt att diskutera hur vi ser på hållbarhet. Vilka intressenter är involverade? Ungt studentperspektiv och underifrånperspektiv, i arbetsgrupper och olika verksamheter. Det måste brytas ner till ett dagligt arbete för prefekter, ledningar och chefer för att ge resultat. Vems arbete är det?

Hållbarhetsprofil

Studenter efterfrågar hållbarhetsprofil och andra lärosäten har det i utbildningen. Det har hänt snabbt, så vi måste öka (om LU ska ligga bra till)! LU har en enorm potential. Vi måste efterfråga resultat och följa upp bättre.

Tydlighet

Fokusera på några få punkter Mål (på plats), väl förankrat i utbildningars uppföljning.

Det ska vara tydliga mål. Det finns ingen synlig formell koppling till hållbarhet. Det ska vara tydligt med vem som har ansvar.

Sammanhållande kraft och förhållningssätt

Det ska vara lärosätesövergripande mål och ett sammanhållande grepp. En sammanhållande kraft behövs. Ett ödmjukt förhållningssätt är bra. Det gäller socialt, hälsa och välbefinnande hos studenter och anställda. Det ska finnas i kursutvärderingssystemen och vi tar mål efter mål.

Uppifrån, nerifrån

Det är en attitydfråga och inte bara NPM (New Public Management). Mjuka värden är viktiga. Tänk utanför boxen. Det gäller konsumtion och jämställdhet. Ett sätt att jobba på. Ska det komma uppifrån? Det finns en stor fara att det då blir kontraproduktivt. Inte tvång. Som student vet man inte hur man ska få in det.

Arbetssätt

Vi kan följa gängse modell som företagen gör och bestämma oss för att ha instrumentella arbetssätt. Det är viktigt att ha sammankomster som denna där vi pratar hållbarhetsfrågor. Samla många målgrupper. Göteborgs universitet har en organisation med controller för hållbarhetsfrågor, det är ett sätt att arbeta med att mäta och driva organisationsutveckling. Bra med diskussioner där man möter forskare, seniorer, bolag, finansmarknaden, kreditvärdering, tryck på företag att lyfta utmaningar.

Konkurrensfördel

En konkurrensfördel att vara långt framme i hållbarhetsfrågor? Det blir omöjligt att stå utanför det. LU ska bli en bra förebild. Vad är mervärde? Konkurrenskraft till studenter och forskningsstöd. Vad betyder min utbildning i hållbarhetsperspektiv? Man kan testa fast man vill ha svar.

Definitioner

Individer motiverar individer. Vad är ett hållbart universitet? Vi behöver en definition, en klar bild, ett mål som alla måste följa och behöver något att börja med. Man behöver ha folket med sig.

Strukturproblem

Det är ett strukturproblem. System beror på mål. Det behöver bli mer institutionaliserat.

LU är inte bra på att implementera det i utbildningen. Till exempel när det gäller resor.

Kurser

Som program? Det är svårt att ta kurser i ämnet och kombinera mellan fakulteter. Det är ett akademiskt problem, då det är svårt att skriva arbeten om hållbarhet inom sitt program. Svårt när man själv vill skapa sin utbildning.

Individer

Det är också ett beteendeproblem. Vi måste lära oss av varandra. Hur handlar en hållbar person på universitetet. En del av din vardag. Man kan lägga till saker. Från lägre, allmän kunskap och knyta till utbildning. I London måste man sortera för att avfall ska forslas bort. Är det hållbart med plastmuggarna? Det finns ingen källsortering trots instruktioner. Det är ett kollektivt problem.